Döviz Bürosu Açmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Döviz Bürosu Açmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
22.02.2024 05:43
A+
A-

Döviz Bürosu Açmak için Gerekli Şartlar Nelerdir? Aylık getirisi son derece fazla olan döviz büroları; yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Türk vatandaşları tarafından da yoğun bir şekilde ilgi görüyor.

Özellikle Türk parasını yabancı paralara dönüştürüp, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, döviz bürolarında paralarını bozdurabiliyorlar.

Dolar, Euro başta olmak üzere pek çok yabancı paranın Türk parasına, Türk parasının ise yabancı paralara dönüştürüldüğü döviz bürosu açmak; ciddi anlamda sermaye gerektirse de döviz bürosu işletenler, aylık 100 BİN TL’ye uzanan rakamlar kazanabiliyorlar.

Bu yüzden de döviz bürosu açma fikri; genç girişimciler tarafından sıklıkla merak ediliyor.

Döviz bürosu açmak isteyen genç girişimcilerin öncelikle yeterli sermayeyi hazırlamaları, ardından da gerekli izinleri ve ruhsat belgesini almaları gerekiyor.

Bu yazımızda kısaca döviz bürosu açmak için gerekli şartlar ve belgeler nelerdir? Döviz bürosu nasıl açılır? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Döviz Bürolarının Faaliyet Alanları

Döviz bürosu açabilmenin temel birtakım koşulları bulunmakla birlikte her yıl hükümet, başvuru şartlarına ilişkin yeni düzenlemeler getiriyor.

Adaylar tarafından yapılan tüm başvurular ve hükümet tarafından yapılan tüm düzenlemeler; Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından denetleniyor.

Döviz büroları kendi içerisinde A ve B grubu döviz büroları olmak üzere ikiye ayrılıyor.

A Grubu Döviz Bürosu Açak İçin Gerekli Şartlar

A grubu döviz bürolarının ödenmiş sermayelerinin yeni düzenlemeler kapsamında en az 10 Milyon TL olması gerekiyor.

Yetkili müessese olarak da geçen döviz bürolarında adayların faaliyet izni alabilmeleri için aynı zamanda 500 BİN TL başvuru ücreti de ödemeleri gerekiyor.

A grubu döviz bürosu açmak istiyorsanız, öncelikle gerekli şartları yerine getirmeli, ardından da müsteşarlık tarafından gerçekleştirilen detaylı denetim sürecinden de başarılı bir şekilde geçmeyi başarmalısınız!

A tipi döviz bürosu açma şartlarını kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Borsaya üye olma şartı aranıyor.
 • Döviz büroları, banka kartları ile sınırsız, kredi kartları ile ise en fazla 10 BİN ABD doları olacak şekilde para alım satımı gerçekleştirebiliyorlar.
 • Müsteşarlığın izin vermesi halinde yurtdışına madeni yabancı para, TL banknot sevkiyatı yapabilme şansını elde edebiliyorlar.
 • Transfer izni olan kurumlarla para alıp, satabilme hakkına sahip oluyorlar.

B Grubu Döviz Bürosu Açmak İçin Gerekli Şartlar

Ödenmiş sermayelerinin en az 5 Milyon TL olması gereken B tipi döviz büroları ise sınırlandırılmış yetkili müessese olarak geçiyorlar.

Döviz bürosu açmak isteyen girişimcilerin başvuru ücreti olarak da 200 BİN TL ödemeleri ve ödemelerine ilişkin bu belgeyi saklamaları gerekiyor.

B tipi döviz bürolarının temel yetki alanlarını ise aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Kaydi para haricindeki yabancı paraları alıp, satabiliyorlar.
 • Merkez Bankası tarafından uygun görülen şartlar altında döviz nakit çeklerini satın alabiliyorlar.
 • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlükleri tarafından üretilen basılı altınların alım ve satımlarını yapabiliyorlar.

Döviz Bürosu Nasıl Açılır?

Döviz bürosu açabilmeniz için tüm gerekli şartları taşımanız, sizden talep edilen belgeleri teslim etmeniz ve en önemlisi de yeterli miktarda sermayeye sahip olmanız gerekiyor.

Döviz bürosu açmak için öncelikle kuruluş izni alabilmek için ilgili Bakanlığa başvurmalısınız.

Daha sonra yanıtın olumlu olması halinde ise faaliyet izni almalısınız.

Faaliyet izni almak için gerekli olan başvuruyu en fazla 90 günlük süre içerisinde TC Ticaret Bakanlığı’na yapmalısınız.

Kuruluş iznini ve faaliyet iznini aldıktan sonra döviz büronuzu açabilirsiniz.

