Savcı Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? Nasıl Savcı Olurum?

Savcı Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? Nasıl Savcı Olurum?
16.02.2024 13:44
A+
A-

Savcı Olmak için Gerekli Şartlar Nelerdir? Nasıl Savcı Olurum? Bir suç haberini alan ya da suçun oluştuğunu bizzat gören savcılar; bu durumda devlet adına hareket ediyor; araştırma ve soruşturma başlatıyorlar.

Araştırma ve soruşturma sonrası iddianame hazırlayan savcılar; ceza yargılamasında iddia makamı olarak, devlet adına ceza davası açıyorlar.

Kısacası bir suç ortaya çıktığında devlet adına ceza davası açan, araştırma ve soruşturma başlatan kişiye savcı deniliyor.

Savcılık, günümüzde pek çok gencin hayalini kurduğu, filmlere ve kitaplara konu olan, en saygın ve kutsal meslekler arasında bulunuyor.

Bu yazımızda savcı olmak için gerekli şartlar nelerdir? Nasıl savcı olurum? sorusunu yanıtlamaya, konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları aydınlatmaya çalışacağız.

Savcı Kime Denir?

Bir suç haberi kendine ulaştığında ya da suça bizzat kendisi tanık olduğunda devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetlerini başlatan, dava açarak, bu süreci yöneten kişiye savcı deniliyor.

Savcıların mesleklerini yürütebilmeleri için soğukkanlı, sabırlı ve cesaret sahibi olmaları gerekiyor.

Savcılık, zaman zaman zor ve güç koşullar altında çalışmayı da gerektiriyor.

Bu yüzden de savcıların psikolojik açıdan sağlam ve güçlü olmaları da gerekiyor.

Savcı Nasıl Olunur?

Dört yıllık hukuk fakültesinden mezun olanlar; savcılık sınavlarına girmeleri ve başarılı olmaları halinde savcı olabiliyorlar.

Savcı olmak isteyen adayların öncelikle dört yıllık hukuk fakültesi mezunu olmaları gerekiyor.

Adayları daha sonra Adli ya da İdari Yargı Sınavı bekliyor.

Adalet Bakanlığı ve ÖSYM tarafından ortaklaşa düzenlenen bu sınavda adaylara genel kültür, genel yetenek ve ALAN BİLGİSİ soruları yöneltiliyor.

Adli Yargı sınavı; toplam 100 sorudan oluşuyor ve kişilerin alan bilgisi sorularının yanı sıra 40 soru olan genel kültür ve genel yetenek sorularını da yanıtlamaları gerekiyor.

Yani sınavda 40 genel kültür ve genel yetenek, 60 ALAN BİLGİSİ olacak şekilde toplamda 100 soru bulunuyor.

Adayların savcılık/hakimlik sınavından başarılı bir şekilde geçebilmeleri için bu sınavdan en az 70 puan almaları gerekiyor.

Yazılı sınav sonrasında mülakata en yüksek puan alan kişiler arasından kontenjanın 2 katı olacak şekilde adaylar, çağrılıyorlar.

Yani kontenjanın 2 katı kadar aday, mülakata girmeye hak kazanıyor.

Ardından adaylar, sözlü mülakata tabi tutuluyorlar.

Mülakatı da başarı ile geçen adaylar; 2 yıl boyunca sürecek olan staj yapmaya hak kazanıyorlar.

2 yıllık süre sona erdiğinde adaylar, hakim ya da savcılık mesleğinden hangisini icra etmek istediklerine karar veriyorlar.

Son olarak adayların staj bitiminde yapılan yazılı sınavı da başarı ile geçmeleri gerekiyor.

Staj sonrası yapılan bu sınavı da başarı ile geçen adaylar, savcı olmaya hak kazanıyorlar.

