Bayan Gardiyan Olmak için Gerekli Şartlar ve KPSS Puanı

Bayan Gardiyan Olmak için Gerekli Şartlar ve KPSS Puanı
04.03.2024 12:49
A+
A-

Bayan Gardiyan Olmak için Gerekli Şartlar ve KPSS Puanı; Tutuklu ve hükümlü kişiler ile cezaevi yönetimi arasında bir köprü görevi üstlenen gardiyanlar; cezaevlerinde ve ıslahevlerindeki kişilerin barınma, yeme, içme vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı oluyorlar.

Tutukların ve hükümlülerin hayatlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunan infaz koruma memurları, cezaevinde ve ıslahevlerinde bulunan kişilerin disiplininden ve düzeninden de sorumlu olan kişiler olarak hizmet sunuyorlar.

Cezaevlerinin düzeninden sorumlu olan infaz koruma memurları, tutuklu ve hükümlüler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesine katkıda bulunuyorlar.

Tutukluların ve hükümlülerin insani şartlar altında yaşamasına aracılık eden gardiyanların tutuklular ile ilgili kayıtları tutmak, tutukluların sayımını yapmak vb. görevleri de bulunuyor.

Ülkemizde lise ya da dengi okullardan mezun olan kişiler; KPSS’den en az 70 puan almaları halinde gardiyanlık sınav ve mülakatlarına girebiliyorlar.

Bu yazımızda kısaca infaz ve koruma memuru olmak için gerekli şartlar nelerdir? İnfaz ve koruma memuru nasıl olunur? vb. konuyla ilgili olarak merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

İnfaz Koruma Memuru Nedir?

İnfaz koruma memuru, gardiyan; ıslahevlerinde ve cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bu kişilerin güvenliğini sağlamakla sorumlu olan personellere deniliyor.

Cezaevlerinde ya da ıslahevlerinde görev yapan infaz koruma memurlarının koğuşları gözetlemek, koğuşları kontrol etmek, koğuş kapılarını kilitlemek vb. görevleri bulunuyor.

Tutuklular arasında çıkan anlaşmazlıkları da çözen infaz koruma memurları, cezaevlerindeki ya da ıslahevlerindeki kişilerin hayatlarını daha kolay bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı oluyorlar.

İnfaz ve Koruma Memuru Ne İş Yapar?

Cezaevindeki düzenin sağlanmasından sorumlu olan infaz ve koruma memurları; aynı zamanda tutuklu kişilerin daha insani şartlar arasında yaşamalarına da aracılık ediyorlar.

İnfaz ve koruma memurlarının yani gardiyanların temel görev ve sorumluluklarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Tutuklular ile ilgili olan kayıtları tutmak
 • Arama yapıp, tutukluların bulundurdukları eşyaları emniyet altına almak
 • Tutukluların koğuşlarına ulaşmalarına aracılık etmek
 • Tutukluların koğuş kapılarını kilitlemek
 • Koğuşları düzenli olarak kontrol etmek
 • Tutukluların cezaevlerinden kaçma girişimlerine engel olmak
 • Tutukluların yemek ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak
 • Tutukluların sayımını gerçekleştirmek
 • Tutuklu kişiler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek
 • İdari memur olmadığı zamanlarda sevk ve idareden sorumlu olmak
 • Düzenli olarak arama yapıp, içeri sokulması yasak olan maddelerin içeri sokulmasına engel olmak
 • Ağır ceza merkezinin olmadığı yerlerde katip olarak görev almak

Nasıl Gardiyan Olunur?

Gardiyan olmak isteyen kişilerin Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde bulunan ‘Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü’ bölümünde bulunan gardiyan alımına ilişkin duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Gardiyan alımı başvuru tarihleri arasında gardiyan olmak isteyen kadın ya da erkeklerin adliyelerde bulunan komisyonlara kendilerinden istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekiyor.

