Yüksek Lisans için Gerekli Şartlar

Yüksek Lisans için Gerekli Şartlar
04.03.2024 13:51
A+
A-

Yüksek Lisans için Gerekli Şartlar; Akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin yanı sıra iş hayatında uzmanlaşmak, bulunduğu sektörde yönetici pozisyona gelmek, kamuda ise kademe ilerlemesi elde etmek isteyen kişiler tarafından da tercih edilen yüksek lisansa lisans eğitimini tamamlamış olan mezunlar, başvurabiliyorlar.

Yüksek lisans, kendi içerisinde tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Tezsiz yüksek lisans, genellikle iş hayatında yükselmek isteyen kişiler tarafından tercih edilirken; tezli yüksek lisansa daha çok akademisyen olmak isteyen mezunlar, başvuruyorlar.

Tezli yüksek lisans için ALES şartı aranırken, tezsiz yüksek lisansta ALES şartı aranmıyor. Kişiler, belirli bir ücret ödemek koşuluyla tezsiz yüksek lisans yapabiliyorlar.

ALES puanı en az 55 puan olan, 4 yılllık lisans programından mezun olan kişiler, tezli yüksek lisansa başvurabiliyorlar.

Başvuru sahiplerinin aynı zamanda birtakım başvuru şartlarını da taşıyor olmaları ve kendilerinden talep edilen belgeleri zamanında teslim etmeleri gerekiyor.

Bu yazımızda kısaca yüksek lisans için gerekli belgeler nelerdir? Yüksek lisans başvuru şartları nelerdir? vb. konuyla ilgili olarak merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Yüksek Lisans Başvurusu için Gerekli Belgeler

Yüksek lisans için üniversiteler tarafından istenilen belgeler, farklı olabiliyor.

Başvuru esnasında istenilen temel belgeleri ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • ALES Sonuç Belgesi
 • Transkript
 • Başvuru formu
 • Özgeçmiş
 • Fotoğraf
 • Başvuru ücreti dekontu
 • Yabancı dil bilgisini gösteren belge
 • Referans mektubu
 • Disiplin sicilini gösteren belge
 • TC kimlik kartı fotokopisi
 • Askerlik durum belgesi

Bazı üniversiteler ise yukarıdaki belgelere ek belgeler de talep edebiliyorlar.

ALES Sonuç Belgesi

Bazı üniversiteler tarafından ALES sonuç belgesinin yanı sıra GRE ve GMAT sonuçları da kabul edilebiliyor.

Başvuru esnasında ALES sonuç belgesinin aslının yanı sıra aslına uygun kopyasının da dosyanızda bulunması gerekiyor.

Tezsiz yüksek lisans başvurularında genellikle ALES şartı aranmıyor.

ALES’ten alınması gereken taban puan ise SENATO tarafından belirleniyor.

Bazı üniversiteler için 55 puan yeterli olurken, bazı üniversiteler taban puan olarak 70 puan isteyebiliyor.

Lisans Diploması

Başvuru sırasında diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin yanı sıra noter onaylı örneklerinin de bulunması gerekiyor.

Üniversiteler; başvuru sırasında noter onaylı örneklerin yanı sıra asıl diplomayı da görmek isteyebiliyorlar.

Başvuru esnasında henüz mezun olmamış olan öğrencilerin ise başvuru yaptıkları programın ilk eğitim döneminden önce mezun olabileceklerine dair belge götürmeleri gerekiyor.

Ancak mezuniyet belgesi olmadan da kesin kayıt işlemi yaptırılamıyor.

Transkript

Transkript, yüksek lisans başvurusu sırasında teslim edilmesi gereken belgeler arasında bulunuyor.

Henüz mezun olmamış olan öğrenciler, mevcut transkript notlarıyla da başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Bazı üniversiteler tarafından resimli transkript belgesi talep ediliyor.

Başvuru Formu

Üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden başvuru formunu indirip, doldurabiliyorsunuz.

Özgeçmiş

Yüksek lisans başvurusu esnasında teslim edilmesi gereken özgeçmişin mutlaka özenle hazırlanmış olması gerekiyor.

İş başvurularında kullanılan özgeçmişlerin asla yüksek lisans başvuruları sırasında kullanılmaması gerekiyor.

