Sigorta Acentesi Açmak için Gerekli Şartlar

Sigorta Acentesi Açmak için Gerekli Şartlar
06.03.2024 12:36
A+
A-

Sigorta Acentesi Açmak için Gerekli Şartlar 2024; Anlaşmalı olduğu sigorta şirketinin aracı kuruluşu olarak, faaliyetlerine devam eden sigorta acenteleri; belirli bir sözleşme doğrultusunda sigorta şirketlerini temsil ediyorlar.

Sigorta acentesi açmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin öncelikle Türkiye Sigorta Birliği Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ni okumaları ve acente kuruluşuna ilişkin detaylı bilgi edinmeleri gerekiyor.

İkinci aşamada ise acente açmak isteyenlerin sigorta şirketlerini araştırmaları ve şirketlerin sigorta acentesi açma şartlarına ilişkin bilgi sahibi olmaları gerekiyor.

Bu yazımızda kısaca sigorta acentesi nasıl açılır? Sigorta acentesi açmak için gerekli şartlar nelerdir? Başvuru esnasında teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir? vb. konuyla ilgili olarak merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Sigorta Acentesi Nedir?

Sigorta şirketlerinin aracı kuruluşu olarak faaliyet gösteren, kazancını anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinin ürünlerini satıp, bu ürünler üzerinden pay alarak elde eden kuruluşlara sigorta acentesi deniliyor.

Sigorta acentesinin kazançları, anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinin komisyon oranlarına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Sigorta şirketleri, sigorta acentesi açmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin mevcut portföylerine, portföy dağılımlarına ve hasar prim oranlarına göre karar veriyor.

Yani verimli olacağına dair kanaat getirdikleri gerçek ya da tüzel kişilere acentelik veriyor.

Yeni kurulmuş olan sigorta acenteleri deneyimli olmadıkları için sigorta şirketleri, yeni acentelere genellikle acentelik vermekten kaçınıyorlar.

Sigorta Acentesi Açmak için Gerekli Şartlar

Başvuru şartlarını taşıyan gerçek ya da tüzel kişiler; sigorta acentesi açabiliyorlar.

Sigorta acentesi açmak için gerekli olan şartları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyor olmak
 • Üniversite mezunu olmak
 • Yeterli mesleki deneyim süresine sahip olmak
 • Kanunda belirtilmiş suçlardan ötürü hüküm giymemiş olmak
 • Teknik ve idari altyapı, fiziki şartlar ve insan kaynakları bakımından yeterli donanıma ve bilgi birikimine sahip olmak
 • Teknik personel olduğunu kanıtlayan ve gösteren SEGEM sertifikasına sahip olmak
 • En az 50.000 TL mal varlığı beyan etmek
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yapılan başvurularının onaylanması
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen uygunluk belgesine sahip olmak

UYARI:

Yeterli mesleki deneyim süresi; 4 yıllık fakültelerden mezun olanlar için 18 ay, sigortacılıkla ilgili 2 yıllık bölümlerden mezun olanlar için 24 ay olarak aranıyor.

4 yıllık sigortacılık ile ilgili bölümlerden mezun olan kişilerde ise deneyim şartı aranmıyor.

Sigorta Acentesi Açmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Sigorta acenteleri, daha önce de bahsettiğimiz gibi gerçek ya da tüzel kişiler tarafından açılabiliyor.

Bireyler, kendi adlarına acente açabilecekleri gibi tüzel kişiler de şirket ya da dernek olarak acente açabiliyorlar.

Sigorta acentesi açmak için gerekli olan belgeler; acentenin gerçek kişi mi yoksa tüzel kişi mi olduğuna bağlı olarak da farklı olabiliyor.

