Kadın Polis Olmak için Gerekli Şartlar

Kadın Polis Olmak için Gerekli Şartlar
05.03.2024 08:21
A+
A-

Kadın Polis Olmak için Gerekli Şartlar; Ülkemizde tıpkı erkekler gibi kadınlar da en kutsal mesleklerden biri olan polislik mesleğini icra edebiliyor; Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren PMYO ya da POMEM sınavlarına katılabiliyor; sınavları başarılı bir şekilde geçmeleri halinde de polis olarak atanabiliyorlar.

Polislik başvuru şartlarını taşıyan lisans ya da ön lisans mezunu olan kadınların yanı sıra lise mezunu kadınlar da ülkemizde polis olabiliyorlar.

Bu yazımızda kısaca kadın polis nasıl olunur? Kadın polis olmak için gerekli şartlar nelerdir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

POMEM Nedir?

Ülkemizin kadın ve erkek polis ihtiyacını karşılamak, nitelikli ve vatansever polislerin yetişmesine yardımcı olmak adına Polis Akademisi’ne bağlı olarak polis adaylarına eğitim veren kuruma POMEM; Polis Meslek Eğitim Merkezi ismi veriliyor.

Lisans ya da ön lisans mezunu olan kadınlar ve erkekler; POMEM’e polis olabilmek için başvurabiliyorlar.

Adayların polis olabilmeleri için 3 aşamalı olan POMEM sınavlarını başarı ile geçmeleri gerekiyor.

POMEM; polis adaylarını lisans ya da ön lisans mezunları arasından seçiyor.

Bir diğer deyişle lisans ya da önlisans mezunu olan kadınlar ya da erkekler; KPSS’den yeterli puanı almış olmaları halinde POMEM sınavlarına girebiliyorlar.

Lisans mezunlarının POMEM sınavlarına katılabilmeleri için KPSS P3 puan türünden en az 60; ön lisans mezunlarının ise 65 puan almaları gerekiyor.

PMYO Nedir?

Kadınların polis olabilmek için başvurabileceği PMYO, Polis Meslek Yüksekokulu; lise mezunları arasından polisler yetiştiren üniversite olarak hizmet sunuyor.

PMYO, tıpkı POMEM gibi Polis Akademisi’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam ediyor.

PMYO sayesinde lise mezunları, mezun oldukları lise fark etmeksizin polis olabiliyorlar.

PMYO eğitimleri, POMEM’den farklı olarak 2 yıl sürüyor.

Polis Meslek Yüksekokulları’nda kadın ve erkek polis adayları, yatılı bir şekilde eğitim görüyorlar.

Geçmiş yıllarda ülkemizde çok sayıda PMYO bulunuyordu.

Ancak POMEM sayılarındaki artışa bağlı olarak PMYO’lara gösterilen ilgi azaldı.

Günümüzde yalnızca 6 adet PMYO bulunuyor ve polis adaylarını eğitmeyi sürdürüyor.

Kadın ve erkek adaylar, Polis Meslek Yüksekokulları’nda çoğunlukla disiplin ağırlıklı eğitim görüyorlar.

Öğrencilerin eğitimleri esnasında sabahları kalktıklarında yataklarını düzeltmeleri, ast-üst ilişkilerine mutlaka riayet etmeleri ve erkek adayların ise düzenli olarak sabahları traş olmaları gerekiyor.

Polis Meslek Yüksekokulları’nda polis adayları; tıpkı diğer üniversitelerde olduğu gibi yaz ve kış dönemlerinde pek çok yazılı sınava tabi tutuluyorlar.

Öğrencilerin sınavlardan yüksek not almaları, atanırken çalışacakları şehirleri seçebilmeleri noktasında oldukça önem arz ediyor.

Dereceye giren adaylar, kendileri diledikleri şehri seçebiliyor ve bu şehirde göreve başlayabiliyorlar.

PMYO kadın ve erkek öğrencilere eğitimleri sırasında harçlık da veriliyor.