Adayların gardiyan olabilmeleri için KPSS’den en az 70 puan almaları gerekiyor.

Başvurusunu tamamlayan adayların komisyon tarafından belirlenen tarihler arasında mülakata girmeleri gerekiyor.

Sözlü mülakattan geçmeyi başaran kişilerin daha sonra boy ve kilo oranlarına bakılıyor.

Tüm süreçleri başarı ile tamamlayan adayların gardiyanlık görevlerine başlayabilmeleri için Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelecek olan yazıyı da beklemeleri gerekiyor.

Bayan Gardiyan Olmak için Gerekli Şartlar 2024

Ülkemizde erkekler gibi kadınlar da gardiyan olabiliyorlar.

BOY şartı dışında başvuru şartları arasında kadın ve erkek adaylar açısından başka bir ayrım bulunmuyor.

Gardiyan olmak isteyenlerin birtakım başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Başvuru şartlarını kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşı olmak
 • En az lise mezunu olmak
 • KPSS’den en az 70 puan almış olmak
 • 30 yaşını geçmemiş olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki tüm nitelikleri taşıyor olmak
 • Kadın adaylar için en az 1.60; erkek adaylar için en az 1.70 cm boy uzunluğuna sahip olmak
 • Arşiv araştırmasından ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak
 • Aday tarafından alınması gereken sağlık raporunda adayın fiziksel ve ruhsal herhangi bir engelinin bulunmadığının yazılı olması
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Adli sicilin temiz olması
 • Adayların boy uzunluklarının son 2 rakamı ile kiloları arasında 13’ten az, 17’den fazla fark olmaması
 • Kasten işlenmiş suçlar haricinde bir yıl ya da daha fazla süre için hapis cezası almamış olmak ya da affa uğramamış olmak
 • Anayasal düzeni bozmak, casusluk, devlet sırlarını açık etmek, zimmet, irtikap, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçlarından ötürü mahkum olmamak

Bayan Gardiyan Olmak için KPSS Puanı

Bayan gardiyan olmak için KPSS’den en az 70 puan almanız gerekir. Bu puan, KPSS P3 puanıdır. P3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarından elde edilen puanların ortalamasıdır.

Kadın gardiyan olmak için en az KPSS 70 puan almanız gerekli olmasına karşın geçen sene İnfaz ve Koruma memuru alımında KPSS taban puanı 72 ile kapatmaıştır. Kadın gardiyan olmak isteyen kişi en az 70 puan ile başvuru yapma şartı olmasına rağmen her sene yapılan alımlarda taban puan değişiklik gösterebilir.

Gardiyanlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gardiyan olmak isteyen kişilerin öncelikle çift yıllarda ve iki senede bir olacak şekilde düzenlenen KPSS sınavına girmeleri ve sınavdan en az 70 puan almaları gerekiyor.

Gardiyan alımları; Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde bulunan Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü kısmında yayınlanıyor.

Adayların başvuru tarihleri arasında kendilerinden istenilen belgelerle birlikte adliyelerde yer alan komisyonlara başvurmaları gerekiyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra belirlenen tarihte adayların komisyon mülakatına girmeleri gerekiyor.

Mülakattan geçmeyi başaran kişiler, daha sonra ise boy-kilo ölçümüne tabi tutuluyorlar.

Sürecin başarı ile tamamlanması halinde kişilerin görevlerine başlayabilmeleri için kendilerine Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından gönderilecek olan yazıyı beklemeleri gerekiyor.

Bayan Gardiyan Olmak için Gerekli Belgeler

Gardiyanlık mülakatına katılan kişilerin başvuruları sırasında Adalet Komisyon Başkanlıklarına teslim etmeleri gereken birtakım belgeler bulunuyor.