Sigorta Acentesi Açmak İsteyen Gerçek Kişilerden İstenilen Belgeler

Gerçek kişilerin sigorta acentesi açabilmek için teslim etmeleri gereken belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • İkametgah belgesi
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Vesikalık fotoğraf
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Islak imzalı ve kaşeli Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme
 • Taahhütname
 • Diploma sureti
 • İletişim bilgileri

Sigorta Acentesi Açmak İsteyen Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler

Sigorta acentesi açmak isteyen tüzel kişilerin teslim etmeleri gereken belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Islak imzalı ve kaşeli Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Taahhütname
 • Vergi levhası sureti
 • İflas belgesi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Mesleki sorumluluk sigortası
 • Şirket ana sözleşme belgesi
 • İletişim bilgileri

Sigorta Acentesinde Çalışacak Olan Kişilerden İstenilen Belgeler:

 • Medeni hakları kullanabilme ehliyetine sahip olması
 • Kanunda bahsi geçen suçlardan ötürü hüküm giymiş olmaması
 • SEGEM tarafından yapılan teknik personel yeterlilik sınavını kazanmış olması

Sigorta Acentesi Açmanın Maliyeti

Sigorta acentesi açmak isteyen kişilerin mutlaka yeterli sermayeye de sahip olmaları gerekiyor.

Minimum mal varlığı tutarı, 500 BİN TL olan gerçek ya da tüzel kişiler, sigorta acentesi açabiliyorlar.

Şube açmak isteyenlerin ise ortalama 750 BİN TL bir sermaye ayırmaları gerekiyor.

Ortalama 1.000.000 TL bir sermaye ile sigorta acentesi açılabiliyor.

Sigorta acentesi açmanın maliyetini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TOBB acente levha kayıt ücreti 50.000 TL
 • Ofis ekipmanları, dekorasyon ve mobilya ücreti ortalama 100 BİN TL
 • Kira, fatura ve vergi giderleri ortalama 70000 TL
 • Nakit ya da teminat mektubu tutarı 200.000 TL
 • Teknik personel çalıştıracak kişiler için en az asgari ücret
 • Uzman çalıştıracak kişiler için en az 50 BİN TL

Sigorta Acentesi Teknik Müdür Şartları

Sigorta acentelerinde ya da şubelerinde mutlaka en az teknik müdür şartlarını sağlayan bir kişinin olması gerekiyor.

Teknik müdür şartlarını ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • SEGEM belgesine sahip olma şartı
 • Eğitim şartı
 • Lisans mezunları için 18 ay sektör tecrübesi
 • Bankacılık ve sigortacılık meslek yüksekokulu mezunları için en az 2 yıllık sektör tecrübesi
 • Bankacılık ve sigortacılık veya Aktüerya 4 yıllık fakülte mezunları için tecrübe aranmıyor.
 • SEGEM belgesi alındıktan sonraki sektör tecrübesi
 • Lisans mezunları için 18 ay sektör tecrübesi
 • Bankacılık ve sigortacılık meslek yüksek okulu mezunları için 2 yıllık sektör tecrübesi
 • Bankacılık ve sigortacılık ya da Aktüerya 4 yıllık fakülte mezunları için tecrübe aranmıyor.
 • Sabıka kaydının bulunmaması
 • İflas ya da konkordota ilan etmemiş olmak
 • Şube adresinin bulunduğu il ya da yakınında ikamet ediyor olmak

Sigorta Acentesi Teknik Personel Şartları

Sigorta acentelerinde çalışan teknik personel olma şartlarını ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • SEGEM belgesi alma şartı
 • Eğitim şartı
 • Lise veya dengi okul mezunları için 1 yıllık sektör tecrübesi
 • Lise veya dengi okul(müfredatında sigortacılıkla ilgili konular bulunan lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları) 6 aylık sektör tecrübesi
 • Lise veya dengi okul(teknik personel kamu istihdamı programı kapsamında)6 aylık sektör tecrübesi
 • 2 yıllık yüksekokul mezunları için 6 aylık sektör tecrübesi
 • Sigortacılıkla ilgili 2 yıllık yüksekokul mezunları için tecrübe aranmıyor.
 • 4 yıllık üniversite lisans bölümleri için tecrübe aranmıyor.
 • SEGEM belgesi aldıktan sonraki sektör tecrübe şartı
 • Lisans mezunları için 18 ay sektör tecrübesi
 • Bankacılık ve sigortacılık meslek yüksek okulu mezunları için 2 yıllık sektör tecrübesi
 • Bankacılık ve sigortacılık veya Aktüerya 4 yıllık fakülte mezunları için tecrübe aranmıyor
 • Sabıka kaydının bulunmaması
 • İflas ve konkordato ilan etmemiş olmak
 • Şube adresinin bulunduğu il ya da yakınında ikamet ediyor olma şartı

Sigorta Acentesi Açmak için Doğru Konumu Nasıl Seçebilirsiniz?