Verilecek olan harçlığın miktarı; memur aylık katsayısı ile gösterge sayısının çarpımı sonrasında elde ediliyor.

Bu bağlamda 1. sınıf öğrencilerine bu çarpımın %50’si, 2. sınıf öğrencilerine ise bu çarpımın %55’i oranında harçlık veriliyor.

Eğitimler esnasında öğrenciler, temel ve uygulamalı eğitim alıyorlar.

Öğrencilere silah atış teknikleri, müdahale yöntem ve teknikleri, adli mevzuat vb. dersler öğretiliyor.

Öğrencilere hafta sonları, yarıyıl tatilleri ve resmi tatillerde izin veriliyor.

Aynı zamanda öğrenciler; günübirlik izin, evci izni, mazeret izni, hastalık izni vb. farklı izinler de alabiliyorlar.

Kadın Polis Olmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Ülkemizde kadınlar da erkekler gibi gerekli başvuru şartlarını taşımaları, POMEM ya da PMYO sınavlarını kazanmaları ve eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları halinde polis olabiliyorlar.

Yani kadın polis olma şartları ile erkek polis olma şartları arasında BOY şartı dışında herhangi başka bir fark bulunmuyor.

Genel başvuru şartlarını taşıyan kadınlar, erkekler gibi polis olabiliyorlar.

Yani erkeklerle kadınlar arasında bir ayrım bulunmuyor.

Bununla birlikte kadın polis olma şartları, kişilerin POMEM’de mi yoksa PMYO’da mı eğitim alacaklarına bağlı olarak farklılık gösteriyor.

POMEM’e başvuracak olan kişilerin lisans ya da ön lisans mezunu; PMYO’ya başvuracak kişilerin ise en az lise mezunu olmaları gerekiyor.

Lisans mezunları KPSS P3 puan türünde en az 60 puan; önlisans mezunları ise 65 puan almaları halinde POMEM’e başvurabiliyorlar.

Lise mezunu kadın adayların ise YKS sınavına girip, YKS TYT puan türünde en az 250 puan almaları gerekiyor.

TYT puan türünde lise mezunlarının almaları gereken taban puan; her yıl farklı olabiliyor.

Kısacası lisans ve ön lisans mezunları KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda POMEM’e; lise mezunları ise YKS’den yeterli puanı almaları halinde PMYO sınavlarına katılabiliyorlar.

Kadın polis olmak için gerekli başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşı olmak
 • PMYO başvuruları için 18 yaşını tamamlamış, henüz 26 yaşından gün almamış olmak
 • POMEM başvuruları için 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşından gün almamış olmak(başvurulan yılın 01 Ocak tarihi itibariyle)
 • PMYO sınavlarına katılacak olan lise mezunları için YKS TYT puan türünde en az 250 puan almış olmak
 • POMEM sınavlarına katılacak olan lisans mezunları için KPSS’den 60, ön lisans mezunları için KPSS’den 65 puan almış olmak
 • Kadınlar için en az 1.62; erkekler için en az 1.67 boy uzunluğuna sahip olmak
 • Erkek ve kadın adayların beden kitle endekslerinin 18 ile 27 arasında olması
 • Adayların Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde bahsi geçen tüm sağlık şartlarını taşıyor olmaları
 • Adayların uyuşturucu, uyarıcı madde ya da alkol kullanımı dolayısıyla daha önce tedavi görmemiş olmaları, şu an tedavi görüyor olmamaları ve bu maddeleri kullanıyor olmamaları
 • Adayların kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamaları
 • Adayların Sağlık Yönetmeliği Hükümleri haricinde herhangi bir nedenden ötürü daha önce Polis Eğitim Kurumlarından çıkarılmış olmamaları
 • Adayların silah taşımaya ve silahla görev yapmalarına engel teşkil eden hukuki bir engellerinin mevcut olmaması
 • Adayların genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış, bu yerlerde aracılık veya bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmaları
 • Adayların genel ahlaka ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri üretmekten ve satmaktan ya da kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle haklarında adli ya da idari soruşturma ve kovuşturmanın devam ediyor olmaması ya da bunlardan ötürü haklarında idari yaptırım uygulanmaması veya bu işlerden ötürü hüküm giymemiş olmaları
 • Adayların ve şayet evli iseler eşlerinin kasten işlenen bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile bir yıl ve daha uzun bir süre için hapis cezasına mahkum olmamaları
 • Adayların ve şayet evli iseler eşlerinin affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına mahkemece karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, zimmet, irtikap, sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından ötürü mahkum olmamaları ya da bu suçlardan dolayı devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturmalarının bulunmaması veya kovuşturmalarının uzlaşma ile sonuçlanmış olmaması
 • Adayların ve şayet evli iseler eşlerinin affa uğramış ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmış olmasına mahkemece karar verilmiş olmasına rağmen hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ile cinsel dokunmazlığa karşı işlenen suçlardan ötürü mahkum olmamaları, bu suçlardan ötürü devam etmekte olan bir soruşturmalarının ya da kovuşturmalarının bulunmaması veya kovuşturmalarının uzlaşma ile neticelenmiş olmaması
 • Adayların geçici kayıt tarihi itibariyle herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamaları

