Polis Olma Şartları Nelerdir? Nasıl Polis Olunur?

Polis Olma Şartları Nelerdir? Nasıl Polis Olunur?
13.02.2024 08:39
A+
A-

Polis Olma Şartları Nelerdir? Nasıl Polis Olunur? Ülkemizde polis olmanın hayalini kuran gençler; Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren POMEM ve PYMO sınavlarına katılıp, sınavlardan başarılı bir şekilde geçmeleri halinde polis olarak atanabiliyorlar.

POMEM; Polis Meslek Eğitim Merkezi; polis ihtiyacını karşılamak adına lisans ve ön lisans mezunları arasından adayları seçerken; PYMO yani Polis Meslek Yüksek Okulu ise adayları lise mezunları arasından tercih ediyor.

Yani kutsal mesleklerden biri olarak kabul edilen polis olmak isteyenler; PMYO ya da POMEM sınavlarını geçip, polislik eğitimi almaları halinde polis olabiliyorlar.

Ülkemizde lisans ve ön lisans mezunlarının yanı sıra lise mezunlarının da polis olma şansı bulunuyor.

Bu yazımızda kısaca polis olma şartları nelerdir? Nasıl polis olunur? vb. konuyla ilgili olarak merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

POMEM Nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi’ne bağlı olarak; ülkemizin polis ihtiyacını karşılamak adına başvuru sahibi lisans ya da ö nlisans mezunları arasından gerekli şartları ve nitelikleri taşıyan polisleri seçen ve eğiten kuruma POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezi ismi veriliyor.

Ülkemizde ön lisans mezunları ve dört yıllık fakülte mezunları, mezun oldukları fakülte fark etmeksizin POMEM sınavlarına başvurabiliyor; sınavlardan geçmeleri halinde POMEM eğitimlerine katılabiliyor ve POMEM eğitimlerini de geçmeleri durumunda polis olarak atanabiliyorlar.

Bir diğer deyişle POMEM; polis olmak isteyen lisans ve ön lisans mezunları arasından nitelikli ve kaliteli, mesleğini seven ve mesleğini icra etme hayalini kuran polis adaylarını yetiştiriyor.

PMYO Nedir?

Tıpkı POMEM gibi Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi’ne bağlı olan PMYO, Polis Meslek Yüksek Okulu da polis adaylarını yetiştiriyor.

POMEM’den farklı olarak PMYO sayesinde lise mezunları, mezun oldukları lise fark etmeksizin polis olabiliyorlar.

Lise mezunlarının PMYO ile polis olabilmeleri için PMYO sınavlarını kazanmaları ve PMYO’da eğitim almaları gerekiyor.

PMYO eğitimleri, 2 yıl sürüyor.

Ülkemizdeki tüm PMYO’larda polis adayları, yatılı olarak eğitim görüyorlar.

Eskiden ülkemizde pek çok sayıda PMYO bulunuyordu.

Ancak POMEM’lerin sayılarının artmasıyla birlikte Polis Meslek Yüksekokulları’na gösterilen eski ilgi kalmadı.

Günümüzde toplam 6 adet PMYO bulunuyor.

Polis olmak isteyen lise mezunları, PMYO’a başvurabiliyorlar.

PMYO’da adaylar, daha çok disiplin ağırlıklı bir eğitim alıyorlar.

Öğrencilerin 2 yıllık eğitimleri süresince her sabah kalktıklarında yataklarını yapmaları, erkek adayların düzenli olarak traş olmaları ve adayların ast-üst ilişkisine mutlaka riayet etmeleri gerekiyor.

Eğitimde ast-üst ilişkisine riayet etmek; adayların 2 yıllık eğitimlerini tamamlayabilmeleri noktasında oldukça önem arz ediyor.

PMYO’da öğrenciler, gerek kış gerekse yaz aylarında pek çok sınava tabi tutuluyorlar.

Bu sınavlar, öğrencilerin okulu bitirirken dereceye girebilmeleri noktasında önem taşıyor.

Çünkü okulunu derece ile bitiren ve başarı sıralamasına girebilen adaylar, eğitimlerini tamamladıklarında ilk görev alacakları il ya da ilçeyi kendileri seçebiliyorlar.