Başvuru için gerekli olan belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden indirilebilen Ek-2 isimli başvuru formu
 • KPSS sonuç belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı ya da komisyon onaylı örneği
 • Öğrenim belgesinin aslı ya da komisyon başkanlığı tarafından ya da ilgili öğrenim kurumunca onaylı örneği
 • Adayların eşlerinin iş durumlarına dair dilekçe beyanları
 • Sözlü sınava yani mülakata katılmaya hak kazanan adaylar tarafından doldurulan, Adalet komisyonu tarafından temin edilen Arşiv Araştırma Formu Örneği

Kadın Gardiyan Nasıl Olunur?

Erkekler gibi kadınlar da genel başvuru şartlarını taşımaları halinde gardiyan olabiliyorlar.

Yani erkekler ile kadınlar arasında BOY ŞARTI dışında başka bir ayrım bulunmuyor.

Minimum 1.60 cm boya sahip olan kadınlar, gardiyanlık mülakatına KPSS’den 70 puan almış olmaları halinde başvurabiliyorlar.

KPSS’den yeterli puanı alanlar, gardiyanlık mülakatına katılabiliyorlar.

Mülakatı da geçen kişiler, kısa süre içerisinde gardiyan olarak atanabiliyorlar.

Gardiyan Olmak için Hangi Bölümü Okumalıyım?

Lise mezunu olan herkes; mezun oldukları lise fark etmeksizin gardiyan olabiliyorlar.

Lise mezunlarının yanı sıra lisans, yüksek lisans, ön lisans gibi üniversite mezunlarının da gardiyan olma hakları bulunuyor.

Lise veya dengi bir okuldan mezun olan kişiler; KPSS’den en az 70 puan almış olmaları halinde gardiyanlık mülakatına katılabiliyorlar.

Bununla birlikte kurumlar arası geçiş yapılarak da gardiyan olunabiliyor.

Gardiyanlığa ilişkin eğitim almak isteyen, mesleki bilgi edinmeyi dileyen kişiler ise liselerde Adalet Bölümünü, üniversitelerde ise Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümünü okuyabiliyorlar.

Bu bölümleri okuyan kişilerin de daha sonradan KPSS sınavına girmeleri ve sınavdan en az 70 puan almaları gerekiyor.

Lise Mezunu Gardiyan Nasıl Olunur?

Ülkemizde lisans ya da ön lisans bölümlerinden birini bitiren kişilerin yanı sıra lise mezunlarının da gardiyan olma şansları bulunuyor.

Yani gardiyan olabilmek için üniversite mezunu olma şartı aranmıyor.

Lise veya dengi herhangi bir üniversiteden mezun olanlar; KPSS’den 70 puan almaları halinde gardiyan olabiliyorlar.

Adaylar; ön başvurularını Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

Daha sonra başvurusu onaylanan adaylar, sözlü mülakata çağırılıyorlar.

Aynı zamanda adayların gerekli diğer başvuru şartlarını ve sağlık şartlarını taşıyıp taşımadıkları; komisyon tarafından inceleniyor.

Boy-kilo endeksi de başvuru şartları ile uyumlu olan adayların başvuruları onaylanıyor.

Mülakatı geçen, boy-kilo endeksi de uygun olan adaylar; gardiyan olarak atanabiliyorlar.

Gardiyan Alımı Kaç Yılda Bir Yapılır?

Gardiyan alımları; 2 yılda bir çift yıllarda olacak şekilde gerçekleştiriliyor. Yani 2010, 2020, 2022 gibi sonu çift sayı ile biten yıllarda kişiler, KPSS sınavına girebiliyorlar.

Gardiyanların Görevlerinde Yükselme İmkanları Var mı?

Gardiyanlar, zaman içerisinde görevlerinde yükselebiliyorlar.

Kurum içi yapılan sınavları kazanan gardiyanlar, baş memur, idare memuru, ikinci müdür ve cezaevi müdürü olabiliyorlar.

Kadın Gardiyanların Çalışma Saatleri 2024

Gardiyanlar, gündüzleri ya da vardiyalı olarak çalışabiliyorlar.