Yukarıdaki tüm başvuru şartlarını taşıyan kadın ya da erkek polis adayları; POMEM ya da PMYO başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Ön başvurular, Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

UYARI:

Şehit ve vazife malulerinin eş ve çocukları; KPSS ya da KPSS taban puanlarının en az %80’ini almaları halinde sınavlara başvurabiliyorlar.

Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları ile TSK Personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı personeli şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. maddesinin birinci fıkrasındaki h ve j bentleri kapsamında yer alan kişilerin eş ve çocukları kastediliyor.

Kadın Polislik Başvurusu için Gerekli Belgeler

Kadın ve erkek adayların daha önce de bahsettiğimiz gibi başvurularını aynı şekilde gerçekleştirmeleri ve BOY ŞARTI dışında aynı başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Polislik başvurusu için teslim edilmesi gereken belgeler; kişinin POMEM mi yoksa PMYO sınavına mı gireceğine bağlı olarak farklı olabiliyor.

POMEM Başvurusu için Gerekli Belgeler

POMEM başvuruları için gerekli olan belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC kimlik beyanı
 • Şayet kişi evli ise evli olduğuna ilişkin beyan
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
 • Adayın lisans diplomasının ya da geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Adayın KPSS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı
 • Sağlık bilgi formu
 • Sınav başvuru dilekçesi
 • Mezuniyet belgesi
 • Biyometrik fotoğraf

Adaylar, ön başvurularını Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

Adayların başvuru esnasında yukarıda bahsi geçen belgeleri eksiksiz bir şekilde yanlarında bulundurmaları ve yetkili kişilere teslim etmeleri gerekiyor.

PMYO Başvurusu için Gerekli Belgeler

Lise mezunu adayların Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları esnasında teslim etmeleri gereken belgeleri ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC kimlik beyanı
 • Lise diplomasının aslı ve fotokopisi
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
 • Şayet aday evli ise evli olduğuna dair beyan
 • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı
 • Sınav başvuru belgesi
 • YKS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Sağlık bilgi formu
 • Biyometrik fotoğraf
 • Mezuniyet belgesi

PMYO ön başvuruları da başvuru tarihleri arasında Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru için gerekli olan sağlık bilgi formu ile başvuru dilekçesi; internet sitesi üzerinden indirilebiliyor.

Bu noktada adayların https://www.pa.edu.tr/ linkini tıklamaları gerekiyor.

Polislik Giriş Sınavları Nasıl Olur?

Gerek PMYO gerekse POMEM sınavları, 3 aşamadan oluşuyor.