Öğrencilere 2 yıllık PMYO eğitimleri sırasında bir miktar da harçlık sunuluyor.

Ne kadar harçlık verileceği; gösterge sayısı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonrasında hesaplanıyor.

Bu hesaplamaya göre birinci sınıf öğrencilere bu çarpımın %50’si, ikinci sınıfa giden öğrencilere ise bu çarpımın %55’i kadar harçlık PMYO tarafından veriliyor.

PMYO eğitimi sırasında tüm polis adayları, hem temel hem de uygulamalı olacak şekilde polislik eğitimi alıyorlar.

Öğrenciler; adli mevzuat, müdahale yöntem ve teknikleri, silah atış teknikleri gibi dersler görüyorlar.

Resmi tatillerde, hafta sonlarında ve yarıyılda ise öğrencilere izin veriliyor.

Öğrenciler aynı zamanda mazeret izni, günübirlik izin, evci izni ve hastalık izni gibi izinler de alabiliyorlar.

Polis Olma Şartları Nelerdir?

Polis olma şartları; öğrencilerin POMEM mi yoksa PMYO sınavlarına mı başvurduklarına göre değişiklik gösteriyor.

POMEM’e başvuracak olan adayların öncelikle KPSS’ye girmeleri ve KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almaları gerekiyor.

Lisans mezunlarının 60 puan almaları gerekirken, ön lisans mezunlarının ise aynı puan türünden 65 puan almaları gerekiyor.

Lise mezunlarının yani PMYO’a başvuracak olan adayların ise öncelikle YKS sınavına girmeleri ve YKS TYT puan türünde 2024 yılı için en az 250 puan almaları gerekiyor.

Alınması gereken taban puan, her yıl farklılık gösterebiliyor.

Yeterli puanı alan lise mezunları, PMYO sınavlarına başvurabiliyorlar.

Aynı şekilde KPSS’den yeterli puanı alan lise ve ön lisans mezunları ise POMEM sınavlarına başvurabiliyorlar.

PMYO ve POMEM sınavları; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşaması olacak şekilde toplam 3 aşamadan oluşuyor.

Polislik başvuru şartlarını kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • TC vatandaşı olmak
 • PMYO başvuruları için 18 yaşını tamamlamış, 26 yaşından gün almamış olmak
 • POMEM başvuruları için 30 yaşından gün almamış olmak( Başvurulan yılın 01 Ocak tarihi itibariyle)
 • Lise mezunları için YKS TYT puan türünden en az 250 puan almış olmak
 • Üniversite mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 60puan almış olmak(ön lisans mezunları için 65 puan)
 • Kadınlar için en az 1.62 cm, erkekler için en az 1.67 cm uzunluğuna sahip olmak
 • Hem erkek hem de kadın adayların beden kitle endekslerinin 18 ile 27 arasında olması
 • Kadın ve erkek adayların Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde bahsi geçen tüm şartları taşıyor olmaları
 • Erkek ve kadın adayların alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı yüzünden daha önce tedavi görmemiş olmamaları ya da tedavi görüyor olmamaları ve bu maddeleri kullanıyor olmamaları
 • Erkek ve kadın adayların kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamaları
 • Erkek ve kadın adayların Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir sebepten ötürü daha önce Polis Eğitim Kurumlarından çıkarılmış olmamaları
 • Adayların güvenlik soruşturmalarının ve arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanmış olması
 • Erkek ve kadın adayların silah taşımaya ya da silahla görev yapmaya engel teşkil eden hukuki bir durumlarının mevcut olmaması
 • Erkek ya da kadın adayın genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış, bu yerlerde aracılık veya bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması
 • Erkek ya da kadın adayın genel ahlaka ve edebe aykırı mahiyette olan her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri üretmekten ve satmaktan ya da kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında adli ya da idari soruşturma ve kovuşturmanın devam ediyor olmaması ya da bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmaması veya bu işlerden ötürü hüküm giymemiş olması
 • Erkek ya da kadın polis adayın ve şayet evli ise eşinin kasten işlenen bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile bir yıl ve daha uzun bir süre için hapis cezasına mahkum olmaması
 • Erkek ya da kadın polis adayın ve şayet evli ise eşinin affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, , hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, zimmet, irtikap, sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından ötürü mahkum olmaması ya da bu suçlardan dolayı devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturmasının bulunmaması veya kovuşturmanın uzlaşma ile sonuçlanmış olmaması
 • Erkek ya da kadın polis adayın ve şayet evli ise eşinin affa uğramış ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmış olmasına karar verilmiş olmasına rağmen hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ile cinsel dokunmazlığa karşı işlenen suçlardan ötürü mahkum olmaması, bu suçlardan ötürü devam etmekte olan bir soruşturmanın ya da kovuşturmanın bulunmaması veya kovuşturmanın uzlaşma ile neticelenmiş olmaması
 • Erkek ya da kadın adayın geçici kayıt tarih itibariyle siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmaması

Yukarıdaki tüm başvuru şartlarını taşıyan adaylar; POMEM’e ya da PMYO’a polis olmak için başvurabiliyorlar.

Ön başvurular, Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden Polis Akademisi tarafından açıklanan başvuru tarihleri arasında yapılabiliyor.

UYARI:

Şehit ve vazife malullerinin eş veya çocuklarının KPSS P3 ve YKS TYT puan türünde taban puanın en az %80’ini almaları gerekiyor.

Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile Emniyet Teşkilatı, TSK Personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı personeli şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. Maddesinin birinci fıkrasındaki h ve j bentleri kapsamında yer alan kişilerin eş ve çocukları kastediliyor.

Polis Olmak İçin Fizikler Şartlar

Polis olmak, hem zihinsel hem de fiziksel olarak zorlu bir meslektir. Bu nedenle, adayların belirli fiziksel şartlara sahip olması gerekir. Bu şartlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Boy ve Kilo:

 • Erkek adaylar için: En az 167 cm boyunda ve 18-27 beden kitle indeksine sahip olmak.
 • Kadın adaylar için: En az 162 cm boyunda ve 18-27 beden kitle indeksine sahip olmak.

Diğer Fiziksel Şartlar:

 • Vücut orantılarının normal olması, herhangi bir organ eksikliği veya sakatlığı bulunmaması.
 • Düz tabanlık, renk körlüğü, kekemelik, ileri derecede varis, burun ve kulaklarda estetik görünümü bozacak şekil bozukluğu gibi durumlara sahip olmamak.
 • Görme ve işitme fonksiyonlarının normal olması.
 • Dövme, piercing, estetik amaçlı yapılan cilt renklendirmeleri ve diğer benzeri uygulamaların bulunmaması.
 • Emniyet Teşkilatı’nın Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartları taşımak.

Kadın Polis Olma Şartları 2024

Kadın oplis olamk için aşağıdaki şartları taşımanız gereklidir.

 • Türk Vatandaşı Olmak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak polislik için en temel şarttır.
 • Yaş Sınırı: 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak gerekir.
 • Eğitim Seviyesi: En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak şarttır.
 • KPSS Puanı: Polislik için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) P3 puan türünden 60,00 puan ve üzeri almak gerekir.
 • Sağlık Şartları: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen tüm sağlık şartlarını taşımak gerekir.
 • Fiziksel Şartlar: Kadın polis adayları için en az 162 cm boyunda ve 18-27 beden kitle indeksine sahip olmak gerekir.
 • Adli Sicil Kaydı: Adli sicil kaydının temiz olması gerekir.
 • Dövme, Piercing: Görünen yerlerde dövme, piercing ve benzeri uygulamaların bulunmaması gerekir.
 • Siyasi Partilere Üyelik: Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak gerekir.
 • Yüz ve Boyun Bölgesi: Yüz ve boyun bölgesinde herhangi bir estetik operasyon izi veya ciltte renk değişikliği olmamalıdır.
 • Kilo: Kilo ve boy oranı 18-27 beden kitle endeksi arasında olmalıdır.