Tabi ki müsteşarlık tarafından yapılan tüm denetimleri de başarılı bir şekilde geçmeniz gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz!

Döviz Bürosu Açmak için Nereye Başvurulur?

Yeterli sermayeniz varsa, sizden istenilen gerekli belgeleri toparladıysanız ve gerekli tüm şartları taşıyorsanız; döviz bürosu açmak için TC Cumhurbaşkanlığı Hazine Bakanlığı’na başvurabilirsiniz.

Başvurunuzun onaylanması halinde yetki belgesine sahip olabilirsiniz.

Döviz Bürosu Açmak için Gerekli Şartlar 2024

Döviz büroları açma şartları, her yıl hükümet tarafından yapılan düzenlemeler ve değişiklikler doğrultusunda farklılık gösterebiliyor.

2024 yılı için güncel döviz bürosu açma şartlarını ise aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Konkordato ilan etmemiş ya da iflas etmemiş olmak
 • Yüz kızartıcı suçlardan ötürü ceza almamış ve hüküm giymemiş olmak
 • Döviz bürosu şirketinin anonim şirket şeklinde kurulması
 • Hisse senetlerinin nama yazılı olması ve nakit karşılıklarının çıkarılması
 • Döviz bürosu yönetim kurulunda yer alacak olan kişilerden en az birinin mali konularda bilgili olması ve 4 yıllık üniversite mezunu olması
 • Başvuru sahibinin yani döviz bürosu açacak kişinin herhangi bir vergi borcunun bulunmadığına ilişkin belge
 • Başvuru sahibinin adli sicil kaydına ilişkin evrak beyanı
 • Başvuru sahibi tarafından Noter huzurunda düzenlenip, imzalanacak olan beyanname
 • Açılacak A ya da B müessesine göre sermayenin ödenmiş olması

Yukarıdaki tüm başvuru şartlarını eksiksiz bir şekilde taşıyan girişimciler, DÖVİZ BÜROSU açabiliyorlar.

Kişilerin döviz bürosu açabilmeleri için TC Cumhurbaşkanlığı Hazine Müsteşarlığı’na başvurmaları ve onay almaları gerekiyor.

Başvurunun Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanması durumunda başvuru sahibine ‘Yetkili Müessese İzin Belgesi’ veriliyor.

İzin Belgesini alan başvuru sahipleri, döviz alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmeye ve bürolarını işletmeye başlayabiliyorlar.

Döviz Bürosu Açmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Döviz bürosu açmak isteyen girişimcilerin kendilerinden talep edilen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.

Döviz bürosu kuruluş izni almak için gerekli olan şartları aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Şirket ana sözleşme taslağı
 • Şirket sahibinin, şirket ortaklarının, genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin ve imza yetkisi mevcut olan A grubu yetkili müessese iç kontrol görevlilerinin müflis olmadıklarına, aynı zamanda konkordato ilan etmediklerine ve haklarında iflasın ertelenmesine dair karar verilmediğine ilişkin yazılı beyanları ile adli sicil kayıtları
 • Ortaklık payı bulunan şirketlerin vergi borcunun olmadığına ilişkin belge
 • Noterden alınması gereken beyanname
 • Bakanlık tarafından gerekli görülebilen diğer belgeler

Girişimcilerin kuruluş izni alabilmek için yukarıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

Aynı zamanda kuruluş iznini aldıktan sonra en fazla 90 gün içerisinde kuruluş işlemlerini tamamlamaları ve faaliyet izni almak için tekrar başvuruda bulunmaları da gerekiyor.

Döviz bürosu faaliyet izni almak için gerekli olan şartları ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin nüshası
 • Asgari şirket sermayesinin nakden ve defaten ödendiğine ilişkin belge(bankadan alınır)
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında ödenmesi gereken harcın ödendiğini gösteren belge
 • Asgari ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen miktarın Kamu Sermayeli Bankalar ya da Kamu Sermayeli Katılım Bankalarından birine yatırıldığını gösteren belge ya da aynı tutarda teminat mektubu
 • Başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin belge
 • Döviz bürosu görüntü ve kamera kayıt sisteminin gerektiği şekilde kurulduğunu gösteren belge
 • A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlisi atandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ya da açık bir şekilde veya yazılı olarak devredilmesi şartıyla bir veya birden daha çok yönetim kurulu üyesinin iç kontrol görevlisi olarak atandığına, aynı zamanda gerekli yetkilerle donatıldığına dair yazılı belge

**Döviz bürosu açabilmeniz için mutlaka yetki belgesi almanız gerekiyor.

Yetki belgesi almakla uğraşmak istemiyorsanız; devren yetki belgesi alarak da döviz büronuzu açabilirsiniz.