Polislik giriş sınavlarının aşamalarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Ön Sağlık Kontrolü Aşaması:

Sağlık Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde düzenlenen Ön Sağlık Kontrolü aşamasını adayların geçebilmeleri için komisyonun adaylar hakkında ‘POMEM/PMYO Öğrenci Adayı Olur’ şeklinde karar vermesi gerekiyor.

Aksi halde adaylar, bu aşamayı geçemeden eleniyorlar.

Adayların bu aşamayı geçebilmeleri için Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde bahsi geçen tüm başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

 • Fiziki Yeterlilik Testi Aşaması:

2. aşama olan fiziki yeterlilik testi aşamasında kadınlar ve erkekler, farklı kriterler çerçevesinde değerlendiriliyorlar.

Bu önemli kriterler ise Başkanlık tarafından değerlendiriliyor.

Bu aşamada adayların beden kabiliyetleri ile fiziki yapıları değerlendiriliyor.

Adayların bu aşamayı da geçebilmeleri için komisyonun adaylar hakkında ‘PMYO/POMEM Öğrenci Adayı Olur’ şeklinde karar vermeleri gerekiyor.

Bu aşamada en az 60 puan almayı başaran adaylar, bir sonraki aşama olan mülakat aşamasına geçebiliyorlar.

 • Mülakat Aşaması:

Sınavın son aşaması olan mülakat aşamasında ise adaylara içinde yazılı soruların yer aldığı kapalı kartlar arasından bir kart seçtiriliyor.

Daha sonra komisyon tarafından adaylara karttaki konuyla ilgili sorular soruluyor.

Komisyon; yalnızca kişinin konu ile ilgili bilgisini değerlendirmekle kalmıyor.

Aynı zamanda adayın özgüvenine, kendini ifade etme yeteneğine, beden dilini kullanma yeteneğine ve kendisinden istenileni kavrama becerisine de bakıyor.

Bu 5 kriterin her biri, 20 puana denk geliyor.

Kişilerin mülakat aşamasını geçebilmeleri içinse 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.

UYARI:

Kadın ve erkek polis adaylarının sınavlardan aldıkları puan hesaplanırken KPSS/YKS puanlarının %25’i, fiziki yeterlilik testi puanlarının %25’i ve mülakat puanlarının %50’si değerlendiriliyor.

Kontenjan dahilinde adaylar, en yüksek puanı alan kişiden en düşük puanı alan kişiye doğru sıralanıyor.

Sıralamaya girmeye hak kazananlar yani sınavları kazananlar, daha sonra intibak eğitimine tabi tutuluyorlar.

Kadın Polis Olma Sağlık Şartları

Gerek kadın gerekse erkek polis adaylarının birtakım sağlık başvuru şartlarını da taşıyor olmaları gerekiyor.

Adaylardan sağlık başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak birtakım sağlık raporları talep ediliyor.

Kişilerin bu sağlık raporlarını eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekiyor.

POMEM ve PMYO başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden istenilen sağlık raporlarının ise hangi bölümlerden alınmaları gerektiğini ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Endokrinoloji
 • Göz hastalıkları
 • Kadın hastalıkları ve doğum
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Hematoloji
 • Nefroloji
 • Kulak, burun, boğaz hastalıkları
 • Psikiyatri
 • Romatoloji
 • Genel cerrahi
 • Ağız ve diş sağlığı
 • Nöroloji
 • Gastroenenteroloji
 • Göğüs hastalıkları
 • Üroloji
 • Ortopedi ve travmatoloji
 • Dermatoloji

Sağlık raporunda mutlaka bulunması gereken fonksiyon tespit ve görüntüleme yöntemlerini ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Tüm batın USG
 • PA akciğer grafisi
 • Odiometri
 • Ekokardiografi(EKO)
 • Solunum fonksiyon testi
 • Bayan adaylar için genital USG
 • Elektrokariografi(EKG)
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer görüntüleme yöntemleri, fonksiyon tespit yöntemleri ve diğer test yöntemleri

Sağlık raporunda mutlaka bulunması gereken laboratuar testlerini ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi, Cre, Üre.
 • TSH, AKŞ
 • Kanda β-hCG.
 • ALT, AST, GGT, HBsAg, HBV DNA (HBsAg(+) ise), Anti HCV, HCV RNA (Anti HCV(+) ise), Anti HİV I-II.
 • Tam kan sayımı
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer laboratuar testleri

Sağlık kurulu raporu; tam teşekküllü bir hastaneden alınabiliyor.