Polis Olmak İçin Yaş Şartı

Polis olmak için yaş şartı:

 • En az 18 yaşını tamamlamış olmak
 • En fazla 30 yaşından gün almamış olmak

Polislik Başvurusu için Gerekli Belgeler

Polislik başvurusu için gerekli olan belgeler; kişilerin POMEM mi yoksa PMYO sınavlarına mı gireceklerine göre değişiklik gösterebiliyor.

POMEM Başvurusu için Gerekli Belgeler

POMEM başvurusu için gerekli olan belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • TC kimlik beyanı
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
 • Aday evli ise evli olduğuna dair beyan
 • Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi
 • KPSS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı
 • Sınav başvuru dilekçesi
 • Sağlık bilgi formu
 • Biyometrik fotoğraf
 • Mezuniyet belgesi

Lisans ya da ön lisans mezunu adaylar; yukarıdaki belgeleri POMEM’e teslim ederek, başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Ön başvurular ise Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor.

PMYO Başvurusu için Gerekli Olan Belgeleri Aşağıdaki Şekilde Özetleyebiliriz:

 • Lise diplomasının aslı ve fotokopisi
 • TC kimlik beyanı
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
 • Aday şayet evli ise evli olduğuna ilişkin beyan
 • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı
 • YKS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Sınav başvuru belgesi
 • Sağlık bilgi formu
 • Mezuniyet belgesi
 • Biyometrik fotoğraf

Gerek POMEM gerekse PMYO adayları; başvuru dilekçesini ve sağlık bilgi formunu https://www.pa.edu.tr/ sitesi üzerinden indirip, doldurabiliyorlar.

Polislik Giriş Sınavları Nasıl Olur?

Polis olmak için PMYO ya da POMEM’e başvuran adayları toplamda 3 aşamalı bir sınav süreci bekliyor.

 • Ön Sağlık Kontrolü:

İlk aşama olan Ön Sağlık Kontrolü aşaması; Sağlık Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde düzenleniyor.

Bu aşamayı adayların geçebilmesi için komisyonun adaylar hakkında ‘ POMEM/PMYO Öğrenci Adayı Olur’ şeklinde karar vermesi gerekiyor.

Hakkında ‘PMYO/POMEM Öğrenci Adayı Olamaz’ şeklinde komisyon tarafından karar verilen kişiler ise bu aşamayı geçemiyorlar ve eleniyorlar.

 • Fiziki Yeterlilik Testi:

Fiziki yeterlilik testi aşamasında kadınlar ve erkekler, farklı kriterler çerçevesinde değerlendiriliyorlar.

Bu aşamada kriterler, Başkanlık tarafından belirleniyor.

Sınavların 2. aşaması olan fiziki yeterlilik testinde adayların beden kabiliyetleri ve fiziki yapıları değerlendiriliyor.

Adayların fiziki yeterlilik testini geçebilmeleri için komisyon tarafından adaylar hakkında ‘PMYO/POMEM Öğrenci Adayı Olur’ şeklinde karar verilmesi gerekiyor.

Fiziki yeterlilik testinden en az 60 puan alan adaylar, sonraki aşama olan mülakat aşamasına geçebiliyorlar.

 • Mülakat Aşaması:

POMEM ve PMYO sınavlarının son aşaması olan mülakat aşamasında adaylara yazılı soruların yer aldığı kartlar arasından bir kart çektiriliyor.

Komisyon, adaylara kartta yer alan soruya ilişkin sorular yöneltiyor.

Komisyon; kişinin konu ile ilgili olan bilgisinin yanı sıra konu hakkındaki bilgi düzeyine, özgüvenine, kendisini ifade etme becerisine, beden dilini kullanma yeteneğine ve kendisinden istenileni kavrama yeteneğine de bakıyor.

Bu kriterlerden her biri 20 puan ediyor.

Bu aşamada 100 üzerinden 70 puan almayı başaran kişiler, mülakat aşamasını da geçmiş oluyorlar.

UYARI:

Adayların PMYO/POMEM sınav puanları hesaplanırken YKS/KPSS puanlarının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanlarının %25’i ve son olarak da mülakat puanlarının %50’si değerlendiriliyor.

