PMYO Olmak için Gerekli Şartlar ve Belgeler

PMYO Olmak için Gerekli Şartlar ve Belgeler
13.02.2024 14:44
A+
A-

PMYO Olmak için Gerekli Şartlar ve Belgeler; Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden PMYO, Polis Meslek Yüksek Okulu; her yıl lise mezunları arasından polis alımlarını sürdürüyor.

Polis olmanın hayalini kuran gençler; üniversite sınavına girip, yeterli puanı almaları halinde PMYO sınavlarına girebiliyorlar.

PMYO sınavlarını başarı ile geçmeleri halinde ise 2 yıllık eğitimleri sonrasında polis olarak atanabiliyorlar.

Bu yazımızda kısaca PMYO için gerekli şartlar ve belgeler nelerdir? sorusunu yanıtlamaya, konuyla ilgili olarak merak edilenleri aydınlatmaya çalışacağız.

PMYO Nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren, ülkemize nitelikli ve becerikli polis yetiştirmek üzere eğitim veren meslek yüksek okullarına Polis Meslek Yüksek Okulu ismi veriliyor.

Polis Meslek Yüksek Okullarında öğrenciler, yatılı olarak ağırlanıyorlar.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri yani POMEM açılmadan önce ülkemizde çok sayıda PMYO bulunuyordu.

Ancak Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nin açılmasından sonra PMYO eski popülerliğini kaybetti.

Günümüzde sadece birkaç ilde birkaç adet PMYO bulunuyor.

PMYO’da eğitim görmeye hak kazanan gençler; 2 yıl boyunca disiplin ağırlıklı bir eğitim görüyorlar.

Eğitim esnasında öğrencilerin her sabah yataklarını yapmaları, sakal traşı olmaları, ast-üst ilişkisine mutlaka riayet etmeleri gerekiyor.

Öğrencilere 2 yıl boyunca çoğunlukla silah, polislik ve hukuk dersleri veriliyor.

Polis Meslek Yüksek Okullarında öğrenciler; kış ve yaz döneminde sınavlara giriyorlar.

Bu sınavlar; okulda başarı sıralamasına girebilme noktasında son derece önem arz ediyor.

Çünkü başarı sıralaması, öğrencilerin sicil numarasını direk olarak etkiliyor.

Yani başarı sıralamasına giren kişiler; okul bittiğinde istedikleri ili seçip, bu ile atanabiliyor ve bu ilde çalışmaya başlayabiliyorlar.

PMYO’da eğitim; 2 yıl süreyle uygulanıyor.

PMYO’da eğitim gören öğrencilere bir miktar da harçlık veriliyor.

Öğrencilere verilen bu harçlık; memur aylık katsayısıyla gösterge sayısının çarpımı ile bulunuyor.

Bu tutarın %50’si birinci sınıf öğrencilere, %55’i ise ikinci sınıf öğrencilere harçlık olarak veriliyor.

Öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulları’nda temel ve uygulamalı polislik eğitimi alıyorlar.

Adli mevzuat, silah atış teknikleri, müdahale yöntem ve teknikleri; öğrencilere verilen dersler arasında bulunuyor.

Öğrenciler, resmi tatillerde, hafta sonlarında ve yarıyılda ise izinli oluyorlar.

Bununla birlikte öğrencilerin günübirlik izin, mazeret izni, evci izni ve hastalık izni gibi izin alma hakları da bulunuyor.

PMYO Başvuru Şartları

Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitim almak isteyen öğrencilerin öncelikle üniversite seçme ve yerleştirme sınavına girmeleri ve TYT puan türünden en az 250 ham taban puanı almaları gerekiyor.

Sonrasında ise öğrenciler; sağlık kontrolüne, fiziksel yeterlilik testine ve sözlü mülakata tabi tutuluyorlar.

Bu 3 sınavı da başarı ile geçenler; polis olmaya hak kazanıyorlar.

