POMEM Olmak için Kaç Puan Gerekli? Gerekli Şartlar

POMEM Olmak için Kaç Puan Gerekli? Gerekli Şartlar
04.02.2024 16:27
A+
A-

POMEM Olmak için Kaç Puan Gerekli? Gerekli Şartlar 2024; Polis Meslek Eğitim Merkezi(POMEM), ülkemizin polis ihtiyacını karşılamak adına Polis Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren kurumlardan biri olma özelliği taşıyor.

POMEM; polis olmak için gerekli başvuru şartlarını taşıyan lisans mezunu adaylar arasından en az 4 ay boyunca eğitim görecek ve polis olarak mesleğini icra edecek olan kişileri seçiyor.

Yani POMEM; polis adaylarını polislik mesleğine hazırlayan, oldukça önemli bir kurum olarak ön plana çıkıyor.

Ülkemizde lisans ya da önlisans mezunları; KPSS’den yeterli puanı almaları ve POMEM sınavlarını geçmeleri halinde POMEM’de eğitim almaya hak kazanıyorlar.

Böylelikle polislik mesleği için ilk adımı atmış oluyorlar.

Bu yazımızda kısaca POMEM’de eğitim almak için gerekli şartlar nelerdir?

POMEM başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

POMEM Nedir?

POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezi; Emniyet Genel Müdürlüğü’ne polis yetiştirmek ve Müdürlüğün polis ihtiyacını karşılamak adına Polis Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir kurum olarak ön plana çıkıyor.

4 yıllık fakülte mezunlarının yanı sıra 2 yıllık önlisans mezunu adaylar da POMEM tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olmaları halinde POMEM’de eğitim almaya hak kazanıyorlar.

Yani POMEM’de 4 yıllık lisans ve önlisans mezunları eğitim alabiliyorlar.

Lise mezunlarının polis olabilmeleri için PMYO’da eğitim almaları gerekiyor.

Bu noktada POMEM ile PMYO’u birbirinden ayırt etmek gerekiyor.

POMEM; polis adaylarını lisans ve ön lisans mezunları arasından seçerken; lise mezunları üniversite sınavını kazanmaları ve PMYO sınavlarını geçmeleri halinde PMYO’da eğitim alabiliyorlar.

POMEM Başvuru Şartları

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi POMEM’de eğitim almak ve polis olmak isteyen gençlerin öncelikle ön lisans ya da lisans eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor.

Üniversitelerin herhangi bir lisans veya önlisans bölümünden mezun olanlar; KPSS taban puanını geçmeleri halinde POMEM sınavlarına başvurabiliyorlar.

POMEM başvuru şartları; POMEM giriş yönetmeliğinde açıkça belirtiliyor.

Adayların giriş yönetmeliğinde bahsi geçen bu genel şartları taşımaları gerekiyor.

Aynı zamanda adayların POMEM tarafından düzenlenen sözlü sınavları ve fiziksel yeterlilik testini de geçmeleri gerekiyor.

Lisans ve önlisans mezunları için POMEM başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

 • TC vatandaşı olmak
 • Lisans ya da önlisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışında eğitim veren üniversitelerden birinden mezun olmak
 • KPSS’den İç İşleri Bakanlığı tarafından belirlenen taban puanı almış olmak
 • Şehit ve vazife malullerinin çocukları ve eşleri için KPSS taban puanının en az %80’ini almış olmak
 • Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
 • Kadınlar için en az 1.62, erkekler için en az 1.67 cm boyunda olmak
 • Kadınlar ve erkekler için beden kitle endeksinin 18 ile 27 arasında olması
 • Adayın silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya engel teşkil eden hukuki bir engelinin bulunmaması
 • Adayın sağlık durumu yönünden Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirlenen tüm koşulları taşıyor olması
 • Adayın herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmaması
 • Adayın kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmaması
 • Adayın güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması
 • Adayın Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç daha önce polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmaması
 • Adayın alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyor olması ya da daha önce bu maddeleri kullandığı için tedavi görmüş olmaması
 • Genelev, randevuevi, birleşme yeri, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış ya da aracılık ve bekleyicilik yapmamış olmak
 • Genel ahlak ve edebe aykırı her türlü yazılı, görüntülü ve sesli eserleri üretmek ve satmaktan hüküm giymiş olmamak ya da bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmış olmaması
 • Kumar, uyarıcı madde ve uyuşturucu madde nedeniyle aday hakkında adli veya idari bir soruşturmanın veya kovuşturmanın devam ediyor olmaması, bu işlerden dolayı hüküm giymemiş olmak ya da idari yaptırım uygulanmış olmaması
 • Adayın kendisinin ve eşinin;
 • Kasten işlenmiş bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının geri bırakılmış olmasına mahkeme tarafından karar verilmiş olsa dahi bir yıl ve daha uzun süreyle hapis cezasına mahkum olmaması
 • Affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmış olmasına mahkeme tarafından karar verilmiş olsa bile devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine dair işlenen suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, zimmet, irtikap, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından ötürü mahkum olmaması ya da bu suçlardan ötürü devam eden soruşturma ve kovuşturmanın olmaması veya kovuşturmanın uzlaşma ile neticelenmiş olmaması
 • Affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının mahkeme kararı ile geri bırakılmış olmasına rağmen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunmazlığa karşı işlenen suçlardan dolayı mahkum olmamak, bu suçlardan ötürü devam eden bir soruşturma ya da kovuşturma içerisinde bulunmamak veya kovuşturmanın uzlaşma ile sonuçlanmış olmaması