Kontenjan dahilinde en yüksek puanı alanlar, sıralamaya tabi tutuluyorlar.

Sıralamaya girmeye hak kazananlar ise sınavı kazanmış oluyorlar.

Bu aşamadan sonra kişiler, intibak eğitimine tabi tutuluyorlar.

Polislik Sağlık Şartları 2024

Polis adaylarının birtakım sağlık koşullarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Bu noktada adaylardan bazı sağlık raporları talep ediliyor.

Kişilerin bu sağlık raporlarını zamanında eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekiyor.

PMYO ya da POMEM adaylarının hangi branşlardan sağlık raporu almaları gerektiğini aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Hematoloji
 • Nefroloji
 • Endokrinoloji
 • Göz hastalıkları
 • Kulak, burun, boğaz hastalıkları
 • Psikiyatri
 • Kadın hastalıkları ve doğum
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Romatoloji
 • Genel cerrahi
 • Gastroenenteroloji
 • Göğüs hastalıkları
 • Ağız ve diş sağlığı
 • Nöroloji
 • Üroloji
 • Dermatoloji
 • Ortopedi ve travmatoloji

PMYO giriş sağlık raporunda bulunması gereken bazı fonksiyon tespit ve görüntüleme yöntemleri de bulunuyor.

Bu yöntemleri ise aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Tüm batın USG
 • PA akciğer grafisi
 • Bayan adaylar için genital USG
 • Elektrokariografi(EKG)
 • Ekokardiografi(EKO)
 • Solunum fonksiyon testi
 • Odiometri
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer görüntüleme yöntemleri, fonksiyon tespit yöntemleri ve diğer test yöntemleri

PMYO ve POMEM giriş sağlık raporunda bulunması gereken laboratuar testlerini ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Kanda β-hCG.
 • ALT, AST, GGT, HBsAg, HBV DNA (HBsAg(+) ise), Anti HCV, HCV RNA (Anti HCV(+) ise), Anti HİV I-II.
 • Tam kan sayımı
 • İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi, Cre, Üre.
 • TSH, AKŞ
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer laboratuar testleri

Polis adayları, yukarıda bahsi geçen sağlık raporlarını tam teşekküllü bir hastaneden alabiliyorlar.

Yani raporlar, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık raporu verme yetkisi verilmiş olan devlet hastanelerinden, devlet eğitim ve araştırma hastanelerinden, özel üniversiteler ile özel ve vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler haricindeki üniversitelere bağlı hastanelerinden alınabiliyor.

Polislik Fiziki Yeterlilik Sınavı Nasıl Olur?

Ön sağlık kontrolünü geçen ve sınavların 2. aşaması olan fiziki yeterlilik sınavına giren adayların öncelikle kendilerine tanınan süre içerisinde parkurda bulunan engelleri geçmeleri gerekiyor.

Örneğin; kişilerin sıçrama tahtasını geçmeleri gerekiyor.

Adaylar, sıçrama tahtasının üzerinden sağa ve sola 6 sefer olacak şekilde sıçramaları halinde bu aşamayı geçebiliyorlar.

Fiziki yeterlilik sınavında adayları bekleyen aşamaları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Ağırlık taşıma
 • 6 lastik içerisinden tek ayakla geçme
 • Sağlık toplarına üçer sefer dokunma(bu toplar kadınlar için 8, erkekler için 9 metre aralıklarla koyuluyorlar)
 • Takla atma
 • Slalom koşu
 • Alttan ve üstten geçilecek engel etabı

Adayların fiziki yeterlilik sınavından geçebilmeleri için parkuru kendilerine verilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

Erkeklerin 48, kadınların ise 50 saniye içerisinde parkuru geçmeleri gerekiyor.

Kadınlar 42 saniyeden daha az bir süre, erkekler ise 40 saniyeden daha az bir süre içerisinde parkuru tamamlamaları durumunda 100 puan alıyorlar.

Adayların bu sınavı geçip, sınavdan başarılı olabilmeleri içinse 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekiyor.

60 puan alan adaylar, bir sonraki aşama olan mülakat aşamasına geçebiliyorlar.