Sigorta acentesi açacağınız ofisin ve işyerinin konumunu doğru seçerek, daha çok müşteriye ulaşabilir ve müşteri portföyünüzü genişletebilirsiniz.

Potansiyel müşterilere daha kolay bir şekilde ulaşmak istiyorsanız; acentenizi noterlere, tapu müdürlüklerine, elektrik, su, doğalgaz abonelik noktalarına, emlakçılara, konsolosluk ya da vize merkezlerine kısacası insan trafiğinin yoğun olduğu yerlere açmalısınız.

İşlek yer ve caddelerde açabileceğiniz sigorta acentesi sayesinde sigorta ürünlerinin poliçelerini daha kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz.

DASK, konut sigortası, seyahat sağlık sigortası vb. sigortaları oluşturabileceğiniz müşteriler bulabilmeniz ve müşteri portföyünüzü genişletebilmeniz noktasında acentenin konumunun son derece önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz.

Sigorta Acentesi Komisyon Oranları

Sigorta acentesi açtığınızda sattığınız her bir ürün için komisyon alıyorsunuz.

Böylelikle yüksek rakamlarda kar elde edebiliyorsunuz.

Sigorta acentesi açtığınızda yararlanabileceğiniz komisyon oranlarını ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Trafik sigortası: %8-%10
 • Sağlık sigortası: %15-%30
 • İşyeri sigortası: %10-%30
 • Hayat sigortası: %29-%30
 • Kasko sigortası: %15-%18
 • Konut sigortası: %15-%45
 • Seyahat sigortası: %30-%40
 • DASK sigortası: %8-%15
 • Ferdi kaza sigortası: %20-%30

Sigorta Acenteliği Veren Firmalar

Sigorta acenteliği açmayı düşünüyorsanız; geniş bir müşteri portföyüne sahip olan şirketlerden yana tercihinizi kullanmanızı öneriyoruz.

Sigorta acenteliği alabileceğiniz, en çok müşteri portföyüne sahip olan bazı firmaları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Anadolu sigorta
 • Sompo Japan sigorta
 • AXA sigorta
 • AK sigorta
 • Groupama sigorta
 • Allianz sigorta
 • Doğa sigorta
 • Eureko sigorta
 • Quick sigorta
 • Mapfree sigorta
 • Türk Nippon sigorta

Sigorta Şubesi Açmak Mantıklı mı?

Sigortacılık sektöründe yeniyseniz ve pek fazla deneyiminiz ve bilgi birikiminiz yoksa sigorta acentesi açmak yerine sigorta şubesi açmak; sizin için en doğru tercih olabilir.

Şubelik açtığınızda acentelerin karşılaştığı poliçe ve iş üretimi vb. alanlarda baskıya maruz kalmıyorsunuz.

Daha düşük bir sermaye ile sigorta şubenizi açabiliyorsunuz.

Ortalama 100 BİN TL olan teminat tutarı ile sigorta şubesi açabiliyorsunuz.

Sigorta sektöründe faaliyet göstermek istiyorsanız; öncelikle şube açmanızı, müşteri sayınızı arttırdıkça ve sektörde deneyim kazandıkça kendi acentenizi açmayı düşünmenizi öneriyoruz!

Sigorta Acentesi Açmak için Gerekli Olan Belediye Ruhsat Evrakları

Sigorta acentesi açmak isteyenlerin mutlaka belediyeden de ruhsat almaları gerekiyor.

