Hakime Nasıl Olunur? Kadın Hakim Olmanın Zorlukları

Hakime Nasıl Olunur? Kadın Hakim Olmanın Zorlukları
13.02.2024 10:21
A+
A-

Hakime Nasıl Olunur? Türkçede kadın hakimlere hakime adı verilmektedir. Hakime olmak isteyen kadınlar, lisans eğitimini Hukuk fakültelerinden, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden veya siyasal bilimler gibi fakültelerden herhangi birinden mezun olmak zorundadır. Bu bölümlerden mezun olan kişilerin idari hakimlik sınavına girmesi gerekir. Bu sınavdan başarılı olan kadınlar hakime olabilir.

Bu yazımızda “Hakime nasıl olunur?” sorusunun cevabıyla ilgili merak edilen detaylar yer almaktadır.

Hakime Ne Demek?

Hakime mahkemelerde çalışan ve belirlenen hukuk kurallarına uygun olarak herhangi bir konuda karar alınmasını sağlayan kişilerdir. Hakim(e)ler şahısların devlet ya da şahıslarla yaşadığı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmasını sağlamaktadır. Ülkemizde kadın olan hakimlere hakime adı verilmektedir.

Hakime Ne İş Yapar?

Hakimenin görevi hukuki olarak sorunları çözüme ulaştırmayı sağlamaktır. Aşağıda hakimlerin yeri ve sorumlulukları yer almaktadır.

 • Dava dosyalarını incelemek
 • Dava hakkında Türk milleti adına karar vermek
 • Dava konusundaki tarafların içinden çıkılamaz bir hal aldığında bilirkişilere danışmak
 • Bilirkişi tarafından sunulan belgeleri dava dosyasına eklemek
 • Tarafsız olarak karar vermek

Hakime Olmak İçin Gerekli Şartlar

Hakimlik, Türk hukuk sisteminde önemli bir rol oynayan saygın ve sorumlu bir meslektir. Bu mesleğe adım atmak isteyenler için bazı temel şartlar mevcuttur.

Genel Şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • Taksirli suçlar hariç, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay veya astsubay olarak görev yapmamış olmak.
 • Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi faaliyette bulunmamak.
 • Sağlık durumunun hakimlik görevini yapmaya engel olmaması.
 • En az dört yıllık bir hukuk fakültesinden mezun olmak.

Hakimlik Sınavı:

Genel şartları sağlayan adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen hakimlik sınavına girmelidir. Bu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Yazılı sınavda adayların genel hukuk bilgisi ve analitik düşünme yeteneği test edilir. Sözlü sınavda ise adayların genel bilgi ve kültür seviyesi, mesleki bilgi ve becerileri değerlendirilir.

Staj:

Hakimlik sınavında başarılı olan adaylar, Hakimlik ve Savcılık Staj Kurulu tarafından belirlenen bir adliyede altı ay süreyle staj yapar. Staj süresince adaylar, hakimlik mesleğinin uygulamasını gözlemler ve çeşitli görevler üstlenir.

Atama:

Stajını başarıyla tamamlayan adaylar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakimlik atamasına tabi tutulur. Atama kararında, adayların sınav puanları, staj değerlendirmeleri ve diğer kriterler göz önünde bulundurulur.

Hakime Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Hakimlik desteği temel olarak 2 dala ayrılmaktadır. Hakimler, adli yargı hakim ve idari ve yargı hakimi olarak 2 alanda görev yapabilir. Adli yargı alanında hakim olmak isteyen kişilerin 4 yıllık eğitim veren hukuk fakültelerinden mezun olması gerekmektedir. İdari yargı alanında hakim olmak isteyen kişiler, de 4 yıllık eğitim veren Hukuk fakültelerinden, Siyasal bilgiler fakültelerinden, IBF’den iktisat ya da Maliye fakültelerinden herhangi birini bitirmelidir. İlgili fakültelerden mezun olan kişiler Adalet Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girmelidir. Bu sınavlardan yeterli puanı alan kişiler. adli yargı ya da idari yargı alanında hakim olmaya hak kazanır. Ardından başarılı olanlar stajyer hakim olarak çalıştıktan sonra görev yapabilir.

Kadın Hakim Olmak İçin Hangi Derslerin İyi Olması Gerekli

Kadın hakim olmak için özel bir ders şartı yoktur. Herhangi bir cinsiyet ayrımı olmaksızın, tüm adaylar hakimlik için aynı şartları ve sınavları tamamlamak zorundadır.

Ancak, hakimlik mesleğinin temelini hukuk bilgisi oluşturduğundan, hukuk fakültesinde okurken aşağıdaki derslerde iyi olmak size avantaj sağlayabilir:

Temel Hukuk Dersleri:

 • Anayasa Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Ticaret Hukuku

Usul ve Yargılama Hukuku Dersleri:

 • Ceza Muhakemeleri Hukuku
 • Hukuk Muhakemeleri Hukuku
 • İdare Yargılama Hukuku

Diğer Önemli Dersler:

 • Roma Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Felsefe

Genel Kültür ve Analitik Düşünme Becerileri:

Hakimlik sadece hukuk bilgisi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda genel kültür ve analitik düşünme becerileri de hakimlik mesleği için oldukça önemlidir. Bu nedenle, farklı alanlarda bilgi edinmek ve problem çözme yeteneğinizi geliştirmek de size avantaj sağlayacaktır.