Polislik Mülakatında Neler Soruluyor?

Ön sağlık kontrolünü ve fiziki yeterlilik testini geçip, sınavların üçüncü aşaması olan mülakata kadar gelmeye hak kazanan adaylara mülakat aşamasında soruların yer aldığı kartlar arasından bir kart seçtiriliyor.

Ardından adaylara kartta yer alan konuya ilişkin sorular soruluyor.

Komisyon, adayın konuyla ilgili bilgisinin yanı sıra özgüvenine, kendini ifade etme yeteneğine, beden dilini kullanma becerisine ve kendisinden istenileni kavrama yeteneğine de bakıyor.

Bu 5 kriterden her biri mülakat aşamasında 20 puana denk geliyor.

Adayların mülakattan başarılı sayılabilmeleri içinse 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Polis adaylarının mülakat sonrasında genel puanları hesaplanırken KPSS/YKS sınav puanlarının %25’i, fiziki yeterlilik testi puanlarının %25î ve son olarak da mülakat puanlarının %50’si değerlendirmeye alınıyor.

Kontenjan dahilinde en yüksek puandan alan kişiler, en düşük puanı alan kişilere doğru sıralanıyor.

Adayların genel puanlarının birbirine eşit olması halinde ise sırasıyla KPSS/YKS, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik testi sınavı puanlarına öncelik veriliyor.

Sınavları Geçtikten Sonraki Süreç

PMYO ve POMEM mülakatlarını da geçen kişileri birtakım süreçler bekliyor.

Bu süreçleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Geçici Kayıt:

Mülakatta da başarılı olan adayların öncelikli olarak geçici kayıtları yapılıyor.

Geçici kayıt aşamasında adayların teslim ettikleri sağlık raporları inceleniyor.

Sağlık raporunda olumsuzluk tespit edilen adaylar ise eleniyorlar.

Sağlık raporunda eksiklik bulunan adaylardan ise kendilerine verilen süre içerisinde eksik olan raporları teslim etmeleri isteniyor.

 • İntibak Eğitimi:

İntibak eğitimi ile adayların yeni ortamlarına uyum sağlamalarına yardımcı olmak amaç ediniyor.

En az 2 hafta süren intibak eğitimi sırasında adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları da tamamlanmış oluyor.

Bu aşamada soruşturmadan ve arşiv araştırmasından geçemeyen kişiler, ne yazık ki eleniyorlar.

 • Kesin Kayıt ve Kabul:

Sağlık raporlarını teslim eden, sağlık raporlarında herhangi bir eksiklik bulunmayan, intibak eğitimini tamamlayıp, güvenlik soruşturması ve araştırması da olumlu sonuçlanan adaylar; kesin kayıt ediliyorlar.

POMEM ve PMYO kesin kayıt esnasında adayların bir miktar yüklenme senedi ödemeleri gerekiyor.

Adaylar, yüklenme senetlerini ödemeleri halinde POMEM veya PMYO eğitim hayatlarına başlayabiliyorlar.

PMYO ve POMEM Arasındaki Farklar

PMYO ile POMEM;  ülkemizin polis ihtiyacını karşılamakla birlikte bu iki eğitim kurumu arasında yetiştirdikleri polis adaylarının eğitim düzeyleri noktasında farklılıklar bulunuyor.

Her şeyden önce POMEM; lisans ya da ön lisans mezunu adaylar arasından eğitime kalacak olan kişileri belirliyor.

PMYO ilse lise mezunları arasından polis adaylarını seçiyor.

POMEM’de eğitimler, genellikle 6 ay sürerken; PMYO’da öğrencilerin 2 yıl süreyle polislik eğitimi almaları gerekiyor.

Lisans mezunlarının POMEM’e başvurabilmeleri için KPSS P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunlarının ise en az 65 puan almaları gerekiyor.

YKS TYT puan türünde 250 puan alan adaylar ise PMYO sınavlarına girebiliyorlar.

Yani POMEM ve PMYO arasında başvuru için öğrencilerin girmeleri gereken sınavlar söz konusu olduğunda da farklılık bulunuyor.

Nasıl Polis Olunur?