Belediye ruhsat işleri müdürlüğüne teslim edilmesi gereken belgeler, belediyeden belediyeye değişiklik gösterebiliyor.

Ruhsat alabilmeniz için belediyeye teslim etmeniz gereken belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC kimlik kartı fotokopisi
 • Ticari sicil ilanı
 • Tapu fotokopisi
 • İmza sirküleri
 • TOBB kayıt belgesi
 • Kira kontratı
 • İtfaiye uygunluk raporu
 • Teknik personel bilgisi
 • Vergi levhası
 • Ruhsat başvuru formu

Sigorta Acentesi Açmak İsteyenlere Öneriler

Sigorta acentesi açmak ya da mevcut sigorta acentenizi geliştirmek istiyorsanız; aşağıdaki önerilerimize de mutlaka kulak vermenizi öneriyoruz.

İşte sigorta acentesi açmak isteyenlere önerilerimiz;

 • Yenileme poliçelerini kesmek ve müşteri bilgilerinizi tutmak için mutlaka bir CRM programı kullanmalısınız.
 • Müşteri portföyünüzü genişletmek için sizler de şubelik verebilirsiniz. Alt şubelerinize yüksek komisyon oranları sunarak, ciro ve iş sayınızı yükseltebilirsiniz.
 • Acentenize alacağınız teknik personelin kaç adet sigorta ekranı bildiğine dikkat etmelisiniz. Avantaj elde edebilmek için birden çok ekranı bilen teknik personellerden yana tercihinizi kullanmalısınız.
 • Acenteler ve şirketler tarafından sunulan eğitim programlarına katılmalısınız.

Sigorta Acentesi Açmak için Hangi Bölüm Okunmalı?

Sigorta acentesi açmak isteyen kişilerin herhangi bir 4 yıllık fakülteden mezun olmaları yeterli oluyor.

2 yıllık meslek yüksekokullarının Sigortacılık ve Bankacılık Bölümlerinden birinden mezun olan kişiler de sigorta acentesi ya da şubesi açabiliyorlar.

4 Yıllık Üniversite Mezunu Sigorta Acentesi Açabilir mi?

4 yıllık üniversite mezunları ya da 2 yıllık sigortacılık ile ilgili bölümlerden birinden mezun olanlar, sigorta acentesi açabiliyorlar.

Başvuru şartlarını taşıyanlar ve gerekli belgeleri teslim edenler; yeterli sermayeye de sahip olmaları halinde sigorta acentesi açabiliyorlar.

SEGEM Belgesi Nasıl Alınır?

Gerçek ya da tüzel kişilerin sigorta acentesi açabilmeleri için mutlaka SEGEM belgesine sahip olmaları gerekiyor.

SEGEM belgesi almak isteyenler, bir sınava tabi tutuluyorlar.

Kişilerin belge alabilmeleri için bu sınavı başarıyla geçmeleri gerekiyor.

SEGEM belgesini nasıl alabileceğinize ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek adına hemen https://www.segem.org.tr/ linkini tıklayabilirsiniz.

Lise Mezunları SEGEM Belgesi Alabilir mi?

Lise mezunları da SEGEM belgesi alabiliyorlar.

Ancak kişiler, üniversite okuduktan sonra ve sektör tecrübesi kazandıktan sonra acente açabiliyorlar.

Sigorta Acentesi Nasıl Açılır?

Sigorta acenteliği açmak isteyenlerin öncelikle başvuru şartlarını taşıyor olmaları ve kendilerinden istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

Başvurular, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sigortacılık birimine yapılabiliyor.

Levha kaydı yaptıranlar yani başvurusu onaylananlar, sigorta şirketleri ile sözleşme yapmak şartıyla sigorta acentesi açabiliyorlar.

Sigorta Acenteliği Devredilebilir mi?

Evet. Sigorta acenteliği, devredilebiliyor.

Bu yazımızda kısaca sigorta acentesi açmak için gerekli şartları ve belgeleri sizlerle paylaşmaya, sigorta acentesi nasıl açılır? sorusunu yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.