Yukarıda bahsi geçen tüm başvuru şartlarını taşıyan ve KPSS sınavından yeterli puanı alanlar; POMEM sınavlarına başvurabiliyorlar.

Polislik Sağlık Şartları 2024

POMEM sınavlarına başvuran ve polislik eğitimi almak isteyen adayların hangi branşlardan rapor olmaları gerektiği yönetmeliğe ekli olan EK 1 sayılı listede sıralanıyor.

Giriş raporunda bulunması gereken branşları ve yapılması gereken muayeneleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Endokrinoloji
 • Hematoloji
 • Nefroloji
 • Romatoloji
 • Gastroenteroloji
 • Kardiyoloji
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Genel cerrahi
 • Göğüs hastalıkları
 • Kulak, burun, boğaz hastalıkları
 • Göz hastalıkları
 • Ağız ve diş sağlığı
 • Üroloji
 • Kadın hastalıkları ve doğum
 • Psikiyatri
 • Nöroloji
 • Dermatoloji
 • Ortopedi ve travmatoloji
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer branşlar

Giriş raporunda bulunması gereken görüntüleme yöntemleri ve fonksiyon tespit yöntemleri:

 • PA akciğer grafisi
 • Tüm batın USG
 • Bayan adaylar için genital USG
 • Ekokardiografi(EKO)
 • Elektrokariografi(EKG)
 • Odiometri
 • Solunum fonksiyon testi
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer görüntüleme yöntemleri, fonksiyon tespit yöntemleri ve diğer test yöntemleri

Giriş raporunda bulunması gereken laboratuar testleri:

 • TSH, AKŞ
 • Tam kan sayımı
 • İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi, Cre, Üre.
 • Kanda β-hCG.
 • ALT, AST, GGT, HBsAg, HBV DNA (HBsAg(+) ise), Anti HCV, HCV RNA (Anti HCV(+) ise), Anti HİV I-II.
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli görecekleri diğer laboratuar testleri

Adaylar, tam teşekküllü bir hastaneden gerekli sağlık raporlarını alabiliyorlar.

Adaylar; Sağlık Bakanlığınca sağlık raporu düzenleme yetkisi verilmiş olan devlet hastanelerinden, devlet eğitim ve araştırma hastanelerinden ve üniversitelere bağlı hastanelerden(özel üniversiteler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) sağlık raporunu alabiliyorlar.

POMEM Başvurusu için Gereken Belgeler

Polis olmak isteyenlerin POMEM’e teslim etmeleri gereken birtakım belgeler bulunuyor.

Bu belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC kimlik beyanı
 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formu
 • Lisans diplomasının ya da geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Aday evli ise evli olduğuna ilişkin beyan
 • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı
 • Sınav başvuru dilekçesi
 • KPSS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Biyometrik fotoğraf
 • Mezuniyet belgesi
 • Sağlık bilgi formu

Adaylar; sınav başvuru dilekçesini https://www.pa.edu.tr/ sitesi üzerinden indirebiliyorlar.

Sağlık bilgi formu da aynı site üzerinden indirilebiliyor.

Adayların başvuruları sırasında yukarıdaki tüm belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

Polis Nasıl Olunur?

Polis olmak isteyen lisans ve ön lisans mezunlarının öncelikle KPSS sınavına girmeleri ve KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almaları gerekiyor.

En az 60 puanı alanlar, POMEM sınavlarına başvurabiliyorlar.

Polis olmak için POMEM’e başvuran adayların ön sağlık kontrolünü, fiziksel yeterlilik sınavını ve sözlü mülakatı geçmeleri gerekiyor.

Yani adayları toplam 3 aşama bekliyor.

Ön sağlık kontrolü aşamasında sağlık kontrolü komisyonunun aday hakkında POMEM Öğrenci Adayı Olur şeklinde karar vermesi gerekiyor.