Ülkemizde hem lise mezunlarının hem de lisans ya da ön lisans mezunlarının polis olabilme ve hayallerini gerçeğe dönüştürebilme şansları bulunuyor.

Lise Mezunu Polis Nasıl Olunur?

Lise mezunlarının polis olabilmeleri için öncelikle lise eğitimlerini tamamladıktan sonra YKS sınavına girmeleri, YKS TYT puan türünde en az 250 puan almaları gerekiyor.

Ardından adaylar, PMYO sınavlarına başvurabiliyorlar.

PMYO sınavları da tıpkı POMEM sınavları gibi ön sağlık koşulu, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamaları olacak şekilde toplam 3 aşamadan oluşuyor.

Bu 3 aşamayı da geçen adaylar, daha sonra intibak eğitimine tabi tutuluyorlar.

İntibak eğitimini de geçen adaylar, polis olarak atanabiliyorlar.

Lise mezunlarının polis olabilmeleri için 2 yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlamaları gerekiyor.

Üniversite Mezunu Polis Nasıl Olunur?

Üniversite mezunlarının polis olabilmeleri için lisans ya da ön lisans eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra KPSS sınavına girmeleri gerekiyor.

KPSS p3 puan türü 60 olan lisans, 65 olan ön lisans mezunları POMEM sınavlarına başvurabiliyorlar.

POMEM sınavları, ön sağlık koşulu, fiziki yeterlilik testi ve mülakat olacak şekilde toplam 3 aşamadan oluşuyor.

Bu 3 aşamayı da başarılı bir şekilde geçen adaylar, daha sonra intibak eğitimine tabi tutuluyorlar.

Bu eğitimi de tamamlayanların 6 aylık eğitime girmeleri ve eğitimi de başarı ile tamamlamaları gerekiyor.

Eğitim süresi, yıllara göre farklılık gösterebilse de ortalama 6 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları, polis olmaya hak kazanıyorlar ve polis olarak atanabiliyorlar.

PMYO 2024 Başvuru Ne Zaman?

Polis Akademisi tarafından duyurulan başvuru tarihleri arasında PMYO başvuruları Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Yani ön başvurular, Polis Akademisi sitesi üzerinden başvuru tarihleri arasında yapılabiliyor.

2024 yılında Polis Akademisi tarafından 2000 erkek, 500 lise mezunu olacak şekilde PMYO’a toplam 2500 öğrenci alınacağı duyuruldu.

Gerek PMYO gerekse POMEM ön başvuruları online platformda https://www.pa.edu.tr/ linki üzerinden yapılabiliyor.

Adaylar, başvuru tarihlerini de site üzerinden takip edebiliyorlar.

PMYO Sınavından Kaç Puan Almak Gerekir?

Lise mezunu adayların PMYO’da eğitim alabilmeleri için 3 aşamalı olan sınavı geçmeleri gerekiyor.

Sağlık kontrol aşamasında adayların sağlık raporlarını teslim etmeleri gerekiyor.

Fiziki yeterlilik testinden ise adayların en az 60 puan almaları gerekiyor.

Mülakattan adayların başarılı kabul edilmeleri için de 70 puan almaları gerekiyor.

Daha sonra adayların genel puanları hesaplanıyor.

Adayların genel puanları hesaplanırken YKS puanlarının %25’i, fiziki yeterlilik puanlarının %25’i, son olarak da mülakat puanlarının %50’si değerlendirmeye alınıyor.

Ardından kontenjan dahilinde adaylar, yüksek puan alan kişiden başlanarak, sıralamaya tabi tutuluyor.

Kontenjan dahilinde sıralamaya giren adaylar ise sınavı kazanmış ve PMYO’da eğitim almaya hak kazanmış oluyorlar.

TYT’den Polislik İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor?

Lise mezunu adayların PMYO’a başvurabilmeleri ve PMYO’da eğitim alabilmeleri için girdikleri YKS sınavında TYT puan türünde en az 250 puan almaları gerekiyor.

Bununla birlikte alınması gereken taban puan, her yıl farklılık gösterebiliyor.