PMYO başvuru şartlarını kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşı olmak
 • Lise veya dengi okul mezunu olmak
 • TYT puan türünden en az 250 ham taban puan almış olmak(Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için en az 200 ham taban puan almış olmak)
 • 18 yaşını tamamlamış, 26 yaşından gün almamış olmak(Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle)
 • Kadınlar için en az 1.62 cm, erkekler içinse en az 1.67 cm boy uzunluğunun olması
 • Adayların beden kitle endeksinin 18 ile 27 arasında olması
 • Adayların Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirlenen tüm koşulları taşıyor olması
 • Adayların alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı yüzünden daha önce tedavi görmemiş olması ya da tedavi görüyor olmaması, bu maddeleri kullanıyor olmaması
 • Adayların kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması
 • Adayların Sağlık Yönetmeliği Hükümleri hariç herhangi bir nedenden ötürü daha önce Polis Eğitim Kurumlarından çıkarılmamış olması
 • Adayların güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması
 • Adayların silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya engel teşkil eden hukuki bir durumlarının olmaması
 • Adayın ve şayet evli ise eşinin kasten işlenen bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına mahkeme tarafından karar verilmiş olsa bile bir yıl ve daha uzun bir süre için hapis cezasına mahkum olmaması
 • Adayın ve şayet evli ise eşinin affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına mahkeme tarafından karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet, irtikap, sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından dolayı mahkum olmaması ya da bu suçlardan ötürü devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturmasının bulunmaması ya da kovuşturmanın uzlaşma ile sonuçlanmış olmaması
 • Adayın ve şayet evli ise eşinin affa uğramış ve hükmün açıklanmasının mahkeme kararı ile geri bırakılmış olmasına rağmen hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık ile cinsel dokunmazlığa karşı işlenen suçlardan ötürü mahkum olmaması, bu suçlardan ötürü devam etmekte olan bir soruşturmanın ya da kovuşturmanın bulunmaması ya da kovuşturmanın uzlaşma ile neticelenmiş olmaması
 • Adayın genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış, bu yerlerde aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması
 • Adayın genel ahlaka ve edebe aykırı mahiyette olan her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği yere bakmadan üretmekten ve satmaktan ya da kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında adli ya da idari soruşturma ve kovuşturmanın devam ediyor olmaması ya da bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmaması ya da bu işlerden ötürü hüküm giymemiş olması
 • Adayın geçici kayıt tarihi itibariyle herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmaması

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar; Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına girebiliyorlar.

PMYO 2024 Hangi İllerde Bulunmaktadır? 

PMYO bulunan illeri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu
 • Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu
 • Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu
 • Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu
 • Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu
 • Akyurt Polis Meslek Yüksekokulu

TYT’den Polislik İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor?

Adayların Polis Meslek Yüksekokulu ‘nda eğitim görebilmeleri için TYT puanlarının en az 250 ham puan olması gerekiyor.

Söz konusu Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları olduğunda ise 200 ham puan almış olmak gerekiyor.

UYARI:

Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile Emniyet Teşkilatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,  TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. Maddesinin birinci fıkrasındaki h ve j bentleri kapsamında yer alan kişilerin eş ve çocukları kastediliyor.

BAKINIZ >>> Polis Olma Şartları Nelerdir? Nasıl Polis Olunur?

PMYO Sağlık Şartları 2024

PMYO sınavlarına katılan adayların teslim etmeleri gereken bazı sağlık raporları bulunuyor.

PMYO sınavlarına başvuran adayların hangi branşlardan rapor olmaları gerektiğini aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Endokrinoloji
 • Hematoloji
 • Nefroloji
 • Kulak, burun, boğaz hastalıkları
 • Göz hastalıkları
 • Kadın hastalıkları ve doğum
 • Psikiyatri
 • Kardiyoloji
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Romatoloji
 • Gastroenteroloji
 • Genel cerrahi
 • Göğüs hastalıkları
 • Ağız ve diş sağlığı
 • Üroloji
 • Nöroloji
 • Dermatoloji
 • Ortopedi ve travmatoloji

PMYO giriş raporunda bulunması gereken fonksiyon tespit ve görüntüleme yöntemleri:

 • PA akciğer grafisi
 • Tüm batın USG
 • Bayan adaylar için genital USG
 • Ekokardiografi(EKO)
 • Elektrokariografi(EKG)
 • Odiometri
 • Solunum fonksiyon testi
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer görüntüleme yöntemleri, fonksiyon tespit yöntemleri ve diğer test yöntemleri

PMYO giriş sağlık raporunda bulunması gereken laboratuar testleri:

 • Tam kan sayımı
 • İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi, Cre, Üre.
 • ALT, AST, GGT, HBsAg, HBV DNA (HBsAg(+) ise), Anti HCV, HCV RNA (Anti HCV(+) ise), Anti HİV I-II.
 • Kanda β-hCG.
 • TSH, AKŞ
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer laboratuar testleri

Yukarıdaki raporlar, tam teşekküllü bir hastaneden alınabiliyor.