Fotoğraf

Üniversiteler tarafından genellikle son 6 ay içerisinde yeni çekilmiş olan fotoğraflar, talep ediliyor.

İstenilen fotoğraf sayısı ise üniversiteden üniversiteye farklı olabiliyor.

Başvuru Ücreti Dekontu

Devlet üniversiteleri, genellikle tezli yüksek lisans için bir başvuru ücreti talep etmemekle birlikte bazı üniversiteler, başvuru için başvuru ücreti talep edebiliyorlar.

Ödenen başvuru ücretine ilişkin dekontun da teslim edilmesi gereken belgeler arasına mutlaka eklenmesi gerekiyor.

Yabancı Dil Belgesini Gösteren Belge

Yüksek lisans başvurularında bazı üniversiteler, öğrencilerden yabancı dil bilgisini gösteren belge de isteyebiliyorlar.

Öğrenciler, YDS, IELTS ya da TOEFL vb. yabancı dil belgeleri ile yüksek lisansa başvurabiliyorlar.

Yabancı dil, öğrencilerin komisyon tarafından kabul edilme ve yüksek lisans yapabilme şansını da arttırmış oluyor.

Tavsiye Mektubu

Üniversiteler, genelde 2 adet tavsiye yani refarans mektubu istiyorlar.

Bunlardan en az birinin öğretim görevlilerinden alınmış olması gerekiyor.

Disiplin Sicilini Gösteren Belge:

Mezun olunan üniversitenin öğrenci işlerinden alınabilen disiplin sicilini gösteren belge, nadiren olsa da başvurulan üniversite tarafından istenebiliyor.

TC Kimlik Kartı ve Fotokopisi:

Başvuru esnasında kimlik kartı ve fotokopisinin de mutlaka teslim edilmesi, zorunluluk arz ediyor.

Askerlik Durum Belgesi:

Askerliğini yapmış olan kişilerin askerlik terhis belgesi teslim etmeleri gerekirken, henüz askerliğini yapmamış olan kişilerin ise askerlik şubesinden alabilecekleri ve askerlik açısından sakınca olmadığını gösteren yazıyı da belgeler arasına eklemeyi unutmamaları gerekiyor.

Tezli Yüksek Lisans Nedir?

Daha çok akademisyen olmak isteyen kişiler tarafından tercih edilen tezli yüksek lisans, öğrencilerin bilimsel araştırmalar yaparak, bilgilere erişebilmelerine; bilgileri değerlendirebilmelerine ve bu bilgilerle ilgili olarak yorumlar yapabilmelerine olanak tanıyor.

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin tezli yüksek lisansta yüksek lisans eğitimlerini tamamlayabilmeleri için adından da anlaşılacağı gibi tez hazırlamaları gerekiyor.

Tezli yüksek lisans; 1 yıl dersler ve 1 yıl da tez hazırlama yılı olmak üzere toplam 2 yıldan oluşuyor.

Tezli yüksek lisansta devam zorunluluğu bulunuyor.

Tezsiz Yüksek Lisans Nedir?

Genellikle akşam dersleri şeklinde olan tezsiz yüksek lisans ile kapsamlı bilgiler araştırmak değil de mevcut bilgileri öğrencilere öğretmek ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağına dair öğrencilere bilgi vermek amaç ediniyor.

Tezsiz yüksek lisans; toplam 30 krediden az olmamak şartıyla en az on dersten ve bir adet dönem projesinden oluşuyor.

Tezsiz yüksek lisans programı sonrasında öğrencilere aynı zamanda yeterlilik sınavı da uygulanabiliyor.

Tezsiz yüksek lisans eğitimi, 2 yıl değil de 1 yıl sürüyor.

Yüksek Lisans Başvuru Şartları

Yüksek lisans yapmak isteyen kişilerin öncelikle herhangi bir lisans programından mezun olmaları gerekiyor.

Ardından kişilerin ALES sınavına girmeleri ve ALES sınavından en az 55 puan almaları gerekiyor.

55 taban puan olmakla birlikte bazı üniversiteler, daha yüksek puanlar talep edebiliyor.