Komisyonun POMEM Öğrenci Adayı Olamaz şeklinde karar vermesi üzerine ise aday, elenmiş oluyor.

Ön sağlık kontrolünü geçen adaylar ise fiziksel yeterlilik sınavına giriyorlar.

Bu sınavda adayın bedensel kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendiriliyor.

Uygulamalı olarak yapılan bu sınavdan adayların başarılı olabilmeleri için 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekiyor.

Fiziksel yeterlilik sınavını da başarılı bir şekilde geçen adaylar ise sözlü mülakata giriyorlar.

Mülakatta adaylara birden çok sorunun yer aldığı kartlar içerisinden bir kart çektiriliyor.

Kişiye bu soruyla ilgili olarak sunum yapması için süre tanınıyor.

Daha sonra adayın hem sunum yapması hem de konuyla ilgili olarak komisyon tarafından kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtlaması gerekiyor.

Mülakat değerlendirme aşamasında adayın konuyla ilgili bilgi düzeyine, kavrama ve kendini ifade etme yeteneğine, beden dilini kullanma becerisine ve özgüvenine bakılıyor.

Yani 5 ayrı kriter değerlendiriliyor.

Bu 5 kriterin her biri ise 20 puana tekabül ediyor.

Adayın mülakattan geçebilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.

POMEM sınavlarında adayın KPSS puanının %25’i, fiziksel yeterlilik puanının %25’i ve mülakat puanının %50’si değerlendiriliyor.

Yani bu oranlar dahilinde SIRALAMA yapılıyor.

Tüm aşamaları başarılı bir şekilde geçen adaylar, sınavı kazanmış oluyorlar.

Bu aşamadan sonra ise adaylar, intibak eğitimine kalmaya hak kazanmış oluyorlar.

İntibak eğitimine katılan adayları en az 2 hafta süren bir eğitim bekliyor.

İntibak eğitimi ile birlikte güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları da başlıyor.

Güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmalarından da geçen adaylar; kesin olarak POMEM’e kayıt edilmiş oluyorlar.

POMEM Giriş Sınavları Nasıl Olur?

POMEM giriş sınavları, yukarıda da bahsettiğimiz gibi toplam 3 aşamadan oluşuyor.

Bu aşamaları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Ön sağlık kontrolü:

Adaylar, fiziksel yeterlilik sınavına girmeden önce ön sağlık kontrolüne tabi tutuluyorlar.

Bu aşama, Sağlık Yönetmeliği hükümlerince yönetiliyor.

Ön sağlık kontrolü sonrasında komisyon, adaylar hakkında ‘Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur’ ya da ‘Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz’ şeklinde karar veriyor.

Hakkında ‘Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur’ şeklinde karar verilenler, bir sonraki sınav aşaması olan fiziksel yeterlilik sınavına girebiliyorlar.

 • Fiziki Yeterlilik Sınavı:

Hakkında ‘Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur’ şeklinde karar verilen adaylar, ilk aşamayı yani sağlık muayenesini geçip, fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanıyorlar.

Bu aşamada adayların fiziki yapıları ve beden kabiliyetleri, uygulamalı olarak komisyon tarafından değerlendiriliyor.

Kişilerin bu aşamayı geçebilmeleri için 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekiyor.

Fiziki yeterlilik sınavında kadın ve erkek adaylar, farklı kriterlere göre değerlendiriliyorlar.

Kriterler ise Başkanlık tarafından belirleniyor.

 • Mülakat Sınavı:

Fiziki yeterlilik sınavından en az 60 puan alarak, bu aşamayı da geçen adaylar, mülakat sınavına girebiliyorlar.

Bu aşamada yani mülakat sınavında adayların psikolojik yeterlilikleri, uyumluluk, sorumluluk, dışa dönüklük, polislik mesleğine istekli olup olmadıkları vb. özellikleri psikologlar ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunu olan üye tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor.

Bu aşamada adayın 5 önemli özelliği taşıyıp taşımadığına bakılıyor.

Bu özellikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Adayın konu hakkındaki bilgi düzeyi
 • Kendisinden istenileni kavrama yeteneği
 • Özgüveni
 • Kendini ifade etme yeteneği
 • Beden dilini kullanma becerisi

Yukarıdaki kriterlerin her biri 20 puan üzerinden değerlendiriliyor.

Adayın mülakat sınavını geçebilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.

Mülakat sınavı komisyonu, aday hakkında ‘ Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur’ ya da ‘Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz’ şeklinde karar veriyor.

Son olarak adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavının %25’i ve mülakat sınavının %25’i genel toplam puanı olarak değerlendiriliyor.

Sınavları başarı ile geçen kişiler, intibak eğitimine tabi tutuluyorlar.