Yani adaylar; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan devlet hastanelerinden, devlet eğitim ve araştırma hastanelerinden, üniversitelere bağlı hastanelerden(özel üniversiteler ile özel ve vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler haricinde) yukarıda bahsi geçen branşlarda sağlık raporlarını alabiliyorlar.

PMYO Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

PMYO başvurusu sırasında adayların teslim etmeleri gereken birtakım belgeler bulunuyor.

Bu belgeleri kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC kimlik beyanı
 • Lise diplomasının aslı ve fotokopisi
 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formu
 • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı
 • Aday evli ise evli olduğuna dair beyan
 • Sınav başvuru belgesi
 • YKS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Mezuniyet belgesi
 • Biyometrik fotoğraf
 • Sağlık bilgi formu

Başvuru dilekçesi ile sağlık bilgi formu; internet üzerinden indirilebiliyor.

Adaylar; https://www.pa.edu.tr/ sitesi üzerinden belgeleri indirip, doldurabiliyorlar.

PYMO Giriş Sınavları Nasıl Olur?

PMYO adaylarını, 3 aşamalı bir sınav bekliyor.

Adayların PMYO’da eğitim görmeye başlayabilmeleri için her bir sınavı geçmeleri gerekiyor.

PMYO sınavlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Ön Sağlık Kontrolü:

Bu aşama; Sağlık Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde yürütülüyor.

Ön sağlık kontrolü sonrasında komisyon tarafından hakkında PMYO öğrenci adayı olur, şeklinde karar verilenler, bir sonraki aşamaya geçebiliyorlar.

Hakkında PMYO öğrenci adayı olamaz, şeklinde karar verilenler ise elenmiş oluyorlar.

 • Fiziki Yeterlilik Testi:

Fiziki yeterlilik testinde PMYO adaylarının beden kabiliyetleri ile fiziksel yapıları, komisyon tarafından değerlendiriliyor.

Kadın ve erkekler değerlendirmede farklı kriterlere tabi tutuluyorlar.

Kriterler ise Başkanlık tarafından belirleniyor.

Adayların bu aşamayı da geçip, mülakata kalabilmeleri için 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekiyor.

Hakkında PMYO Öğrenci Adayı Olur, şeklinde komisyon tarafından karar verilen kişiler, bir sonraki aşama olan mülakat aşamasına geçebiliyorlar.

 • Mülakat Sınavı:

PMYO sınavlarının son aşaması olan mülakat sınavında ise adayların 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Mülakat sınavında adaylar, farklı soruların yer aldığı kağıtlar arasından bir soru seçiyorlar.

Ardından bu soruyla ilgili olarak adaya komisyon tarafından sorular soruluyor.

Mülakat aşamasında adayın;

 • Konu hakkındaki bilgi düzeyine
 • Kendisinden istenileni kavrama yeteneğine
 • Özgüvenine
 • Kendini ifade etme yeteneğine
 • Beden dilini kullanma yeteneğine bakılıyor

Yukarıda bahsi geçen her bir kriter; 20 puan olarak sayılıyor.

Adayların mülakattan başarılı sayılabilmeleri içinse 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Son aşamada kişilerin toplam puanları hesaplanırken YKS puanlarının %25’i, fiziksel yeterlilik testinin %25’i ve mülakatın %50’si değerlendiriliyor.

Başarı sıralaması doğrultusunda ve kontenjan dahilinde sıralamaya giren kişiler, PMYO’da eğitim almaya hak kazanmış oluyorlar.

PMYO Fiziki Yeterlilik Sınavı Nasıl Yapılır?

Fiziki yeterlilik sınavında adaylardan parkurda bulunan bazı engelleri kendilerine tanınan süre içerisinde aşmaları bekleniyor.

Sıçrama tahtası, bu engeller arasında ilk sırada bulunuyor.

Adayların bu tahta üzerinden sola ve sağa olacak şekilde 6 sefer sıçramaları gerekiyor.

Fiziki yeterlilik sınavının diğer aşamalarını ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • 6 adet lastik içerisinden tek ayakla geçme
 • Ağırlık taşıma
 • Kadınlar için 8, erkekler için 9 metre aralıkta koyulan sağlık toplarına üç sefer dokunma
 • Slalom koşu
 • Takla atma
 • Alttan ve üsten geçilecek engel etabı

Adayların fiziki yeterlilik sınavını geçebilmeleri için erkeklerin 48, kadınların ise 50 saniye içerisinde parkuru tamamlamaları gerekiyor.

