Tutanak Nedir? Nasıl Tutulur? Tutanak Örneği

Tutanak Nedir? Nasıl Tutulur? Tutanak Örneği
21.01.2024 00:23
A+
A-

Tutanak Nedir? Nasıl Tutulur? Tutanak Örneği 2024; Kayıt altına alınması son derece önemli olan olayların ve durumların tespit edilip, kayıt altına alındığı belgeye tutanak ismi veriliyor.

Belgelendirmenin ve kayıt altına almanın zorunlu olduğu hallerde mutlaka tutanak tutulması gerekiyor.

Zabıt olarak da adlandırılan tutanak, durumu tespit eden kişinin yanı sıra olay ve durumun taraflarınca da imzalanıyor.

İleride herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen kişilerin tutanağı imzalamadan önce dikkatli bir şekilde okumaları, eksikliklerin ve yanlışlıkların düzeltilmesi gerekiyor.

Bu yazımızda kısaca tutanak nedir? Tutanak nasıl tutulur? vb. konuyla ilgili olarak merak edilen tüm soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Tutanak Nedir?

Belgelenmesi ve kayıt altına alınması gereken bir durumun veya olayın bu durum veya olayı tespit eden kişiler tarafından hazırlanıp, olay ve duruma taraf olan kişiler tarafından da imzalandığı belgeye tutanak ismi veriliyor.

Tutanaklarda hiçbir şekilde kişisel görüşlere yer verilmemesi, tutanakların akıcı ve açık bir dille tutulması gerekiyor.

Aksi ispat edilene dek hukuki açıdan geçerliliğe sahip olan tutanaklar, kağıdın yalnızca bir yüzüne yazılıyorlar.

Tutanağın birden fazla sayfaya yazılması gereken durumlarda ise sayfanın en üst kısmına tutanağın kaçıncı sayfası olduğu yazıldıktan sonra her sayfanın altı imzalanıyor.

Tutanaklara hiçbir şekilde ilave yapılamıyor.

Tutanaklarda silinti ve kazıntılar da yapılamıyor.

Tutanaklarda yanlış kelimelerin yazılması durumunda yanlış kelimelerin üstü tek çizgi ile çiziliyor.

Çizilen kelimeden sonra parantez açılıyor ve parantezde kaç kelime çizildiği yazılıyor.

Son olarak da tutanağı tutan kişi tarafından üstü paraflanıyor.

Tutanaklarda olay ya da durumların nasıl gerçekleştiği ve nasıl sonuçlandığı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

Tutanaklarda başlık, giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin, tarih ve imzanın mutlaka bulunması gerekiyor.

Kurallara uygun bir şekilde hazırlanmayan tutanaklar, geçerli sayılmıyorlar.

Bu yüzden de tutanakların kurallara uygun olarak hazırlanmaları, geçerli olmaları noktasında son derece önem arz ediyor.

Tutanak En Az Kaç Kişi İle Tutulur

Tutanak, bir olayın veya durumun meydana gelişini anlatan, taraflarca imzalanan, taraflı olmayana bilgi ve belgeleri kapsayan yazılı belgedir. Tutanak en az iki kişi tarafından imzalanmalıdır. Bu, tutanağın tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik bir kuraldır.

Olaya müdahale eden veya şahit olan kişi tek başına ise, dilekçe, durum raporu, inceleme raporu, tespit raporu vb. bir raporla olayla ilgili detaylı bilgilerin aktarıldığı bir yazı hazırlanmalı ve ilgililere iletilmelidir. Bu yazı da en az bir kişi tarafından imzalanmalıdır.

Tutanak tutulurken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Tutanak, olay veya durum meydana gelirken veya hemen sonrasında tutulmalıdır.
 • Tutanak, tarafsız bir şekilde, kişisel görüş veya yorum içermeden yazılmalıdır.
 • Tutanak, olayın veya durumun tüm ayrıntılarını içermelidir.
 • Tutanak, olaya müdahale eden veya şahit olan kişiler tarafından imzalanmalıdır.