POMEM Giriş Sınavı Sonrası Aşamalar

POMEM giriş sınavını başarılı bir şekilde geçen adaylar; belirli aşamalara tabi tutuluyorlar.

Bu aşamaları ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Geçici Kayıt:

Adaylar, mülakatı da geçtiklerinde geçici kayıt yapılıyor.

Geçici kayıt sırasında adayların sağlık kurulu raporları, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı’ tarafından inceleniyor.

Raporunda eksiklik görülen adayların kendilerine verilen süre içerisinde sağlık raporundaki eksiklikleri tamamlamaları gerekiyor.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı tarafından hakkında ‘ Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz’ şeklinde karar verilenler, elenmiş oluyorlar.

Hakkında Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur’ şeklinde karar verilenler ise bir sonraki aşama olan intibak aşamasına geçebiliyorlar.

 • İntibak Eğitimi:

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi POMEM’de eğitim almaya hak kazananların kayıtları, öncelikle geçici olarak yapılıyor.

Geçici olan kayıttan sonra adaylar, en az 2 hafta boyunca intibak eğitimine tabi tutuluyorlar.

İntibak eğitimi aşamasında adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları da yaptırılıyor.

İntibak eğitimi süresince adayların Sağlık Yönetmeliği hükümleri kapsamında sağlık kurulu raporları da aldırılıyor.

Sağlık raporlarında, güvenlik araştırma ve soruşturmalarında polis olmalarına herhangi bir engel teşkil eden durum olmayanlar, kesin kayıt olmaya hak kazanmış oluyorlar.

 • Kesin Kayıt ve Kabul:

POMEM son aşamasında intibak eğitim şartlarını yerine getiren, eğitimi başarı ile tamamlayan kişiler; sağlık raporlarını eksiksiz bir şekilde teslim etmiş olmaları, güvenlik soruşturmasını ve arşiv soruşturmasını da başarılı bir şekilde geçmeleri halinde POMEM’e kesin kayıt olmaya hak kazanıyorlar.

Bu aşamada adayların eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar noterden tasdikli yüklenme senedini de teslim etmeleri gerekiyor.

Yüklenme senedini getirmeyenlerin ise dosyaları işlemden kaldırılıyor.

Yüklenme senedi miktarı ise her yıl, Başkanlık tarafından belirleniyor.

POMEM Giriş Sınav Ücreti 2024

POMEM giriş sınavlarına girmeye hak kazanan adayların 2024 yılı için 400 TL olan başvuru ücretini 30 Mayıs 2024 ve 08 Haziran 2024 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı şubesine yatırmaları gerekiyor.

Başvuru ücreti; Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ya da Halkbank internet bankacılığı üzerinden yatırılabiliyor.

Diğer bankalardan ise hiçbir şekilde sınav ücreti yatırılamıyor.

PMYO ve POMEM Arasındaki Farklar

Polis Meslek Yüksek Okulu olan PMYO ile POMEM’i birbirine karıştırmamak gerekiyor.

PMYO; lise mezunu olan ve üniversite sınavından yeterli taban puanı alan ve polisliğe başvuran kişiler arasından polis adaylarını tercih ediyor.

Başvurusu onaylanan adaylar, 2 yıl boyunca PMYO’da eğitim aldıktan sonra polis olabiliyorlar.

Adayların Polis Meslek Yüksek okulunda eğitim alabilmeleri için YKS sınavına girmeleri ve TYT puan türünde en az 260 puan almaları gerekiyor.

En az 260 puan alan adaylar, daha sonra PMYO sınavlarına katılabiliyorlar.

PMYO sınavları da POMEM sınavları gibi sağlık, fiziki yeterlilik ve mülakat olacak şekilde 3 aşamadan oluşuyor.

3 aşamayı geçenler, daha sonra 2 yıl boyunca eğitim alıyorlar.

POMEM ise lise mezunlarının değil de lisans ve ön lisans mezunlarının polis olabilmelerine olanak tanıyor.

POMEM’e başvurmak isteyenlerin ise KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almaları gerekiyor.

Kısacası PMYO ile lise mezunları, POMEM ile de lisans ve ön lisans mezunları polis olabiliyorlar.

POMEM Olmak için Kaç Puan Gerekir?

POMEM Olmak için kaç puan almak gerekir sorusuna cevap vermek gerekirse PSS’de Lisans mezunları P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları ise P93 puan türünden (70,00) taban puan almaları gereklidir.

Bu yazımızda kısaca POMEM polis olmak için gerekli şartlar ve belgeler nelerdir? sorusunu yanıtlamaya, konuyla ilgili olarak merak edilenleri aydınlatmaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir; önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.