250 puan alan adaylar, PMYO sınavlarına başvurabiliyorlar.

Kanunda bahsi geçen şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarının ise TYT puanlarının en az 200 ham puan alması gerekiyor.

PMYO 2024 Hangi İllerde Bulunmaktadır?

PMYO günümüzde yalnızca 6 ilde eğitim vererek, geleceğin polislerini yetiştiriyor.

PMYO bulunan illeri ve okulların isimlerini aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu
 • İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu
 • Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu
 • Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu
 • Akyurt Polis Meslek Yüksekokulu
 • Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu

PMYO Taban Puanları

Son 7 yılın PMYO taban puanlarını ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • 2022: 250
 • 2021: 260
 • 2020:150
 • 2019: 250
 • 2018: 260
 • 2017: 260
 • 2016:270

PMYO İçin Yaş Şartı

PMYO’da eğitim almak isteyenlerin sınavlara başvurdukları yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

18 yaşını dolduran adaylar, PMYO sınavlarına başvurabiliyorlar.

PMYO İçin Hangi Liseye Gidilmelidir?

Herhangi bir liseden mezun olan adaylar; mezun oldukları lise fark etmeksizin PMYO sınavlarına girebiliyorlar.

Yani Anadolu Lisesi, Fen Lisesi mezunları gibi düz lise mezunları da PMYO sınavlarına girebiliyorlar.

Polislik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Polislik ön başvuruları, internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

POMEM ve PMYO başvuruları, Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru tarihleri de site üzerinden takip edilebiliyor.

Başvurularınızı https://www.pa.edu.tr/ linki üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Polis Olmak İçin KPSS Şartı Var mı?

Lisans ya da önlisans mezunlarının polis olabilmeleri için KPSS sınavına girmeleri gerekiyor.

Lise mezunlarının ise YKS sınavına girmeleri gerekiyor.

POMEM Giriş Sınav Ücreti 2024

2024 yılı için POMEM sınavına girecek olan adayların 600 TL ücret ödemeleri gerekiyor.

Bu ücret, Halkbank ATM’lerinden, Halkbank şubelerinden ya da Halkbank internet bankacılığı üzerinden yatırılabiliyor.

Halkbank dışında diğer bankalardan ise bu ücret, yatırılamıyor.

Ücretin 30 Mayıs ve 8 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılması gerekiyor.

Aynı zamanda adayların POMEM giriş sınav ücretini Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı şubesine yatırmaları gerekiyor.

Kadın Polis Nasıl Olunur?

Kadınlar ile erkeklerin polis olabilmelerinde herhangi bir farklılık bulunmuyor.

Yani erkekler gibi kadınlar da herhangi bir ek şart aranmaksızın polislik sınavlarına girebiliyorlar.

Bayanların polis olabilmeleri için boylarının en az 1.62 cm olması gerekiyor.

Ülkemizde yapılan son düzenlemeler sonrasında başörtülü olan kadınlar da açık bayanlar gibi polis olabiliyorlar.

Kapalı Bayanlar Polis Olabilir mi?

Kapalı bayanlar da açık bayanlar gibi polis olabiliyorlar.

Kapalı bayanların polis olmaları için herhangi bir engel bulunmuyor.

Başörtüsü; Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği kapsamında bayanların polis olabilmeleri için engel teşkil etmiyor.

Ancak polislerin resmi kıyafetlerinin içine dışarıdan görülebilecek şekilde yelek, sivil kazak vb. giysiler giymemeleri gerekiyor.

Polis Maaşları 2024

2024 yılında mesleğe yeni başlayan bir polis memuru, 45.000 TL maaş alıyor.

Bununla birlikte polis maaşları, polislerin aldıkları ek ödemelere, mesai ücretlerine ve diğer sosyal haklarına bağlı olarak farklılık gösteriyor.

Kadın ve erkeklerin aldıkları maaşlar arasında herhangi bir ayrım bulunmuyor.

Baş komiserler ise 2024 yılında ortalama 55.800 TL maaş alıyorlar.

Bu yazımızda kısaca nasıl polis olunur? Polis olma şartları nelerdir? vb. soruları yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.