Tutanak, hukuki bir belge niteliği taşıdığından, tutulurken dikkatli olunması ve yukarıdaki hususlara uyulması önemlidir.

Tutanak Hangi Durumlarda Tutulur

Tutanak, bir olayın veya durumun meydana gelişini anlatan, taraflarca imzalanan, taraflı olmayan yazılı belgedir. Tutanak, genellikle aşağıdaki durumlarda tutulur:

 • Olağanüstü olaylarda: Yangın, sel, deprem, trafik kazası, kavga, yaralama, hırsızlık, gasp, terör eylemi gibi olağanüstü olaylarda tutanak tutulur. Bu tutanaklar, olayın nasıl gerçekleştiğini ve boyutlarını tespit etmek, sorumluları belirlemek ve hukuki işlem başlatmak için kullanılır.
 • İdari işlemlerde: İş yerindeki disiplin soruşturmaları, okuldaki öğrenci disiplin soruşturmaları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemlerde tutulan tutanaklar idari işlemlere dayanak oluşturur.
 • Spor müsabakalarında: Spor müsabakalarında tutulan tutanaklar, müsabakanın nasıl gerçekleştiğini, kural ihlallerini ve sonuçları tespit etmek için kullanılır.
 • Toplantılarda: Toplantılarda tutulan tutanaklar, toplantının gündemini, alınan kararları ve tartışmaları kayıt altına almak için kullanılır.
 • Diğer durumlarda: İş sözleşmelerinde, ticari sözleşmelerde, kira sözleşmelerinde, bağış sözleşmelerinde vb. durumlarda tutulan tutanaklar, sözleşmenin hükümlerini ve tarafların anlaşmalarını kayıt altına almak için kullanılır.

Tutanak, hukuki bir belge niteliği taşıdığından, tutulurken dikkatli olunması ve yukarıdaki hususlara uyulması önemlidir.

Tutanak Nasıl Tutulur?

Tüm tutanakların belirli kurallar çerçevesinde hazırlanması gerekiyor.

Ancak bu şartlar ve kurallar, tutanak türüne yani çeşidine göre farklılık gösterebiliyor.

Tutanaklar, el yazısıyla ya da daktilo ile yazılabilecekleri gibi bilgisayarda da yazılabiliyorlar.

Tutanağın el yazısı ile yazılacak olması halinde mutlaka dolma kalem ya da tükenmez kalem kullanmak gerekiyor.

El yazısıyla yazılan tutanağın mutlaka okunur ve anlaşılır olması da gerekiyor.

Tutanak yazım süresince uyulması gereken en önemli kuralları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Tutanak, yalnızca kağıdın bir yüzüne yazılabiliyor. Kağıdın arkasını mutlaka boş bırakmak gerekiyor.
 • Tutanak için birden fazla kağıdın kullanılacağı durumlarda sayfa numaralarının sayfanın üst kısmına yazılması ve sayfanın alt kısmının imzalanması gerekiyor.
 • Tutanak başlığının kağıdın tam ortasına büyük harflerle yazılması gerekiyor. Tutanak tutulmasını gerektiren olay başlıkta belirtilmeyecekse sadece TUTANAKTIR şeklinde başlık atmak yeterli oluyor.
 • Yaşanan olayın ya da suçun niteliğinin tutanakta yazılarak belirtilmesi, olaylara dair ayrıntılı bilgi verilmesi, olayla ilgili bilgilerin nereden ve nasıl öğrenildiğinin de tutanağa eklenmesi gerekiyor.
 • Suç ya da olayla ilgili tüm delillerin ve bu delillerin nasıl elde edildiğinin de tutanağa yazılması gerekiyor.
 • Tarafların imzasının mevcut olmadığı tutanaklar, geçersiz kabul ediliyorlar. Bu yüzden tutanaklarda olay ya da durum taraflarının imzasının mutlaka bulunması gerekiyor.
 • Tutanaklarda hiçbir şekilde silme ve ekleme yapılamıyor.
 • Başlangıç ve sonuç bölümlerinde hazırlanan belgenin tutanak olduğunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.
 • Tüm tutanaklarda olay veya durumun taraflarının ve şahitlerinin isim, soy isim ve imza bilgilerinin bulunması, zorunluluk arz ediyor.
 • Tutanak konusunun mutlaka kronolojik sıra takip edilerek, detaylı bir şekilde anlatılması gerekiyor.