Bazı üniversiteler için 55 puan yeterli olmakla birlikte bazı üniversiteler, öğrencilerden 70 puan istiyor.

Yüksek lisans başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Lisans diplomasına sahip olmak
 • En az 55 ALES puanına sahip olmak(Söz konusu güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarının enstitülerindeki anasanat ve anabilim dalları olduğunda ALES puanı talep edilmiyor. Aynı zamanda tezsiz yüksek lisans başvurularında da ALES puanı talep edilmeyebiliyor)
 • Yazılı olarak yapılacak olan bilimsel değerlendirme sınavından veya mülakattan başarı ile geçmiş olmak(Bazı üniversiteler, hem yazılı sınav hem mülakat yapabilirken, bazı üniversiteler ise yalnızca mülakat yapıyor)

Yukarıdaki şartları taşıyan kişiler, yüksek lisans yapmaya hak kazanıyorlar.

Kontenjan dahilinde en yüksek puanı alan kişiden en düşük puanı alan kişiye doğru bir sıralama yapılıyor.

Puanlama yapılırken kişilerin lisans not ortalamaları, ALES ve YDS vb. dil puanları, bilimsel değerlendirme ya da mülakat puanları değerlendiriliyor.

Aynı zamanda yedek liste de hazırlanıyor. Asil listede yer alan kişilerin yüksek lisansa başvurmamaları durumunda yedek listeye geçiliyor.

Yüksek Lisans Not Ortalaması Şartı

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için genel bir minimum not ortalaması şartı 4 üzerinden 2.00 veya 100 üzerinden 60’tır. Bu, tüm programlar için geçerli olan genel bir taban puandır.

Ancak her üniversite ve programın kendine özgü özel şartları da olabilir. Bu şartlar genellikle programın web sitesinde veya öğrenci işleri ofisinde bulunabilir.

Bazı programların not ortalaması şartları şunlar olabilir:

 • Tezli programlar: 4 üzerinden 2.50 veya 100 üzerinden 70
 • Tezsiz programlar: 4 üzerinden 2.75 veya 100 üzerinden 75
 • Bazı prestijli programlar: 4 üzerinden 3.00 veya 100 üzerinden 80

Yüksek Lisans Yaş Şartı

Genel olarak, yüksek lisans programlarına başvuruda yaş sınırı bulunmaz. Herhangi bir yaşta yüksek lisans yapabilirsiniz.

Yatay Geçiş Yolu ile Yüksek Lisans Başvurusu için Gerekli Şartlar

Öğrenciler; yatay geçiş yaparak yüksek lisans eğitimleri esnasında da üniversite ya da bölüm değiştirebiliyorlar.

Yatay geçiş yoluyla yüksek lisans başvurusu için gerekli şartları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Lisansüstü programa öğrenci kabul şartlarını taşıyor olmak
 • Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarı ile geçmiş olmak
 • Her yarıyıl için en az yedi kredilik ders almış olmak
 • Başarılan derslerin not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması
 • İngilizce yeterlilik belgesine sahip olmak ya da uygulanacak yabancı dil sınavından başarılı bir şekilde geçmek
 • İlgili ileri teknoloji enstitüsü veya ilgili üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında olacak şekilde en az bir yarıyılı tamamlamış olmak

Yatay Geçiş Yolu ile Başvuru için İstenilen Belgeler

Yatay geçiş yolu ile yapılan başvurularda talep edilen belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Başvuru dilekçesi
 • Onaylı öğrenci belgesi
 • Onaylı transkript
 • Onaylı ders içerikleri ve kredileri
 • Yabancı dil durumunu gösteren belge
 • Disiplin cezası almadığına dair belge

Üniversiteler; sadece ALES puanını baz alarak, yüksek lisans için öğrenci kabul edebilecekleri gibi yazılı olarak yapacakları bilimsel değerlendirme sınavını, lisans not ortalamasını ve mülakat sonucunu da değerlendirebiliyorlar.

Kısacası yüksek lisansa ilişkin yönetmeliğe bakıldığında başvuru şartları arasında lisans ortalaması, ALES, bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavı puanları hesaplanıyor.

Bu puanların alt limitleri ise genelde üniversitelerin senato kararı sonrasında belirleniyor.