Dil Becerileri:

Hakimlerin, hukuki metinleri açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmeleri ve farklı dillerde iletişim kurabilmeleri de önemlidir. Bu nedenle, Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına hakim olmak ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilmek de faydalı olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, hakimlik sınavı sadece akademik bilgiyi değil, aynı zamanda genel yetenek ve becerileri de ölçmektedir. Bu nedenle, hakimlik için sadece belirli derslere odaklanmak yerine, genel bir eğitim almanız ve farklı alanlarda kendinizi geliştirmeniz daha faydalı olacaktır.

Kadınların hakimlik mesleğinde daha fazla yer alması, toplumda adalet ve eşitlik açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu mesleğe ilgi duyan tüm kadınların kendilerini geliştirmeleri ve hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeleri teşvik edilmelidir.

Hakime Olmak İçin Koşullar Nelerdir?

Hakim olmak için koşullar; hukuk fakültesinden mezun olmak, hakimlik sınavında başarılı olmak ve 6 ay boyunca stajını başarılı bir şekilde yapmak gerekmektedir. Bütün bu belirtilenlere başarılı bir şekilde yapan kişiler mesleğini icra edebilir.

Hakim olmak isteyen kişilerin 40 yaşını tamamlamamış olması gerekmektedir.

Hakim Olabilmek İçin Kaç Yıl Okunması Gerekir?

Hakim olmak isteyen kişilerin 4 yıl hukuk eğitimi alması gerekmektedir. Hukuk eğitimi almak isteyen kişiler, üniversitelerin hukuk fakültesi bölümüne gitmelidir. Bu bölümden mezun olduktan sonra hakimlik sınavına girmeleri gerekir. Sınava giren ve başarılı olan kişiler, 6 ay zorunlu stajını da yaptıktan sonra hakimlik mesleğine başlayabilir.

Kimler Hakime Olabilir?

Hakime oğlu bilmek için öncelikle bir kişinin karakterinin belirli özelliklere sahip olması gerekir. Kişinin sahip olması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır.

 • Sorumluluk sahibi olan kişiler
 • Disiplinli olan kişiler
 • Çözüm odaklı olan kişiler
 • Adil davranan kişiler
 • Bir olay karşısında tarafsız davranabilen kişiler
 • Güçlü gözlem becerisine sahip olan kişiler
 • Olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşabilen kişiler

Kimler Hakime Olamaz?

Hakimlik mesleğini yerine getiremeyecek kişiler hukuk bölümünden mezun olmayanlar hakimlik sınavında başarılı olamayanlar ve 6 ay boyunca stajını başarılı bir şekilde yerine getirmeyenler veya bu işlerden herhangi birini yapmayan kişiler hakime olamaz.

Hakime Olmak İçin Gerekenler

Hakime olmak için bazı kriterleri karşılamak gerekmektedir. Bu kriterler aşağıda yer almaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 6 ay boyunca yapılması gereken zorunlu stajı başarılı bir şekilde yapmak
 • Kasten işlenen herhangi bir suçtan ceza almamış olmak
 • Hukuk fakültesinden mezun olmak

Kadın Hakim Boy Sınırı

Hakimlik için cinsiyete dayalı bir boy sınırı bulunmamaktadır. 2019 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte, erkek ve kadın hakimler için boy şartı eşitlenmiştir.

Hem erkek hem de kadın hakimler için en az 160 cm boyunda olmak şartı aranmaktadır.

Bu şart, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 9. maddesinde belirtilmiştir.

Boy ölçümü, çıplak ayakla ve duvara dönük olarak yapılır. Ölçüm sırasında adayların başı duvara, topukları ise yere tam olarak temas etmelidir.

Boy şartını taşımayan adaylar hakimlik sınavına başvuramazlar.

Kadın Hakim Olmak İçin Yaş Sınırı

Kadın hakim olmak için özel bir yaş sınırı yoktur. Hem erkek hem de kadın hakimler için aynı yaş sınırı geçerlidir.

Adli Yargı Hakimliği ve Savcılık için:

 • 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.

İdari Yargı Hakimliği için:

 • 40 yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Avukat Hakim ve Savcı Adaylığı için:

 • 45 yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Yaş sınırı, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla değerlendirilir.

Yaş şartını taşımayan adaylar hakimlik sınavına başvuramazlar.

Bayan Hakim Olmak Zor Mu?

Kadın hakim olmak zor mu sorusuna cevap vermek gerekirs eher mesleğin kendine göre bazı zorlukları bulunmaktadır. Kadın hakim olmak zor olmasına sebeplerinin başında çok fazla yoğunluk ve iş yükü gelmektedir. Ancak işini seven herkes için bunlar sizin asla gözünü korkutmasın.

Kadın hakim olmak zor olmasına karşın mesleğini severek yapan bir çok kadın hakim ile karşılaşmanız mümkün.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.