Tutanak Hangi Durumlarda Tutulur?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi kayıt altına alınması ve belgelenmesi gerekli ve zorunlu olan durumlar için tutanak tutuluyorlar.

Olayların işleyişini sekteye uğratan, olumsuzluğa neden olan, hayat akışının dışında yer alan durumlarda tutanak tutulması gerekiyor.

Örneğin; bir işyerinde işçinin işyeri kurallarını çiğnemesi halinde işveren tarafından tutanak tutuluyor.

Böylelikle tutulan tutanak ile işçinin işyeri kurallarına uymadığı, bu yüzden de işçiye yaptırım uygulanacağı kanıtlanmış ve belgelenmiş oluyor.

İşçiler, tutanaklara karşılık olarak kendi savunmalarını da yazabiliyorlar.

İşçi tarafından yazılan savunma belgesi ile işçi kendi hakkını arayabiliyor ve yaşanan olayı açıklıyor.

Mahkemelerde ve hayatın pek çok alanında tutanaklar, tutulabiliyor.

Tutanak Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde birden çok tutanak çeşidi bulunuyor.

Tutanaklar, kullanıldıkları alana göre isimlendiriliyorlar.

Bu yüzden de tutanakların nasıl düzenleneceği türlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Yaygın kullanılan tutanak türlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Olay yeri inceleme ve tespit tutanağı
 • Buluntu tutanağı
 • Yangın yeri tutanağı
 • Suçüstü tutanağı
 • Değer tespit tutanağı
 • Üst arama tutanağı
 • İhbar tutanağı
 • Teslim tutanağı
 • Yakalama, el koyma tutanağı
 • Tanık ifade tutanağı
 • Mağdur ifade tutanağı
 • Müşteki ifade tutanağı

Tutanak Örneği

Tutanak örnekleri oldukça fazla olduğu için sizlere Adelet Bakanlığı tarafından yayınlayan bazı tutanak örneklerini paylaşarak yardımıcı olmaya çalışacağım. İşte en çok kullanılan Tutanak örnekleri https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/SayfaDetay/tutanak-talepname-ve-hukum-ornekleri bu linke tıklayarak kendinize uygun tutanak örneğini indirebilirsiniz.

Tutanak Sicile İşleri Mi

Tutanak, bir olayın veya durumun meydana gelişini anlatan, taraflarca imzalanan, taraflı olmayan yazılı belgedir. Tutanak, sicile işlenir mi sorusunun cevabı, tutanağın tutulma amacına ve tutanakta yer alan bilgilere göre değişir.

Adli sicil kaydına işlenen tutanaklar

Adli sicil kaydına işlenen tutanaklar, kişinin bir suç işlediğini gösteren tutanaklar olup, bu tutanaklar kişinin adli sicil kaydına işlenir. Örneğin, bir kişi hakkında trafik kazası, yaralama, hırsızlık, gasp, terör eylemi vb. suçlardan tutanak tutulursa, bu tutanaklar kişinin adli sicil kaydına işlenir.

Adli sicil kaydına işlenmeyen tutanaklar

Adli sicil kaydına işlenmeyen tutanaklar, kişinin bir suç işlediğini göstermeyen tutanaklar olup, bu tutanaklar kişinin adli sicil kaydına işlenmez. Örneğin, bir işyerinde tutulan disiplin soruşturması tutanağı, bir okulda tutulan öğrenci disiplin soruşturması tutanağı, bir spor müsabakasında tutulan müsabaka tutanağı vb. tutanaklar adli sicil kaydına işlenmez.