Gardiyanların çalışma saatleri, görev yaptıkları ıslahevine ya da cezaevine bağlı olarak farklı olabiliyor.

Gündüz çalışan gardiyanlar; 08.00-17.00 saatleri arasında çalışıyorlar.

Cumartesi ve Pazar günleri resmi tatil olduğundan hiçbir şekilde çalışmıyorlar.

Vardiyalı olarak çalışan gardiyanların çalışma saatlerini ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • 12 saat gündüz 24 saat istirahat
 • 12 saat gece 48 saat istirahat

Gündüz ya da geceleri vardiyalı olarak çalışan tüm gardiyanların her yıl için izin kullanma hakları da bulunuyor.

10 yıl ve 10 yıldan daha az süre için çalışan gardiyanlara 20 günlük; 10 yıldan daha fazla süre için çalışma hayatı olan gardiyanlara ise 30 günlük yıllık izin veriliyor.

Gardiyan Maaşı 2024

Gardiyan maaşları üzerinde gardiyanların derece/kademeleri belirleyici oluyor.

Ortalama gardiyan maaşlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • ¼ derecedeki gardiyan maaşı: 36.315 TL
 • 5/1 derecedeki gardiyan maaşı: 44.115 TL
 • 6/3 derecedeki gardiyan maaşı: 46.490 TL
 • 7/2 derecedeki gardiyan maaşı: 47.140 TL
 • 8/1 derecedeki gardiyan maaşı: 50.950 TL
 • 9/1 derecedeki gardiyan maaşı: 53.848 TL

Lise Mezunu Gardiyan Maaşı 2024

Görevine yeni başlamış, lise mezunu bir gardiyan ortalama 11.848 TL maaş alıyor.

Üniversite mezunları ise daha yüksek rakamlarda maaş alıyorlar.

Yani gardiyanların eğitim seviyeleri de aldıkları maaş üzerinde belirleyici oluyor.

Başgardiyan Maaşı 2024

Derece/kademe açısından daha yüksek olan ve hizmet yılları da daha uzun olan başgardiyanlar; 2024 yılında ortalama 16.900 TL maaş alıyorlar.

Görevde yükselme sınavına giren kişiler; bu sınavı kazanmaları halinde baş gardiyan olabiliyorlar.

Gardiyan Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Gardiyan maaşını etkileyen faktörleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kişinin kadrolu mu yoksa sözleşmeli mi gardiyan olduğu
 • Kişinin hangi eğitim kademesinden mezun olduğu
 • Gardiyanın görev aldığı kurum
 • Kişinin derecesi ve kademesi

Yukarıdaki etmenlere bağlı olarak gardiyan maaşları, farklı olabiliyor.

Sözleşmeli Gardiyan Nasıl Olunur?

Adalet Bakanlığı; zaman zaman sözleşmeli gardiyan alımında bulunabiliyor.

Sözleşmeli gardiyan ile kadrolu gardiyan arasında maaş, çalışma şartları vb. konularda farklılıklar bulunmakla birlikte başvurular, aynı şekilde yapılıyor.

Sözleşmeli gardiyan olmak isteyen adayların Adalet Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan kadro ilanlarını takip etmeleri ve kadrolara başvurmaları gerekiyor.

Sözleşmeli kadrolara başvuracak kişilerin de KPSS’den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Adaylar, başvuru sonrasında sözlü mülakata ve yazılı mülakata tabi tutuluyorlar.

Bu sınavları geçenler ise komisyon tarafından boy ve kilo ölçümüne tabi tutuluyorlar.

Beden/kitle endeksi şartlarını taşıyan, mülakatı da başarı ile geçen kişiler; gardiyan olmaya hak kazanmış oluyorlar.

Kadrolu Gardiyan Nasıl Olunur?

Kadrolu olarak gardiyan olmak isteyen kişilerin de Adalet Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan kadrolu gardiyan alımlarını takip etmeleri gerekiyor.