Savcı Olmak için Gerekli Şartlar

Savcı olmak isteyen adayların birtakım başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Savcılık başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • TC vatandaşı olmak
 • 4 yıllık Hukuk Fakültelerinden birinden mezun olmak
 • ÖSYM ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Adli ya da İdari Yargı sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Erkek adayların askerlik ile herhangi bir ilişiğinin bulunmaması, askerliğin yapılmış, ertelenmiş ya da yedeğe alınmış olması
 • Adayların kendi şehirleri dışında farklı bir şehirde görevlerini icra etmeye engel olacak bir ruh ya da beden sağlığı sorununa sahip olmamaları
 • Adayın devlete karşı herhangi bir suç işlememiş olması
 • Adayın 3 aydan daha fazla süre için hapis yatmamış olması
 • Adayın gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan ötürü hüküm giymemiş olması

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar; savcılık sınavına girebiliyorlar.

Başvurular, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Hakimlik ya da savcılık ön başvuruları, https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Sınavlar, toplam 4 oturumdan oluşuyor.

UYARI:

İktisadi ve idari bilimler, iktisat ve maliye gibi bölümlerden mezun olan kişiler; tıpkı Hukuk Fakültesi mezunları gibi idari hakimlik ve savcılık sınavlarına girebiliyorlar.

Adaylar, Adalet Bakanlığı ve ÖSYM tarafından ortaklaşa düzenlenen sınavı geçmeleri halinde iki yıl boyunca sürecek olan idari hakim stajı yapabiliyorlar.

İdari yargıda tecrübe kazananlar ise mesleki gelişimlerini tamamladıktan sonra Danıştay Savcısı olarak atanabiliyorlar.

Savcı Olmak için Yaş Sınırı Var mı?

Savcı olabilmek için herhangi bir üst yaş sınırı bulunmuyor.

Ancak adayların Adli Yargı sınavına girebilmeleri için 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Avukatlar ise 45 yaşını doldurmuş olmamaları halinde Adli Yargı savcılık sınavına girebiliyorlar.

Bununla birlikte Hukuk Fakültesi’nden mezun adayların ise yemin tarihleri ile sınava girecekleri tarih arasında en az 3 yıl boyunca fiili olarak mesleklerini yapmış olmaları gerekiyor.

Kadın Savcı Nasıl Olunur?

Kadın savcı olmakla erkek savcı olmak arasında herhangi bir fark bulunmuyor.

TC vatandaşı olup da hukuk fakültesinden mezun olan, daha sonra da Adli Yargı Sınavını başarı ile geçen kadınlar, tıpkı erkekler gibi staj görmeye başlayabiliyor; stajlarını başarı ile tamamlamaları ve staj sonrası yapılan yazılı sınavı geçmeleri halinde savcı olarak atanabiliyorlar.

Savcının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kanuna aykırı bir durum söz konusu olduğu zaman konuyla ilgili devlet adına iddianame hazırlayan, araştırma ve soruşturmayı devlet adına başlatan savcıların pek çok görev ve sorumlulukları bulunuyor.

Savcılar, öncelikle kanunlara aykırı durumlarda kamu davası açarak, herhangi bir şikayet olmasa bile araştırma ve soruşturma yapabiliyorlar.

Savcıların temel görev ve sorumluluklarını aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Davanın konusu olan taraflar ile ilgili olarak kanıtların toplanmasını sağlamak
 • İddianame hazırlamak
 • Mağdurların ve kamunun haklarını savunmak
 • Kasten adam öldürme ya da taksirle adam öldürme gibi durumlarda ölen kişinin adli muayenesini takip etmek

Savcılarda Bulunması Gereken Özellikler

Savcıların gerek mülakat sınavında komisyonu ikna edebilmeleri gerekse mesleklerini devam ettirebilmeleri için sahip olmaları gereken birtakım özellikler bulunuyor.

Bu özellikleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Güvenilirlik
 • Adaletli olmak
 • Soğukkanlı olmak
 • Özverili olmak
 • Dürüst olmak
 • Cesur olmak
 • Disiplinli olmak
 • Ruh ve beden sağlığına sahip olmak

Savcı Olmak İçin Gereken Kişisel Özellikler

Savcılık, adalet sisteminin önemli bir parçasıdır ve savcılar, suçluların adalete teslim edilmesinde ve kamuoyunun korunmasında önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle, savcı olmak isteyen kişilerin belirli kişisel özelliklere sahip olması gerekir.