Yani sağlık kurulu raporunun Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan devlet hastanelerinden, devlet eğitim ve araştırma hastanelerinden, özel üniversiteler ile özel ve vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler dışındaki üniversitelere bağlı olan hastanelerden birinden alınması gerekiyor.

Polislik Fiziki Yeterlilik Sınavı Nasıl Olur?

Adayların fiziki yeterlilik sınavında yani POMEM ve PMYO sınavlarının 2. aşamasında öncelikle parkurda yer alan bazı engelleri geçmeleri gerekiyor.

Örnek olarak, kişilerin sıçrama tahtasını geçmeyi başarmaları gerekiyor.

Adaylar, tahta üzerinde sağa ve sola 6 sefer sıçramayı başarıp, sıçrama tahtası aşamasını geçebiliyorlar.

Fiziki yeterlilik sınavında kadın polis adaylarının geçmeleri gereken aşamaları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • 6 lastik içerisinden tek ayakla geçme
 • Ağırlık taşıma
 • Sağlık toplarına üçer sefer dokunma(bu toplar, erkekler için 9; kadınlar içinse 8 metre aralıklarla koyuluyorlar)
 • Slalom koşu
 • Takla atma
 • Alttan ve üstten geçilecek engel etabı

Parkur engellerinin kadınlar tarafından 50, erkekler tarafından ise 48 saniye içerisinde geçilmeleri gerekiyor.

Kadınlar 42 saniyeden, erkekler ise 40 saniyeden daha az bir süre içerisinde parkur engellerini geçmeyi başarmaları durumunda fiziksel yeterlilik testinden 100 puan almış kabul ediliyorlar.

Adayların fiziksel yeterlilik testini geçip, bir sonraki aşama olan mülakat aşamasına geçebilmeleri içinse bu testten 60 puan almaları gerekiyor.

Polislik Mülakatında Neler Soruluyor?

PMYO ve POMEM sınavlarının 3. aşaması olan mülakat aşamasında kişilere farklı soruların yer aldığı kartlar arasından bir kart seçtiriliyor ve kişilere karttaki konuya dair bazı sorular yöneltiliyor.

Mülakat değerlendirme aşamasında kişinin konuyla ilgili bilgi birikiminin yanı sıra özgüvenine, kendini ifade edebilme yeteneğine, kendisinden istenileni kavrama yeteneğine ve son olarak da beden dilini kullanma becerisine bakılıyor.

Bahsi geçen bu 5 kriterden her biri; 20 puana denk geliyor.

Kişilerin mülakat aşamasını geçebilmeleri içinse 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Mülakat sonrasında kadın ve erkek polis adaylarının genel puanları hesaplanıyor.

Genel puan hesaplaması esnasında adayların KPSS/YKS puanlarının %25’i, fiziki yeterlilik testi puanlarının %25’i ve son olarak da mülakat puanlarının %50’si değerlendirmeye alınıyor.

Daha sonra en yüksek puan alan kişiden en düşük puan alan kişiye doğru bir sıralama yapılıyor.

Kontenjana girmeyi başaranlar, POMEM/PMYO sınavlarını geçmiş oluyorlar.

Adayların genel puanlarının birbirlerine eşit olması halinde ise sıralama yapılırken sırasıyla KPSS/YKS, mülakat ve fiziki yeterlilik testi puanları dikkate alınıyor.

POMEM ve PMYO Sınavlarını Geçtikten Sonra Neler Oluyor?

Polis adayları, mülakatı da geçtikten sonra intibak eğitimine tabi tutuluyorlar.