Yüksek Lisans Başvurusu Nasıl Yapılır?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi yönetmeliğe göre yüksek lisans başvuruları esnasında öğrencilerin lisans ortalamasına, mülakat puanına, yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavı puanlarına ve ALES puanlarına bakılıyor.

Bu puanların alt limitlerine ise senato karar veriyor.

Tezsiz yüksek lisansta ise genellikle ALES şartı aranmıyor.

Bazı üniversiteler, yukarıdaki sınav puanlarının yanı sıra YDS, TOEFL vb. dil puanlarını da değerlendirmeye alabiliyorlar.

Senato tarafından adayların sınav ve başarı oranlarının ortalamasından oluşan tek bir puan hesaplanıyor.

En yüksekten en düşüğe doğru bir puan sıralaması yapılıyor.

Kontenjan sayısı dahilinde ise asil ve yedek aday belirleniyor.

Kayıt yaptırmayan asil adaylar yerine yedek adaylardan kontenjan tamamlanana dek kayıt alınıyor.

Söz konusu tezsiz yüksek lisans olduğunda ise alımlar, adayların mezuniyet not ortalamalarına göre en yüksekten en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre kontenjan dahilinde yapılıyor.

Yüksek lisans başvurularının yani kesin kayıt işleminin yapılması için öğrencinin ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA başvurması gerekiyor.

Yüksek Lisans Ne Zaman Yapılır?

Yüksek lisans başvuruları, bahar döneminde ya da güz döneminde yapılabiliyor.

Başvuru tarihleri, üniversiteden üniversiteye göre farklı olabiliyor.

Bununla birlikte bahar dönemi başvuruları genelde Aralık, Ocak, Şubat aylarında; güz dönemi başvuruları ise genelde Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapılabiliyor.

Yüksek lisans başvuru tarihlerini başvuracağınız üniversitenin internet sayfasında yer alan DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.

ALES Başvuru Tarihleri 2024

Sınav süresi 150 dakika olan ALES sınavına girecek olan kişilerin sınav ücreti olarak da 2024 yılında 185 TL başvuru ücreti ödemeleri gerekiyor.

ALES, 2024 yılında Nisan, Ağustos ve Kasım ayları olacak şekilde toplam 3 oturumda gerçekleştiriliyor.

ALES başvuru tarihlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Sınav adı Başvuru Tarihi Geç Başvuru Tarihi Sınav Tarihi
ALES/1 22 Şubat 2024-01 Mart 2024 10 Mart 2024 16 Nisan 2024
ALES/2 04 Temmuz 2024-10 Temmuz 2024 19 Temmuz 2024 20 Ağustos 2024
ALES/3 29 Eylül 2024-09 Ekim 2024 17 Ekim 2024 19 Kasım 2024

YDS Başvuru Tarihleri 2024

Ülkemizde bazı üniversiteler, yüksek lisans başvuruları esnasında yabancı dil sınavlarına dair puan da talep edebiliyorlar.

YDS puanına sahip olan adayların yüksek lisans başvurularının kabul edilme olasılıkları da yükseliyor.

YDS başvuru tarihlerini ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Sınav adı Başvuru tarihi Geç başvuru tarihi Sınav tarihi
YDS 1 15 Şubat 2024-27 Şubat 2024 08 Mart 2024 09 Nisan 2024
YDS 2 01 Eylül 2024-11 Eylül 2024 20 Eylül 2024 22 Ekim 2024

YÖKDİL Başvuru Tarihleri 2024

Yabancı dil yeterlilik sınavlarından bir diğeri olan YÖKDİL de yüksek lisans başvurularınız esnasında dil yeterliliğinizi gösterebileceğiniz bir diğer sınav!

Sınav adı Başvuru tarihi Geç başvuru tarihi Sınav tarihi
YÖKDİL/1 25 Ocak 2024-1 Şubat 2024 08 Şubat 2024 12 Mart 2024
YÖKDİL/2 11 Temmuz 2024-17 Temmuz 2024 25 Temmuz 2024 27 Ağustos 2024

Bu yazımızda kısaca yüksek lisans başvurusu nasıl yapılır? Yüksek lisans şartları nelerdir? vb. konuyla ilgili olarak merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.