Devren yetki belgeli döviz bürosunu istediğiniz şehir ve semtte kolaylıkla açabiliyorsunuz.

Döviz Bürosu Açmak için Gerekli Belgeler

Döviz bürosu açmak isteyenlerden talep edilen belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • 2 adet vesikalık fotoğraf(şirket işletmelerinden istenmiyor)
 • TC kimlik kartı fotokopisi
 • Sabıka kaydı
 • İkametgah belgesi
 • SGK kayıt belgesi
 • İşletici kişilik bildirme belgesi
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi(şahıs şirketlerinden istenmiyor)
 • Oda faaliyet belgesi ve oda sicil tasdiknamesi
 • Tapu ve yapı kullanma izin belgesi
 • İtfaiye uygunluk raporu
 • Kira sözleşmesi ve işyeri krokisi
 • ASAT işyeri açma ruhsatı görüş belgesi
 • TC Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan yetki belgesi

Döviz bürosu açmak; ciddi anlamda para ve cesaret gerektiriyor.

Para kazanmak isteyenlerin iyi bir iş planlaması yapmaları ve işyerlerini işlek bir caddede açmaları gerekiyor.

İşletme kurmak istiyorsanız; öncelikle maliyetleri göz önünde bulundurmalı, olası tüm maliyetleri hesaplamalı ve belgelerinizi eksiksiz bir şekilde temin etmelisiniz.

Döviz bürosu sahipleri ile görüşmeli ve onların önerilerine ve tecrübelerine mutlaka kulak vermeli, onlardan işletme risk ve artılarını da öğrenmeyi ihmal etmemelisiniz!

Döviz Bürosu Ne Kadar Kazandırır?

Yatırım yapmak isteyenler, yerli ve yabancı turistler, yurtdışına gitmek isteyenler tarafından ilgi gören döviz bürolarında işletmecilerin kazançları ve karları sabit olmuyor.

Döviz büroları, komisyon şeklinde para kazanıyorlar.

Her bir para birimi üzerinden işletmeciler, komisyon alıyorlar.

Alım ve satımlar esnasında komisyon alan döviz bürolarının karlarını ve kazançlarını bu komisyonlar oluşturuyor.

Döviz büroları, daha çok turistik bölgelerde iş yapıyor. Bu yüzden döviz bürosu açmak istiyorsanız; önceliğinizi turistik yer ve bölgelerden yana kullanmanızı öneriyoruz.

Bununla birlikte döviz bürosunun aylık ortalama kazançlarının iş yoğunluğuna bağlı olarak da farklılık gösterdiğini ifade edebiliriz.

İşlek bir yerde açacağınız döviz bürosu sayesinde döviz kuru alım-satım farklarından ciddi manada komisyon kazanabilirsiniz.

Döviz bürolarının kazançları üzerinde işletmenin yeri yani lokasyonu kadar işletmenin türünün de önem arz ettiğini hatırlatmak istiyoruz.

Döviz Bürosu Tipi Günlük Ortalama Kazanç
A grubu döviz bürosu 5000 TL
B grubu döviz bürosu 3000 TL

Kısacası turistik bölgelerde ve iyi bir konuma sahip olan yerlerde döviz bürolarının ciddi anlamda kar bıraktığını ifade edebiliriz.

Döviz Bürosu Açma Maliyeti

Döviz bürosu açma maliyeti de açacağınız döviz bürosunun A grubu mu yoksa B grubu mu olacağına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Dükkan kirası da işletmenin konumuna bağlı olarak farklı olabiliyor.

Döviz bürosu açma maliyetinin son derece yüksek olduğunun öncelikle altını çizmek istiyoruz.

Açılacak olan büronun büyüklüğü, büroda kullanılacak olan ekipman ve malzemeler, eşyalar, büronun konumu, büronun işlek bir caddede olup olmadığı, büroda kullanılan teknolojik aletler, para sayma makinesi vb. malzemeler; maliyetleri belirleyen en önemli etmenler arasında bulunuyor.

Dekorasyon, ışıklandırma ve faturalar derken maliyet, oldukça yüksek olabiliyor.

Bu yüzden de döviz bürosu açmadan önce bu noktaları göz önünde bulundurmalısınız.

Ödenmiş 1 Milyon TL sermaye tutarı dışında A grubu bir döviz bürosu açmanın maliyetinin ortalama 600 BİN TL, B grubu içinse bu maliyetin ortalama 300 BİN TL olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yazımızda kısaca döviz bürosu açmak için gerekli şartlar ve belgeler nelerdir? Döviz bürosu nasıl açılır? sorularını yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Vugar dedi ki:

  Döviz bozdurma işiyle uğraşan bir şirketin kârının yüzde kaçını vergi ödemesi gerekir?