Mülakat sonrası süreci aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Geçici Kayıt:

Geçici kayıt aşamasında kurul tarafından adayların teslim ettikleri sağlık raporları inceleniyor ve bu raporların doğruluğu araştırılıyor.

Raporlarında bazı olumsuzluklar tespit edilenler, eleniyorlar.

Raporunda eksiklik tespit edilen kişilere ise eksiklikleri tamamlamaları için süre veriliyor.

 • İntibak Eğitimi:

En az 2 hafta boyunca devam eden intibak eğitimi ile adayların yeni ortamlarına uyum sağlamalarını sağlamak hedefleniyor.

İntibak eğitimi sırasında adayların arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması da tamamlanmış oluyor.

Soruşturma ve araştırmadan geçemeyen kişiler, bu aşamada eleniyorlar.

 • Kesin Kayıt ve Kabul:

Sağlık raporlarını eksiksiz bir şekilde teslim eden, intibak eğitimini tamamlayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması da olumlu sonuçlanan adaylar; kesin olarak kayıt ediliyorlar.

Kayıt sırasında adayların bir miktar yüklenme senedi ödemeleri gerekiyor.

Yüklenme senedini de ödeyen adaylar, POMEM ya da PMYO eğitimlerine başlayabiliyorlar.

POMEM ve PMYO Arasındaki Farklar

Ülkemize nitelikli ve eğitimli polisler yetiştiren POMEM ve PMYO arasında birtakım farklar bulunuyor.

Öncelikle POMEM; adayları lisans veya önlisans mezunları arasından tercih ediyor.

Lise mezunları ise PMYO sınavlarına girip, 2 yıllık yüksek okul okuduktan sonra polis olabiliyorlar.

PMYO’da eğitim görecek olan lise mezunlarının 2 yıl eğitim almaları gerekirken, POMEM’de eğitimler genellikle 6 ay sürüyor.

POMEM’e başvuracak olan lisans mezunlarının KPSS sınavından en az 60, ön lisans mezunlarının ise en az 65 puan almaları gerekirken; PMYO’a başvuracak olan lisans mezunlarının YKS TYT puan türünde en az 250 puan almaları gerekiyor.

Nasıl Polis Olunur?

Ülkemizde lise mezunu olan adaylar; Polis Meslek Yüksek Okulu’nda 2 yıllık eğitim görüp, eğitimlerini başarı ile tamamlamaları halinde polis olabiliyorlar.

Lisans ya da ön lisans mezunları ise POMEM sınavlarını başarı ile tamamlamaları ve genelde 6 ay süren eğitimi geçmeleri halinde polis olarak atanabiliyorlar.

Lise Mezunları Nasıl Kadın Polis Olabilir?

Lise mezunları, mezun oldukları lise fark etmeksizin YKS/TYT puan türünde 250 puan almaları halinde PMYO sınavlarına girebiliyorlar.

Sınavları da geçmeleri halinde ise PMYO’da eğitim alabiliyorlar.

PMYO sınavları; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşaması olacak şekilde 3 aşamadan oluşuyor.

Bu aşamaları geçen kişiler, daha sonra intibak eğitimine tabi tutuluyorlar.

İntibak eğitimini de geçenler; daha sonra kesin olarak ön lisans programına kayıt ediliyorlar.

2 yıllık ön lisans eğitimlerini tamamlayanlar ise polis olarak atanabiliyorlar.

Üniversite Mezunu Polis Nasıl Olunur?

Üniversite mezunlarının yani lisans ya da ön lisans mezunlarının polis olabilmeleri için KPSS sınavına girmeleri gerekiyor.

Lisans mezunları 60, ön lisans mezunları 65 puan almaları halinde POMEM sınavlarına girebiliyorlar.

POMEM sınavları da ön sağlık koşulu, fiziki yeterlilik testi ve mülakat olacak şekilde 3 aşamadan oluşuyor.