Başlıca kişisel özellikler şunlardır:

1. Adalet Duygusu:

Savcıların en önemli özelliği, güçlü bir adalet duygusuna sahip olmasıdır. Hak ve haksızlık kavramlarını net bir şekilde ayırt edebilmeli ve her zaman adil bir şekilde hareket etmeyi ilke edinmelidirler.

2. Dürüstlük ve Güvenilirlik:

Savcılar, kamu adına görev yapan kişilerdir. Bu nedenle, her zaman dürüst ve güvenilir olmaları gerekir. Yaptıkları işlerde şeffaf olmalı ve etik değerlere bağlı kalmalıdırlar.

3. Analitik Düşünme Becerisi:

Savcılar, karmaşık olayları ve delilleri analiz edebilme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Olaylara farklı açılardan bakabilmeli ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için mantıklı bir şekilde düşünmelidirler.

4. İletişim Becerileri:

Savcılar, farklı kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidirler. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmalı, kendilerini açık ve net bir şekilde ifade edebilmelidirler.

5. İkna Becerisi:

Savcılar, mahkemede delilleri sunarak ve savunmalarını yaparak, hakim ve savcıları ikna edebilme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Güçlü bir argümantasyon yeteneğine sahip olmalı ve karşı tarafı ikna edecek şekilde konuşabilmelidirler.

6. Stresle Başa Çıkabilme Becerisi:

Savcılar, yoğun bir iş temposuna sahip ve stresli bir ortamda çalışırlar. Bu nedenle, stresle başa çıkabilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Sakin ve soğukkanlı kalabilmeli, zor durumlarda bile doğru kararları verebilmelidirler.

7. Özveri ve Sorumluluk Duygusu:

Savcılık, özveri ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Savcılar, adaletin sağlanması için uzun saatler çalışmaya ve gerektiğinde fedakarlık yapmaya hazır olmalıdırlar.

8. Girişken Kişilik:

Savcılar, aktif ve girişken bir kişiliğe sahip olmalıdırlar. Sorunları çözmek için proaktif bir şekilde davranmalı ve gerektiğinde risk almaktan çekinmemelidirler.

9. Liderlik Nitelikleri:

Savcılar, bir ekipte çalışabilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Ekip üyelerini motive edebilmeli ve ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışabilmelidirler.

10. Araştırma Becerileri:

Savcılar, araştırma yapma ve bilgi toplama konusunda becerikli olmalıdırlar. Hukuki ve sosyal konularda bilgi sahibi olmalı ve gerekli kaynaklara ulaşabilmelidirler.

Bunlara ek olarak:

 • İyi bir diksiyona sahip olmak
 • Zaman yönetimi becerisine sahip olmak
 • Titiz ve dikkatli çalışmak
 • Detaycı olmak
 • Problem çözme becerisine sahip olmak
 • Yabancı dil bilmek

gibi özellikler de savcılar için avantajlı olacaktır.

Savcı Olmak İçin Gereken Fiziksel Özellikler

Savcı olmak için belirli bir fiziksel özelliğe sahip olma şartı yoktur.

Ancak, savcılık mesleği yoğun bir iş temposuna sahip ve bazen stresli bir ortamda çalışmayı gerektirir. Bu nedenle, savcı olmak isteyen kişilerin iyi bir genel sağlık durumuna sahip olması ve uzun süre çalışabilecek kadar enerjik olması önemlidir.

Ayrıca, savcıların ayakta durma, yürüme ve merdiven çıkma gibi fiziksel aktiviteleri de sıklıkla yapmaları gerekir. Bu nedenle, orta düzeyde bir fiziksel kondisyon da gereklidir.

Bunun dışında:

 • Görme ve işitme engelli olmak savcı olmaya engel değildir.
 • Konuşma engelli olmak da savcı olmaya engel değildir, ancak savcıların etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri için bu engelini telafi edebilecek birtakım becerilere sahip olması gerekir.