40 saniyeden daha kısa sürede parkuru tamamlayan erkekler ile 42 saniyeden daha kısa sürede parkuru tamamlayan kadınlar; 100 puan alıyorlar.

Adayların fiziki yeterlilik testini geçebilmeleri için en az 60 puan almaları gerekiyor.

PMYO Kazandıktan Sonraki Süreç Nasıldır?

Polislik sınavı sonrası da birtakım aşamalardan oluşuyor.

Bu aşamaları aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Geçici Kayıt:

Polislik sınavını geçen adayların geçici olarak kayıtları yapılıyor.

Bu süre içerisinde kişilerin sağlık raporları inceleniyor.

Sağlık raporlarında herhangi bir eksiklik tespit edilen adaylardan ise öncelikle bu eksiklikleri gidermeleri talep ediliyor.

Sağlık raporunda olumsuzluk tespit edilen adaylar ise bu aşamada elenebiliyorlar.

 • İntibak Eğitimi:

En az 2 hafta süren intibak eğitimi ile adayların yeni ortamlarına uyum sağlamaları hedefleniyor.

Bu süreç içerisinde adayların arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmaları da tamamlanıyor.

Güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından geçemeyen adaylar ise komisyon tarafından eleniyorlar.

 • Kesin Kayıt ve Kabul:

Sağlık raporlarını eksiksiz bir şekilde teslim eden, güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından geçmeyi başaran kişilerin Polis Meslek Yüksekokullarına kesin kayıtları yapılıyor.

Bu aşamada kişilerin yüklenme senedini de ödemeleri gerekiyor.

Yüklenme senedini de ödeyen adayların 2 yıllık eğitim süreçleri başlamış oluyor.

PMYO Sınavından Kaç Puan Almak Gerekir?

PMYO adayları, belirli bir kontenjan dahilinde alınıyorlar.

Adayların YKS puanları, toplam puanlarının %25’ini, mülakat puanları %50’sini, fiziki yeterlilik testli puanları ise %25’ini ifade ediyor.

Bu oranlar doğrultusunda hesaplama yapılıyor ve adayların PMYO sınav puanları hesaplanıyor.

Kontenjan dahilinde en yüksek alan kişiden en düşük puan alanlara doğru bir sıralama yapılıyor.

Bu sıralamada kontenjana girmeye hak kazananlar, sınavı kazanmış oluyorlar.

Sınavı kazanan adaylar, PMYO’da eğitimlerine başlayabiliyorlar.

PMYO ve POMEM Arasındaki Farklar?

POMEM ile PYMO’yu birbirine karıştırmamak gerekiyor.

Polis Eğitim Merkezi olan POMEM; lisans ya da ön lisans mezunu olan adaylar arasından tercihte bulunup, geleceğin polis adaylarını yetiştiriyor.

POMEM sınavları da tıpkı PMYO sınavları gibi ön sağlık koşulu, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavından oluşuyor.

Lisans mezunu POMEM adaylarının POMEM sınavlarına başvurabilmeleri için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almaları gerekiyor.

Ön lisans mezunlarının ise KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almaları gerekiyor.

POMEM, KPSS puanları doğrultusunda alım yaparken; PYMO YKS TYT puanlarına göre alım yapıyor.

Polis Eğitim Merkezleri’nde eğitimler ortalama 6 ay sürerken; PMYO’da öğrencilerin 2 yıl boyunca eğitim almaları gerekiyor.

Lise Mezunu Polis Nasıl Olunur?

Lise mezunlarının polis olabilmeleri için öncelikle YKS’den taban puan olan 250 TYT puanını almaları gerekiyor.

250 taban puanı alanlar, 3 aşamalı olan PMYO sınavına girebiliyorlar.

Bu sınav, toplam 3 aşamadan oluşuyor.

İlk aşama olan ön sağlık kontrolünde komisyon tarafından adaylar hakkında PMYO Öğrenci Adayı Olur, şeklinde karar verilmesi gerekiyor.

Hakkında PMYO Öğrenci Adayı Olur, şeklinde karar verilen adaylar; ikinci aşama olan fiziki yeterlilik testi aşamasına geçebiliyorlar.

Bu aşamada ise kişilerin bedensel kabiliyetleri ve fiziki yapıları değerlendiriliyor.

Değerlendirme sonrası kişilerin bir sonraki aşama olan mülakat aşamasına geçebilmeleri için en az 60 puan almaları gerekiyor.

