Yurtdışında Öğretmen Olmak için Gerekli Şartlar

Yurtdışında Öğretmen Olmak için Gerekli Şartlar
23.02.2024 06:19
A+
A-

Yurtdışında Öğretmen Olmak için Gerekli Şartlar 2024; Mesleğine yurtdışında öğretmen olarak devam etmek isteyen yüz binlerce öğretmen; yurtdışında öğretmen olmanın yollarını araştırıyor.

Mesleğini yurtdışında icra ederek, yurtdışında yaşamanın hayalini kuran öğretmenler; ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı’na girip, bu sınavı kazanmaları durumunda yurtdışında öğretmen olarak görev alabiliyorlar.

Öğretmenler; birtakım sınavlara girmek ve sınavları başarı ile geçmek koşuluyla yurtdışında öğretmen olma hayallerini gerçeğe dönüştürebiliyorlar.

Bu yazımızda kısaca yurtdışında öğretmen olmak için gerekli şartlar nelerdir? sorusunu yanıtlamaya, konuyla ilgili olarak merak edilenleri aydınlatmaya çalışacağız.

Yurtdışında Öğretmenlik Nasıl Yapılır?

Yurtdışında öğretmenlik yapmak isteyen adayların yukarıda da bahsettiğimiz gibi her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı’na girmeleri ve sınavı başarılı bir şekilde geçmeleri gerekiyor.

Sınavlarda başarılı olan öğretmenler, MEB tarafından seçilmiş olan ülkelerde daha önceden MEB tarafından belirlenmiş branşlarda öğretmen olarak çalışmaya hak kazanıyorlar.

Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı’na ilişkin her türlü bilgilendirme MEB internet sitesinde yayınlanıyor.

Öğretmenler, başvuracakları yılın kontenjanlarına göre düzenlenen başvuru kılavuzuna MEB internet sitesi üzerinden kolaylıkla erişebiliyorlar.

Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı; iki aşamadan oluşuyor.

İlk aşama olan Mesleki Yeterlilik Sınavı’nın ardından Temsil Yeteneği Sınavı’nı da başarı ile geçen öğretmenler, yurtdışı öğretmenlik maceralarına atılabiliyorlar.

Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Nedir?

Her yıl MEB tarafından düzenlenen ve ülkemizdeki öğretmenlerin kontenjan dahilinde yurtdışında mesleklerine devam edebilmelerine olanak tanıyan sınava ‘Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı’ ismi veriliyor.

Sınavla ilgili olan her türlü bilgi(başvuru işlemlerinin nasıl olacağı, sınav sonuçlarının ilanı vb.); MEB resmi internet sitesinde yayınlanıyor.

Öğretmen adayları; ilk olarak Mesleki Yeterlilik Sınavına tabi tutuluyorlar.

Ardından öğretmen adaylarının Temsil Yeteneği sınavına girmeleri ve bu sınavdan da başarı ile geçmeleri gerekiyor.

Yurtdışında öğretmen olmak isteyen adayların en az 5 yıl boyunca devlette öğretmen olarak çalışmış olmaları; en önemli başvuru şartı olarak karşımıza çıkıyor.

Yurtdışında Öğretmen Olmak için Gerekli Şartlar

Yurtdışında öğretmen olarak mesleğine devam etmek isteyen yurtdışı öğretmen adaylarının birtakım başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Başvuru şartlarını kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • TC vatandaşı olmak
 • Sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle eğitim ve öğretim hizmetlerinde en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında MEB bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiili olarak çalışıyor olmak(sözleşmeli öğretmen ve vekil öğretmen olarak çalışanlar hariç)
 • Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da askerlik hizmetinden muaf olmak
 • Görevini yapmasına engel teşkil edebilecek vücut ve akıl hastalığına sahip olmamak ya da vücut sakatlığı ile engelinin bulunmaması ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığının bulunmaması
 • Yurtdışında görevlendirilmesine herhangi bir engelin mevcut olmaması
 • Hizmetin gerektirmiş olduğu temsil yeteneğine sahip olmak
 • Son 10 yıllık süre içerisinde kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak
 • Sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içerisindeki YDS/YÖKDİL sınavından en az E/50 puan düzeyinde bir puan almış olmak ya da bu puana denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen, uluslar arası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış olan dil belgesine sahip olmak
 • Daha önceden Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurtdışında görevlendirilmiş olan öğretmenler için daha önce yurtdışı görevinde başarılı olmuş olmak ve yurtiçi görevine başladıkları tarih itibariyle sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle en az 2 yıl çalışmış olmak
 • 09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi kasten işlenen bir suçtan ötürü 1 yıl ya da daha fazla bir süre için hapis cezasına veya affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, irtikap, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ya da edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından dolayı mahkum olmamak

Yukarıda bahsi geçen başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler; iki aşamadan oluşan Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı’na başvurabiliyorlar.

Başvuruyla ilgili tüm detaylar, her yıl MEB resmi internet sitesi üzerinde yayınlanıyor.

Mesleki Yeterlilik ve Temsil Yeteneği Sınavlarında Hangi Sorular Soruluyor?

Mesleki Yeterlilik Sınavı; toplam 100 sorudan oluşuyor ve öğretmenlerin tüm soruları yanıtlamaları için toplam 120 dakikaları bulunuyor.

Bu sınav ile başvuru sahibi adayın hizmetin gerektirdiği yetkinliklere sahip olup olmadığını tespit etmek amaç ediniyor.

Sınav, yazılı olarak yapılıyor ve 100 puan üzerinden hesaplanıyor.