Diğer sicil kayıtlarına işlenen tutanaklar

Diğer sicil kayıtlarına işlenen tutanaklar, kişinin bir suç işlediğini göstermeyen tutanaklar olup, bu tutanaklar ilgili sicil kaydına işlenir. Örneğin, bir üniversitede tutulan disiplin soruşturması tutanağı, bir kamu kurumunda tutulan disiplin soruşturması tutanağı vb. tutanaklar ilgili sicil kaydına işlenir.

Sonuç olarak, tutanağın sicile işlenip işlenmeyeceği, tutanağın tutulma amacına ve tutanakta yer alan bilgilere göre değişir.

Tutanak Başlığı Nasıl Yazılır?

Tutanak başlığı, tutanağın konusunu ve amacını açıkça belirten bir cümledir. Tutanak başlığı, tutanağın en üst kısmına, büyük harflerle ve ortasına yazılır.

Tutanak başlığı yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Tutanak başlığı, tutanağın konusunu ve amacını açıkça belirtmelidir.
 • Tutanak başlığı, tarafsız bir şekilde yazılmalıdır.
 • Tutanak başlığı, kısa ve öz olmalıdır.

Örnek tutanak başlıkları şunlardır:

 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Disiplin Soruşturma Tutanağı
 • Maç Tutanağı
 • Toplantı Tutanağı
 • İş Sözleşmesi Tutanağı

Tutanak başlığı, tutanağın içeriğini yansıtacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin, bir kaza tespit tutanağında, kazaya karışan araçları, kazanın yerini ve zamanını, kazada yaralanan veya ölen olup olmadığını, kazanın nasıl gerçekleştiğini belirten bilgiler yer almalıdır. Bu bilgilere uygun olarak tutanağın başlığı da yazılmalıdır.

Tutanak başlığı, tarafsız bir şekilde yazılmalıdır. Tutanak, olayın veya durumun tarafsız bir şekilde kaydını tutmalıdır. Bu nedenle, tutanağın başlığında taraflı ifadeler kullanılmamalıdır.

Tutanak başlığı, kısa ve öz olmalıdır. Tutanak başlığı, tutanağın konusunu ve amacını açıkça belirtecek kadar uzun olmalıdır. Ancak, çok uzun ve karmaşık olmamalıdır.

Tutanak Geçerlilik Süresi

Tutanak, bir olayın veya durumun meydana gelişini anlatan, taraflarca imzalanan, taraflı olmayan yazılı belgedir. Tutanak, hukuki bir belge niteliği taşıdığından, geçerlilik süresi de hukuki açıdan önem taşımaktadır.

Tutanak geçerlilik süresi, tutanağın tutulma amacına ve tutanakta yer alan bilgilere göre değişir.

Adli tutanaklar

Adli tutanaklar, kişinin bir suç işlediğini gösteren tutanaklar olup, bu tutanaklar adli sicil kaydına işlenir. Adli tutanaklar, adli yargı tarafından sabit kabul edilene kadar geçerlidir.

İdari tutanaklar

İdari tutanaklar, idari işlemlere dayanak teşkil eden tutanaklar olup, bu tutanaklar idari işlemler sonuçlandırılıncaya kadar geçerlidir.

Diğer tutanaklar

Diğer tutanaklar, hukuki bir işleme dayanak teşkil etmeyen tutanaklar olup, bu tutanaklar, tutanakta yer alan bilgilerin geçerlilik süresi kadar geçerlidir.

Örnek olarak, bir trafik kazası tespit tutanağının geçerlilik süresi, kazadan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar sonuçlandırılıncaya kadardır. Bu süre, kazadan kaynaklanan tazminat davasının sonuçlanması için gerekli olan zamanaşımı süresinden daha uzun olabilir.

Bir işyerinde tutulan disiplin soruşturması tutanağının geçerlilik süresi, disiplin cezasının verilmesi için gerekli olan zamanaşımı süresinden daha uzun olabilir.

Sonuç olarak, tutanağın geçerlilik süresi, tutanağın tutulma amacına ve tutanakta yer alan bilgilere göre değişir.

Bu yazımızda kısaca tutanak nasıl tutulur? sorusunu yanıtlamaya çalıştık.

Sizler de konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.