Gardiyan alımları; kadrolu ve sözleşmeli olacak şekilde ikiye ayrılıyor.

Kadrolu olarak çalışmak isteyenlerin ise kadrolu gardiyan alımlarına bizzat başvurmaları gerekiyor.

Kişilerin başvurularını gerçekleştirebilmeleri içinse KPSS sınavına girip, en az 70 puan almaları gerekiyor.

Başvuru sonrası başvurusu kabul edilenler, komisyon tarafından mülakata tabi tutuluyorlar.

Mülakatı geçenler ise boy ve kilo ölçümlerine tabi tutuluyorlar.

Ölçümleri de başarılı bir şekilde geçen adaylar; gardiyan yani infaz ve koruma memuru olarak atanmaya hak kazanıyorlar.

Erkek Gardiyan Nasıl Olunur?

Kadınlarla erkekler arasında gardiyan olmaları yolunda BOY ŞARTI dışında herhangi bir ayrım bulunmuyor.

1.70 ve üstü boya sahip olan erkekler, KPSS’den 70 puan almış olmaları halinde gardiyanlık sınavlarına başvurabiliyorlar.

Başvurusu onaylananlar, önce mülakata sonra da beden/kitle endeksine tabi tutuluyorlar.

Şartları taşıyanların ve mülakatı da başarılı bir şekilde geçenlerin başvuruları, komisyon tarafından onaylanıyor.

Bu kişiler, gardiyan olmaya hak kazanıyorlar.

İnfaz Koruma Memuru Kıyafet Yönetmeliği

Gardiyanların çocuk eğitim evleri dışındaki tüm ıslahevlerinde ve cezaevlerinde görevleri esnasında mutlaka üniforma giymeleri gerekiyor.

Resmi elbiseler, ayakkabılar; yönetmelikte belirtilen şekil, vasıf ve renklere uygun bir şekilde giyiliyor.

Yazlık ya da kışlık olan tüm kıyafetlerle birlikte KEP giyme zorunluluğu da bulunuyor.

Düşük kemerli pantolonlar yasak olduğundan asla giyilemiyorlar.

İnfaz koruma memurları, hiçbir şekilde sakal ya da bıyık da bırakamıyorlar.

Her gün sakal ve bıyık traşı olmak zorunda olan infaz ve koruma memurları, saçlarını da kep giydiklerinde dışarı hiçbir şekilde taşmayacak şekilde kestiriyorlar.

Favorilerin ise kulak deliği hizasını geçmemesi gerekiyor.

İnfaz Koruma Memuru Tayin Durumu

Gardiyanlıkta zorunlu tayin bulunmuyor.

Gardiyanlar; belirli şartları taşımaları halinde kendi istekleri ile tayin olabiliyorlar.

Yani gardiyanların da tayin hakkı bulunuyor.

Tayin istemek için gerekli olan şartları ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Görev yapılan adalet komisyonunun yetki alanı içerisinde en az 2 yıl boyunca çalışmış olmak(askerlik ile aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası hesaba katılmıyor)
 • Atanılmak istenilen kurumda kadro ihtiyacının bulunması şartı
 • Gardiyanın son 2 yıllık sicil raporunun iyi olması
 • Gardiyanın son 5 yıla kadar olan sicil rapor ortalamasında herhangi bir olumsuz not bulunmaması, en fazla bir orta not bulunması ve rapor ortalamasının en az 80 puan olması
 • Gardiyana dair son 5 yıl içerisinde denetim elemanları tarafından düzenlenen rapor varsa bu raporda zayıf bulunmaması
 • Gardiyanın son görev yerinde iki yıllık süre içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olması

Bu yazımızda kısaca bayan gardiyan olmak için gerekli şartlar ve belgeler nelerdir? Bayan gardiyan nasıl olunur? vb. soruları yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.