3 aşamayı başarı ile geçenler, daha sonra 2 haftalık intibak eğitimine tabi tutuluyorlar.

Bu eğitimi de geçenlerin kesin kayıtları yapılıyor.

Genelde 6 aylık süren eğitimi de başarı ile tamamlayanlar, polis olarak atanabiliyorlar.

Polislik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hem erkek hem de kadın polis adayları; başvurularını internet üzerinden yani online platformda gerçekleştirebiliyorlar.

Ön başvurular; Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden başvuru tarihleri arasında yapılabiliyor.

Adaylar, başvuru tarihlerini de site üzerinden takip edebiliyorlar.

Gerek başvuru tarihlerini takip etmek gerekse ön başvurularınızı gerçekleştirmek adına https://www.pa.edu.tr/ linkini tıklayabilirsiniz.

Kadın Polis Nasıl Olunur?

Yazımızda bahsettiğimiz gibi erkekler ile kadınlar arasında söz konusu polis olmak olduğunda BOY şartı dışında herhangi bir fark bulunmuyor.

Kadınların erkeklerden farklı olarak en az 1.62 cm boy uzunluğuna sahip olmaları gerekiyor.

Açık bayanların yanı sıra tesettürlü yani kapalı bayanlar da polis olabiliyorlar.

Kapalı Bayanlar Polis Olabilir mi?

Kapalı bayanlar da tıpkı açık bayanlar gibi polis olabiliyorlar.

Lise mezunları, PMYO sınavlarına; lisans ya da ön lisans mezunları ise POMEM sınavlarına katılabiliyorlar.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği’ne göre başörtü takmak, polis olma yolunda herhangi bir engel teşkil etmiyor.

Bununla birlikte kadın ve erkek polislerin resmi kıyafetlerinin içine dışarıdan görülebilecek şekilde kazak, yelek vb. kıyafetleri asla giymemeleri gerekiyor.

Polis Maaşları 2024

2024 yılı için mesleğine yeni başlayan bir polis, ortalama 38 BİN 871 TL maaş almakla birlikte maaşlar ek ödemelere, mesai ücretlerine ve polislerin diğer sosyal haklarına bağlı olarak farklı olabiliyor.

Kadın ve erkek maaşları arasında herhangi bir fark bulunmuyor.

2024 yılında baş komiserler ise ortalama 62 BİN 559 TL maaş alıyorlar.

Polis Olmak için KPSS Şartı Var mı?

Lisans ve ön lisans mezunlarının polislik sınavlarına girebilmeleri için KPSS sınavından yeterli puanı almaları gerekiyor.

Lisans mezunları KPSS’den 60, ön lisans mezunları 65 almaları halinde POMEM sınavlarına başvurabiliyorlar.

PMYO için Hangi Liseye Gidilmelidir?

Lise mezunları, mezun oldukları lise fark etmeksizin PMYO sınavlarına başvurabiliyorlar.

YKS/TYT puan türü en az 250 puan olanlar, PMYO sınavlarına girmeye hak kazanıyorlar.

PMYO Taban Puanları

Son 7 yıla ait olan PMYO taban puanlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • 2022: 250
 • 2021: 260
 • 2020:150
 • 2019: 250
 • 2018: 260
 • 2017: 260
 • 2016:270

PMYO Hangi İllerde Bulunmaktadır?

Eskiden ülkemizde çok sayıda PMYO bulunuyordu. Ancak POMEM sayılarının artmaya başlaması ve PMYO’lara gösterilen eski ilginin azalması sonrasında pek çok PMYO kapatıldı.

Günümüzde yalnızca 6 adet PMYO; polis adaylarını eğitmeye devam ediyor.

PMYO’ların hangi illerde bulunduğunu ve okulların isimlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu
 • Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu
 • Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu
 • Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu
 • Akyurt Polis Meslek Yüksekokulu
 • Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu

Bu yazımızda kısaca kadın polis nasıl olunur? Kadın polis olmak için gerekli şartlar nelerdir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.