Bu aşamayı adayların geçebilmeleri için komisyon tarafından adaylar hakkında PMYO Öğrenci Adayı Olur, şeklinde karar verilmesi gerekiyor.

3.aşama olan mülakat aşamasında kişilere soruların yer aldığı kartlar arasından bir kart çektiriliyor.

Adayın bu soruya nasıl yanıt verdiği, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama düzeyi, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi değerlendiriliyor.

Adayın mülakat aşamasını geçebilmesi için de aday için ‘ PMYO Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur’ şeklinde karar verilmesi gerekiyor.

3 sınavı da başarı ile geçen adayların toplam puanları hesaplanırken YKS puanlarının %25’i, fiziki yeterlilik puanlarının %25’i ve mülakat puanlarının %50’si hesaplanıyor.

Kontenjan dahilinde en yüksek puanı alan adaylar, Polis Meslek Yüksekokulu’nu kazanmış oluyorlar.

Bu noktadan sonra kişilerin önce geçici kayıtları yapılıyor.

Daha sonra kişiler, intibak eğitimine tabi tutuluyorlar.

İntibak eğitimini de başarılı bir şekilde tamamlayanların kesin kayıtları yapılıyor.

Kısacası lise mezunları, PMYO sınavlarını başarılı bir şekilde geçmeleri ve 2 yıllık yüksek okul eğitimlerini tamamlamaları halinde polis olabiliyorlar.

PMYO 2024 Başvuru Ne Zaman?

PMYO başvurularının Polis Akademisi tarafından duyurulan başvuru tarihleri arasında yapılması gerekiyor.

2024 yılında 5000 adet erkek, 100 adet bayan olacak şekilde 6000 adet polis adayının alınması planlanıyor.

Adaylar; Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden başvuru tarihlerini takip edebiliyor ve online platformda ön başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Başvuru tarihlerini takip etmek için https://www.pa.edu.tr/ linkini tıklayabilirsiniz.

PMYO Taban Puanları

Son 7 yılın PMYO taban puanlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • 2015: 270
 • 2016:270
 • 2017:260
 • 2018:260
 • 2019:250
 • 2021:260
 • 2022:250

PMYO Mezunları Nasıl Atanıyor?

Adaylar, kura yöntemi ile atanıyorlar.

Başarı sıralamasına girmiş olan adaylar ise atanacakları ili kendileri seçebiliyorlar.

Atama yerlerinde polislerin devamlı bir görev yerleri bulunmuyor.

Adaylar, atandıkları yerden birkaç ay sonrasında farklı bir ile ya da ilçeye de gönderilebiliyorlar.

PMYO Başvurusu Nasıl Yapılır?

PMYO ön başvuruları, Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Adaylar; Polis Akademisi tarafından belirtilen başvuru tarihleri arasında başvurularını https://ais.pa.edu.tr/ linki üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

PMYO için Yaş Şartı

Adayların 18 yaşını doldurmuş, 26 yaşından ise gün almamış olmaları gerekiyor.

01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olanlar, bu sene düzenlenecek olan PMYO sınavlarına başvurabiliyorlar.

PMYO için Hangi Liseye Gidilmelidir?

Herhangi bir liseden mezun olan adaylar; PMYO sınavlarına girebiliyorlar.

En az lise mezunu olan adaylar, mezun oldukları lise fark etmeksizin YKS TYT puan türünde en az 250 puan almaları halinde polislik sınavlarına girebiliyorlar.

Polislik taban puanları, her sene farklılık gösterebiliyor.

Üniversite Sonrası Polis Nasıl Olunur?

Lise mezunları gibi üniversite mezunlarının da polis olabilme şansları bulunuyor.

Lisans ya da ön lisans mezunları, POMEM’e başvurup, gerekli sınavları başarılı bir şekilde geçmeleri halinde polis olabiliyorlar.

POMEM; Polis Meslek Eğitim Merkezi; tıpkı PMYO gibi Polis Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

PMYO’dan farklı olarak, lise mezunları değil de lisans ya da önlisans mezunları POMEM’e başvurabiliyorlar.

Lisans mezunlarının POMEM ile polis olabilmeleri için öncelikle KPSS sınavına girmeleri ve KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almaları gerekiyor.

Ön lisans mezunları ise KPSS’den 65 puan almaları halinde POMEM sınavlarına girebiliyorlar.

POMEM sınavlarından başarı ile geçen üniversite mezunları, daha sonra POMEM’de genellikle 6 ay olmak üzere eğitim alıyorlar.