Bu sınavda sorulan konuları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Türkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Mevzuat *(657 sayılı DMK’nın 1.Kısmı ile 4.Kısmın 7.Bölümü), 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6.Kısmın 10.Bölümü (Milli Eğitim Bakanlığı), 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı / (25 Puan)
 • C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • Genel Kültür (Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi vb) / (25 Puan)

Bu sınavdan 60 puan alan adaylar, sınavdan başarı ile geçmiş kabul ediliyorlar.

Adaylar; kontenjan sayısınca Temsil Yeteneği sınavına girmeye hak kazanıyorlar.

Sınav sonrası başarı sıralaması, en yüksek puan alan kişiden en düşük puan alan kişiye doğru yapılıyor.

Her ülke grubu ve alanlar için başarı sıralaması, ayrı ayrı yapılıyor.

Sözlü sınav yani mülakat şeklinde yapılan Temsil Yeteneği Sınavı ise Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından düzenleniyor.

Puanlar, adayın cevaplarına ve tutumuna göre veriliyor.

Bu sınavdan yani sözlü mülakattan geçmek isteyenlerin ise en az 70 puan almaları gerekiyor.

Her iki sınavın tarihi de MEB resmi internet sitesinde yayınlanıyor.

Temsil yeteneği sınavında öğretmenlere sorulan soruların konularını ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Türkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • Genel Kültür, Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı / (25 Puan)
 • C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • Adayın Liyakatı, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu / (25 Puan)

Yurtdışı Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurtdışında öğretmen olmak isteyenlerin öncelikle başvuru ücretini yatırmaları gerekiyor.

Sınavlar, her yıl Ankara’da yapılıyor.

Ön başvurular, MEB resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Ön başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr/ sitesi üzerinden kabul ediliyor.

Yapılan başvurular, daha sonra kurum müdürlükleri tarafından kontrol ediliyor ve MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanıyor.

Adayların belirtilen tarihlerde Mesleki Yeterlilik Sınavına ve Temsil Yeteneği Sınavına girmeleri gerekiyor.

Yurtdışı Öğretmenlik Maaşları Ne Kadar?

Yurtdışında öğretmen olacak kişilerin maaşları, hangi ülkede görev alacaklarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Örneğin; Avrupa ülkelerinde öğretmenler, ortalama 3 bin EURO civarında maaş alıyorlar.

Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetlerinde ise ortalama 2 BİN 600 Amerikan doları alıyorlar.

Yurtdışında Öğretmenlik Yapmanın Avantajları

Yurtdışında öğretmenlik yapmanın pek çok avantajı bulunuyor.

Bu avantajları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Yurtdışında yaşama tecrübesi kazanmak
 • İngilizce vb. yabancı dil bilgisini arttırmak
 • Çift maaş alacak olma şansını elde etmek
 • Ülkemizi yurtdışında temsil ediyor olmanın verdiği gurur
 • Kariyer açısından referans kazanmak

Yurtdışında Öğretmenlik Yapmanın Dezavantajları

Yurtdışında öğretmenlik yapmanın dezavantajlarını ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Yurtdışına uyum zorluğu
 • En basit işleri yaparken bile zorluk çekme
 • Eş ve çocukların uyum sorunu
 • Bazı ülkelerde görülebilecek olan maddi sorunlar
 • Güvenlik konusunda yaşanabilecek olan sorunlar

Yurtdışı Öğretmenlik Görev Süresi Ne Kadar?

Yurtdışında öğretmen olmak isteyenler; minimum 1 yıl kalabiliyorlar.

Performanslarına bağlı olarak 4 yıl daha yani toplam 5 yıl süre için yurtdışında öğretmenlik yapabiliyorlar.

Yurtdışına Gidersem Eşim De Benle Gelebiliyor mu?

Yurtdışında görevlendirilmeniz halinde eşiniz ve çocuklarınız da sizle birlikte gelebiliyor.

Eşinizin memur olması durumunda eşinize ücretsiz izne çıkma imkanı sunuluyor.

Gidilecek Ülkeyi Biz mi Seçiyoruz?

Başvuru esnasında direk gideceğiniz ülkeyi seçemeseniz de ülke grubunu seçebiliyorsunuz.

Avrupa Grubu, Türk Cumhuriyetleri Grubu gibi farklı gruplar arasından grup seçme hakkınız bulunuyor.

Yurtdışında Öğretmen Olmam Halinde Türkiye’de Maaş Almaya Devam Edebiliyor muyum?

Yurtdışında görevlendirilmeniz halinde ülkemizde de maaş almaya devam edebiliyorsunuz.

Yani bu durumda hem yurtdışında hem de ülkemizde maaş aldığınız için çifte maaş almış oluyorsunuz.

Yurtdışı Öğretmenlik Sınavına Nasıl Hazırlanmalıyım?

Sınavda genellikle genel kültür soruları ve KPSS benzeri sorular soruluyor.

Güncel bilgiler de en çok sorulan sorular arasında yer alıyor.

MEB yurtdışı öğretmenlik için satılan kitaplar da bulunuyor.

Bu kitaplardan alarak, sınava hazırlanabilmeniz mümkün!

Hangi Ülkelerde Öğretmenlik Yapabilirim?

Hangi ülkelerde öğretmenlik yapabileceğiniz; MEB sınav başvuru kılavuzunda yayınlanıyor.

Gidebileceğiniz ve öğretmenlik yapabileceğiniz ülkeler; MEB tarafından belirleniyor.

Belirlenen bu kontenjan dahilinde yurtdışındaki ülkelerde görev alabiliyorsunuz.

Bu yazımızda kısaca yurtdışında öğretmen olmak için gerekli şartlar nelerdir? yurtdışında öğretmen nasıl olunur? sorularını yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir; önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.