Savcı Olmak İçin Avukatlık Yapmak Şart Mı

Hayır, savcı olmak için avukatlık yapmak şart değildir.

Savcı olmak için gerekli olan şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Hukuk Fakültesini bitirmek,
 • Adli Sicil Kaydının temiz olması,
 • KPSS’den (Kamu Personeli Seçme Sınavı) en az 70 puan almak,
 • Mülakatta başarılı olmak.

Avukatlık yapmak, savcı olmak için bir avantaj sağlayabilir. Avukatlık deneyimi, adli süreci ve hukuk sistemini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, avukatlık yaparken edindiğiniz iletişim ve ikna becerileri de savcılık görevini yaparken size yardımcı olabilir.

Ancak, avukatlık yapmadan da savcı olmak mümkündür. Hukuk Fakültesini başarıyla bitirdikten sonra gerekli şartları sağlayan herkes savcılık sınavına girebilir ve başarılı olması halinde savcı olabilir.

Nasıl Savcı Olurum?

Savcı olmak istiyorsanız; öncelikle Hukuk Fakültelerinden birini kazanmalı, ardından fakülteyi başarı ile bitirmelisiniz.

Daha sonra da avukatlık stajınızı tamamlamalısınız.

Savcı olmak için ÖSYM ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen adli yargı ve idari yargı sınavlarına katılmalısınız.

Bu sınavlardan en az 70 puan almalısınız.

Sınavları başarılı bir şekilde geçtikten sonra stajınızı da başarılı olarak tamamlamalı ve staj sonundaki sınavı geçmelisiniz.

Yukarıdaki tüm adımları teker teker tamamlamanız halinde sizler de hayalinizdeki mesleğe kavuşabilir yani savcı olarak atanabilirsiniz.

Kimler Savcı Olamaz?

Savcıların yukarıda da bahsettiğimiz gibi güvenilir, disiplinli, adaletli ve özverili olmaları gerekiyor.

Bu yüzden de kamu haklarından mahrum olan, yüz kızartıcı suç işleyen kişiler; savcı olamıyorlar.

Savcıların aynı zamanda yoğun iş temposuna ve strese karşı da dayanıklı olmaları gerekiyor.

2024 Savcı Maaşları Ne Kadar?

2024 yılında stajyer olan savcılar, ortalama 52.000 TL maaş alıyorlar.

Mesleğine yeni başlayan savcılar ise ortalama 82.00 TL maaş alıyorlar.

Savcıların maaşları; meslekte geçirdikleri süreye, eş ve çocuk durumlarına, kıdem ve derecelerine göre de farklılık gösterebiliyor.

Bu bağlamda maaşlar, 85 BİN TL’den başlıyor ve 110 BİN TL’ye kadar çıkabiliyor.

Savcı Olmak İçin Hangi Derslerin İyi Olması Gerekli

Savcı olmak isteyen bir çok kişi savcı olmak için hangi derslerin iyi olması gerekir sorusunun cevabını merak etmektedir. Savcı olmak için Hukuk Fakultesine gidileceği için Eşit ağırlık desrlerinin iyi olması gerektiği için Türkçe, matematik ve edebiyat ile tarih ve coğrafya oldukça önemlidir.

Savcı Olmak İçin Lisede Hangi Bölümü Okumak Gerekir

Savcı olmak için hangi okulu okumak gerekli? ve Savcı olmak için lisede hangi bölümü okumak gerekli sorusuna cevapp vermek gerekirse okuduğunuz lisenin bölümü önemli değildir. Üniversite sınavına girdiğinizde ürkçe, matematik ve edebiyat ile tarih ve coğrafya sorularını yaparak iyi puan aldığınızda savcı olabilirsiniz.

Bu yazımızda kısaca nasıl savcı olurum? sorusunu yanıtlamaya, savcı olmak için gerekli şartları sizlerle paylaşmaya ve konuyla ilgili olarak merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.