6 aylık eğitimin sonunda ise polis olabiliyorlar.

Polis Olmak için KPSS Şartı Var mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen POMEM sınavlarına girecek adayların KPSS taban puanı almaları gerekiyor.

Yani lisans ve ön lisans mezunları, KPSS’den taban puanı geçmeleri halinde POMEM sınavlarına başvurabiliyorlar.

PMYO başvuruları esnasında ise KPSS şartı aranmıyor.

PMYO’a başvuran lise mezunlarının YKS TYT puan türünde en az 250 puan almaları gerekiyor.

Taban puanlar, her yıl başarı sıralamasına göre farklılık gösterebiliyor.

PYMO Mülakatında Neler Soruluyor?

Mülakat aşamasına kadar gelmeyi başaran yani ön sağlık araştırmasını ve fiziksel yeterlilik testini geçenler; mülakatta yazılı soruların yer aldığı kartlar arasından bir kart çekiyorlar.

Ardından adaylara karttaki konu ile ilgili olarak komisyon tarafından sorular soruluyor.

Mülakat aşamasında adayın konu ile ilgili bilgisinin yanı sıra özgüvenine, kendini ifade etme yeteneğine, kendisinden istenileni anlama yeteneğine, beden dilini kullanma becerisine bakılıyor.

Bu 5 etmenden her biri, 20 puan üzerinden değerlendiriliyor.

Mülakat aşamasında en az 70 puan almış olan adaylar ise mülakatı geçmiş oluyorlar.

PMYO başarı sıralaması hesaplanırken adayların YKS TYT puanlarının %25’i, mülakat puanlarının %50’si ve fiziki yeterlilik sınavı puanlarının %25’i hesaba katılıyor.

Adayların puanlarının birbirine eşit olması halinde ise öncelikle YKS puan yüksekliği esas alınıyor.

Sonra sırasıyla mülakat puanı ve fiziki yeterlilik testi puanı esas alınıyor.

Kadın Polis Nasıl Olunur?

Erkekler gibi kadınlar da polis olmak için PMYO’a başvurabiliyorlar.

Başvurularda herhangi bir ek başvuru şartı alınmıyor.

Yani erkek adaylarla kadın adayların başvuru şartları arasında herhangi bir fark bulunmuyor.

26 yaşından küçük olan ve en az 1.62 cm boya sahip olup da beden kitle endeksi şartını taşıyan adaylar; YKS TYT puan türünde en az 250 puan almaları durumunda PMYO sınavlarına başvurabiliyorlar.

Lise mezunlarının yanı sıra üniversite mezunu bayanlar da polis olabiliyorlar.

Üniversite mezunları, POMEM sınavlarına başvurup, sınavları geçmeleri ve eğitimleri başarı ile tamamlamaları durumunda polis olabiliyorlar.

Kapalı Bayanlar Polis Olabilir mi?

Kapalı bayanlar da tıpkı türban takmayan, açık bayanlar gibi polis olabiliyorlar.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği’ne göre başörtüsü, polis alımlarında herhangi bir engel teşkil etmiyor.

Başörtülü bayanlar, gerek PMYO ve POMEM eğitimleri esnasında gerekse mesleğe başladıktan sonra başörtüsü takabiliyorlar.

Yönetmeliğe göre bayanlar, şapka, kep, örgü bere altında yüzlerini kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz olan giysilerin haricinde resmi kıyafetlerinin içine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek vb. giyecekler giyemiyorlar.

Polis Maaşları 2024

Mesleğe yeni başlayan bir polis memuru, 2024 yılının ilk altı ayı için 45000 TL maaş alıyor.

Baş komiserler ise ortalama 58.000 TL maaş alıyorlar.

Kadın ve erkek polis maaşları arasında herhangi bir farklılık bulunmuyor.

Polislerin aldıkları ek ödemeler, mesai ücretleri ve diğer sosyal hakları; maaşları üzerinde belirleyici oluyor.

Bu bağlamda güncel polis maaşları, unvanlarına göre 70.000’ye kadar da yükselebiliyor.

Temmuz ayında yapılacak olan zamla birlikte en düşük polis memuru maaşlarının 45.000 TL olması bekleniyor.

Bu yazımızda kısaca PMYO’da eğitim almak için gerekli şartlar ve belgeler nelerdir? PMYO başvurusu nasıl yapılır? vb. konuyla ilgili olarak merak edilen soruları yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.